Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Siste nytt om korona - 1. des.

Åpen · Publisert 08:56, 28 okt 2020

Forlenger smittevernstiltak

I en pressekonferanse 25. november informerte statsminister Erna Solberg at de strenge smittevernstiltaken skulle forlenges i tre uker til.

– Hold dere mest mulig hjemme og begrens sosial kontakt, oppfordrer hun.

En ny vurdering vil bli tatt om tre uker, men man må forberede seg på at det blir en annerledes jul. De store jule- og nyttårsselskapene må man holde seg fra å planlegge.

Nøkkeltall for Norge per 1. desember:

Antall smittede: 36.150, +322
Antall døde: 332
Innlagt på sykehus: 128
Innlagt på intensiv: 35
Innlagt på respirator: 19

Oversikt på fylkes- og kommunebasis

Nordland totalt: 75 smittede, totalt 546 tilfeller, 2

Trøndelag totalt: 96 smittede, totalt 1225, +1

Kommuner med aktiv smitte

Trondheim: 70 smittet, totalt 759 tilfeller, +1
Stjørdal: 4 smittet, totalt 79 tilfeller
Levanger: 1 smittet, totalt 45 tilfeller

Frosta: 3 smittet, totalt 33 tilfeller

Oppdal: 2 smittet, totalt 29 tilfeller

Verdal: 1 smittet, totalt 27 tilfeller

Orkland: 4 smittet, totalt 25 tilfeller

Malvik: 1 smittet, totalt 23 tilfeller
Melhus: 1 smittet, totalt 19 tilfeller
Overhalla: 1 smittet, totalt 14 tilfeller

Skaun: 3 smittet, totalt 10 tilfeller

Selbu: 1 smittet, totalt 8 tilfeller

Grong: 1 smittet, totalt 5 tilfeller

Holtålen: 2 smittet, totalt 3 tilfeller

Snåsa: 1 smittet, totalt 2 tilfeller

Kommuner med tidligere smittetilfeller i Trøndelag

Steinkjer: 43

Ørland: 25

Inderøy: 12
Midtre Gauldal: 11

Indre Fosen: 11

Namsos: 10

Rennebu: 8

Hitra: 6
Heim: 4

Åfjord: 3
Røros: 2

Høylandet: 2

Nærøysund: 2
Meråker: 1
Osen: 1

Kilde: fhi.no, vg.no

Anbefaling fra Regjeringen - Hold dere hjemme

I en pressemelding 5. november anbefaler regjeringa minst mulig sosial kontakt. Les hele pressemeldingen her.

Strammer inn på koronabestemmelsene

Regjeringen la frem nye nasjonale tiltak 26. oktober for å begrense spredningen av koronaviruset, og statsminister Erna Solberg er urolig over de stadig økende tallene i Europa. Les mer her.

Nytt smittetilfelle i Nærøysund

Nærøysund kommune har fått melding om at en utenlandsk arbeider som oppholder seg i kommunen testet positivt på covid-19 ved ankomst til landet. Vedkommende er i isolasjon og hans medreisende er plassert i karantene. Les hele saken her.

Smittet i Bindal

Bindal har fått påvist koronasmitte i kommunen. Les hele saken her.

Smittet i Nærøysund

Det er en smittet med bostedsadresse i Nærøysund ifølge statistikken til VG. Kommuneoverlege Sabine Moshövel beroliger ytterdistriktets beboere med at det ikke er kommet inn noen beskjed om smitte i kommunen. Det er mest sannsynlig en student med boadresse i Nærøysund som oppholder seg andre steder i landet.

Lettelser i smittevernstiltak

Det blir enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, opplyses det fra Regjeringen i en pressemelding 30. september. Samtidig må kommunene vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt.

Fra 12. oktober åpner regjeringen for følgende:

- En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne.

- Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves.

- Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

- Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

Les hele pressemeldingen her.

Endring i reiseråd for Slovakia, Ungarn, Sverige og Finland

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Slovakia og Ungarn, samt til regionene Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og regionen Kajanaland (Kainuu) i Finland. Endringen vil gjelde fra midnatt, natt til 12. september, opplyser utenriksdepartementet i en pressemelding 9. september. Les hele saken her.

Endring i reiseråd for Italia, Slovenia og Sverige

Det frarådes reiser som ikke er strengt nødvendige til Italia og Slovenia, Vatikanstaten og San Marino, melder Utenriksdirektoratet i en pressemelding 3. september.

