Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

I en begrenset periode kan du lese Ytringen gratis på nett.
Ta kontakt på tlf. 74 39 60 50 for å få fortsatt digital tilgang dersom du ikke allerede er abonnent.

Styrer Lise Marit Rødnes og barnehagebarna Martine Rosenvinge, Alexander Ryum Ramfjord, Christian Tobias Skjærvær, Lukas Kristian Waagø, Svein Helmer Sørensen, Emilis Kunicas og Olai Torstad ser fram mot å få en større barnehage.

Stort løft for Ottersøy barnehage

Ottersøy barnehage har planer om et påbygg som vil hjelpe på plassmangel i barnehagen og gi rom for flere barn. Oppgraderingen vil koste godt over 10 millioner kroner og er det største løftet i barnehagens historie.

Nyheter · Publisert 14:14, 10 jul 2018

Ottersøy barnehage har blitt bygd ut etappe for etappe, og avdeling for avdeling etter hvert som behovet for flere barnehageplasser har meldt seg. Nå i det siste har behovet for mer plass økt, og det har resultert i at barnehagen har vært nødt til å ta i bruk de gamle lokalene i kjelleren på Fjellvang for å kunne gi alle et tilbud.

Tre utbygginger

– Vi flyttet inn der i januar i år og åpnet da en avdeling for ti små. Da var det så fullt at vi måtte gjøre noe, og valgte derfor å flytte en avdeling dit i påvente av utbygging, sier styrer i Ottersøy barnehage, Lise Marit Rødnes.

Hun forteller at det var nettopp i disse lokalene at barnehagen startet opp sin virksomhet for en god del år tilbake. Siden den gang er det foretatt tre store utbygginger. Det første bygget her ble reist i 1985, og barnehagen kunne da flytte fra Fjellvang og inn i nye lokaler vegg i vegg med skolen. Deretter ble det bygd på i 1996 og nå sist i 2014. Innimellom har lokalene i Fjellvang vært i bruk for å hjelpe på plassmangelen.

Positiv dialog

Etter at det ble vedtatt i årsmøtet i Ottersøy barnehage SA å utrede utbyggingsplanene er det jobbet med saken et års tid.

– Vi var i kontakt med arkitekt Blom i Namsos i fjor høst, og han har utarbeidet tegningene for oss, sier Rødnes og legger til at dette er et område hvor det er god trøkk og stort behov for barnehageplasser.

Oppgradering

Hun forteller at nybygget vil få to etasjer. I andre etasje blir det personalrom og møterom og i første etasje to barnehageavdelinger.

– Det kan også bli noe endret bruksareal i eksisterende bygg, samt noe oppgradering av lokalene som er her, blant annet med nye inngangsparti. Denne gangen vil vi satse skikkelig for å få ting gjort ordentlig i stedet for å ta litt etter litt, sier hun og forteller at en oppgradering av uteområdet også er kalkulert inn.

– Men i takt med at barnehagen blir større, så er vi opptatte av å bevare intimiteten - det lune og koselige. Vi skal ikke bli en gigantbarnehage, sier Rødnes og legger til at samtidig er det viktig å få til denne oppgraderingen nå.

Plass til flere

Med nybygget på plass vil det bli fem avdelinger i Ottersøy barnehage. I dag er det tre avdelinger, og barnehagen har 52 barn og 78 plasser.

Målet er å kunne møte behovet framover og ha mulighet til å ta imot alle barn som har behov for plass.

– Vi ligger jo nært skolen, og barn som går her og skal over i Nærøysundet skole vil få en myk overgang, sier Rødnes og legger til at det er allerede nå er det muligheter for plass her.

– Ja, vi har ledig kapasitet som en konsekvens av at vi har utvidet med en avdeling i Fjellvang, så det er bare å ta kontakt, sier Rødnes og forteller at håpet er å komme igang med utbyggingen til høsten.

Stort løft

– Dette blir et kjempestort løft for oss. Vi avventer nå siste finish og behandling i ulike instanser før vi tar den endelige beslutningen, sier styrelder i Ottersøy barnehage SA, Pål Sæther Eiden, som forteller at prosjektet er kostandsberegnet til godt over 10 millioner kroner.

Også han understreker at det er viktig å utvikle denne barnehagen i takt med Nærøysundet skole, som han omtaler som en skole i vekst.

– Det er en stor økning i antall barn i området, og derfor er dette en fornuftig løsning og en løsning i samhandling med skolen. Å bruke Fjellvang er en midlertidig ordning som er lite framtidsrettet, sier Eiden, som mener de nå går en spennende tid i møte. Han håper at de kan få tatt en endelig beslutning raskt og startet byggearbeidet allerede til høsten, dersom man får på plass entreprenører raskt etter at vedtak om bygging gjøres.

Da kan den nye delen av barnehagen være klar til bruk høsten 2019.

– Det dreneres som aldri før

For noen år siden begynte Vikna kommune å gi tilskudd til drenering av dyrket jord. Den grønne næringen på Vikna har gravd mange mil med grøfter med den støtten i ryggen. mandag 18:36

Ny båt til Emilsen Fisk

Emilsen Fisk fikk nylig overlevert en ny hurtiggående lokalitetsbåt. Leverandørene opplyser at dette vil effektivisere transporten til og fra lokalitetene til det viknabaserte... mandag 09:57

Fusjonen mellom AQS AS og KB Dykk AS er gjennomført

Fusjonen mellom flatangerselskapet AQS AS og ytternamdalske KB Dykk AS ble gjennomført på torsdag. Dermed har Namdalskysten fått et av landets aller største leverandører av... fredag 12:58

Ber om redusert eiendomsskatt

Eierne av Abelvær gård har søkt Nærøy kommune om å få fritak for eller redusert eiendomsskatten. Rådmannen i Nærøy går inn for at eiendomsskatten kan halveres på bakgrunn av... fredag 08:15

Krevende å få bygd opp veien igjen

Det kan ennå gå lang tid før veien som raste ut nord for Kvernan i Årsetfjorden blir bygd opp igjen. Vegvesenet melder at det ikke er trygt å gå inn i området med arbeidsfolk ennå. torsdag 14:54