FHI anbefaler samtidig å fjerne innreisekarantenen for Kypros og flere regioner i Sverige.Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten i Sverige samt regionen Sjælland i Danmark går alle fra rødt til gult på smittekartet.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til lørdag 5. september. Les hele pressemeldingen her.

Endring i reiseråd for Tyskland og Liechenstein

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Tyskland og Liechtenstein, samt regionene Kalmar og Västerbotten i Sverige. Reisende fra disse landene og regionene som kommer til Norge fra og med 29. august blir ilagt ti dagers karantene, melder Utenriksdepartementet. Les hele saken her.

Endring i reiseråd fra 22. august

Hellas, Irland, Storbritannia og Østerrike går fra gult til rødt på natt til lørdag 22. august. Det samme gjelder regionen Hovedstaden i Danmark. Norrbotten i Sverige blir endret fra rødt til gult, melder Folkehelseinstituttet. Les hele saken her.

USA hastegodkjenner ny behandlingsmetode

USA har hastegodkjent bruk av blodplasma for å behandle alvorlig syke coronapasienter – kort tid etter at Donald Trump anklaget tilsynet for å holde tilbake godkjenninger av politiske grunner, melder VG. Les hele saken her.

Svindlerne utnytter koronapandemien

Pass deg for falske oppringninger om smittesporing hvor de ber om kortbetaling melder nettsiden Din side. Les hele saken her.

Regjeringen gjør endringer i covid-19- forskriften: Mulighet for kohortinndeling på arrangementer som varer over lengre tid.

I en pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet meldes det at ved arrangementer som varer over lengre tid, som varemesser og idrettsarrangementer, kan deltakere deles inn i kohorter med to hundre i hver. Disse kan skiftes ut i løpet av arrangementet. Dette skal kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, slik at personer i ulike kohorter ikke kommer i nærkontakt med hverandre når de kommer og når de drar. Antallsbegrensningen på 200 for arrangementer gjelder fortsatt.

– Disse endringene gjør det lettere å spre gjestene utover en lengre periode, slik at reglene blir enklere å praktisere for arrangementer som strekker seg over flere timer eller dager, for eksempel messer og utstillinger. Kohortinndelingen innebærer at det samlet sett kan være flere enn 200 deltagere i et arrangement som varer over lengre tid. Men dette gjelder så lenge det aldri er flere enn 200 deltagere samtidig på arrangementet. Gruppene med 200 deltagere skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og uten å komme i kontakt med hverandre, sier næringsminister Iselin Nybø.

Det avgjørende er hvor mange som er til stede i et bestemt tidsrom, og ikke det samlete besøkstallet under arrangementet. Arrangører skal gjennomføre en risikovurdering av arrangementet, slik det er beskrevet i Folkehelseinstituttets veileder. Arrangørene må blant annet ha oversikt over deltakerne og legge til rette for at de som er til stede kan holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Endringene i forskriften ligger her.

Alle grønne land blir gule – unngå alle unødvendige reiser til utlandet

På grunn av økt smitteimport til Norge og økende covid-19-smitte i mange land, blir alle land som tidligere var grønne nå gule. Det vil ikke være karanteneplikt for gule land, men alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

– Alle utenlandsreiser er forbundet med smitterisiko, selv reiser til land der Norge ikke krever karantene ved innreise. Dermed mener vi det ikke er grunnlag for å kalle noe land for grønt nå. Det er viktig at vi tenker gjennom om en reise virkelig er nødvendig, også en reise til land uten karanteneplikt sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Flere røde land

Flere land og regioner i Norden har økt smitte og blir røde. Karanteneplikten for de nye landene og regionene i Norden inntrer fra midnatt natt til lørdag.

– Selv om karantenebestemmelsen ikke inntrer før natt til lørdag, vil det å reise til for eksempel de svenske regionene for å handle være i strid med regjeringens råd om å unngå unødvendige utenlandsreiser. Risikoen for å bli smittet i køen i Systembolaget er ikke verd prisen. Du risiker å bli smittet og å smitte andre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Se gjeldende kart og kriterier (Folkehelseinstituttet) og reiseråd fra Utenriksdepartementet.

Teststasjoner på grensen

Regjeringen mener det er behov for å minske risikoen for import av smitte til Norge uten å stenge grensene. Å stenge grensene vil få store konsekvenser for mange arbeidsplasser i Norge. Derfor vil de som kommer til Norge fra både gule og røde land, få tilbud om å teste seg gratis.

– Vi etablerer nå testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge. Staten dekker kostnadene knyttet til etablering og drift av disse testsentrene, fastslår Høie i pressemeldingen.

All helsehjelp i Norge er som hovedregel basert på frivillighet. Testing ved ankomst vil dermed være frivillig.

Nasjonalt smittesporingsteam

Smittesporing er krevende og viktig for å ha kontroll på smittespredningen. Det er kommunene som har ansvar for det helhetlige smittevernarbeidet på lokalt nivå, og skal ha planer for hvordan kommunen selv og i samarbeid med andre forsvarlig håndterer lokale utbrudd. Mange utbrudd har involvert flere kommuner, og det er avdekket et behov for å samordne håndteringen.

– Smittesporing er spesielt viktig nå som vi har åpnet samfunnet igjen. Regjeringen vil derfor styrke smittesporingsenheten ved Folkehelseinstituttet ved å etablere et nasjonalt smittesportingsteam. Det skal bistå kommunene ved store utbrudd, bidra til å håndtere smitteoppsporing av utenlandske statsborgere og koordinere smittesporing på tvers av kommuner og fylkesgrenser, og på fly og skip, sier statsminister Erna Solberg i pressemeldingen.

Regjeringen innfører fra i dag igjen karanteneplikt for alle nærkontakter til en bekreftet smittet person. Karanteneplikten vil dermed igjen vil gjelde alle som har hatt nærkontakt med en smittet person – og ikke bare hustandsmedlemmer.

Forlenger cruiseinnstramninger

Covid-19-utbruddet på Hurtigruten gjorde at regjeringen midlertidig måtte gjøre innstramninger i cruisetrafikken for å stoppe smittespredningen. Skip med flere enn til sammen 100 personer (passasjer og mannskap) om bord får ikke gå i land i norske havner eller på Svalbard.

Da reglene om innstramning ble innført mandag 3. august, skulle dette gjelde i minst 14 dager. Det viser seg at det er behov for å forlenge dette i én uke.

– Vi gjør dette mens vi undersøker hva som sviktet under smitteutbruddet på Hurtigruten, og hva som bør gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen. Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk, ikke båter i ruter, det vil si ferger mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Anbefaler munnbind på fulle busser og tog i Oslo og Indre Østfold-regionen

Regjeringen anbefaler at folk i Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold fra mandag av bruker munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde én meter avstand. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

– Bruk av munnbind erstatter ikke rådet om å holde minst en meter avstand til andre. Avstand beskytter mye bedre enn munnbind. Vi anbefaler munnbind som en ekstra beskyttelse når det er vanskelig å holde en meter avstand på kollektivtransport. De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man er syk, vaske hendene godt og teste seg hvis man har symptomer er fortsatt like viktige, sier Høie i en pressemelding.

– Du kan bruke engangsmunnbind eller tøymunnbind, enten hjemmesydde eller kjøpte. Tøymunnbind kan vaskes og brukes flere ganger, og vil være et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ enn medisinske munnbind som må kastes etter en gangs bruk. Den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst én meter avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent. Meteren er altså viktigere enn munnbindet, påpeker Høie.

Barn som går på barnetrinnet (1. – 7. klasse) og de som er yngre enn dette anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Hindrer smitte uten symptomer

Anbefalingen om munnbind på fulle busser, tog og trikker når det ikke er mulig å holde én meter avstand er basert på råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. De har gått gjennom oppdatert forskning på munnbind. Munnbind hindrer først og fremst at smittsomme personer uten symptomer smitter andre.

– Mange bruker ikke munnbind og tøymunnbind riktig. Derfor vil Helsedirektoratet gå ut med informasjon til befolkningen om riktig bruk. De har også lagt ut en oppskrift på hvordan man kan sy munnbind selv, sier Høie.

Anbefalingen om bruk av munnbind ved trengsel på offentlig transport i Oslo kommune og i bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold gjelder i første omgang fra mandag 17. august og to uker fremover.

Les Helsedirektoratets anbefalinger for bruk av munnbind

Kilde: regjeringen.no

Leserinnlegg

Kysten er glemt – igjen

Ytring fredag 08:29
På fremsiden nå

Fin julegran tent i Rørvik

Nyheter søndag 10:05