Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

MOT i lokalsamfunnet

Helg · Publisert 08:40, 2 jul 2020

Hva skal til for at vi alle skal føle oss trygge? At vi er robuste og balansert i livene våre slik at vi er rustet til å tåle en trøkk. Motstand og nedoverbakker kommer innimellom, og da er det en fordel å ha litt ballast. Å ha et nettverk med folk du kan stole på er en av de tingene som må være på plass. For ungdommen er trygge voksne alfa omega og skolen er en arena der de aller, aller fleste føler seg trygge. Det handler om å redusere risikofaktorer og forsterke det positive. Men det finnes et liv utenfor skolen.

For at flest mulig skal lykkes arbeider MOT i dag for at alle skal føle inkludering. MOT jobber for å skape en kultur der åpenhet og vennlighet er sentralt. Det gjør inkludering lettere og mindre farlig. I et lokalsamfunn er det mange viktige roller. Alle voksne og unge voksne blir sett på som forbilder. Mye handler om relasjoner og forholdet mellom mennesker når vi bygger verdier. Å føle at du hører til er alltid godt, men det motsatte smerter.

Det er ikke så vanskelig å si hva som er normalt her i livet, men det kan være desto vanskeligere å forstå hvorfor så mye ikke er normalt. Hvorfor er det så mange avvik, hvorfor skjer overgrep, hvorfor er folk onde mot hverandre og hvorfor stenges noen ute fra det gode selskap? Svarene er nok like mange som spørsmålene som stilles. For å demme opp mot noe av det grumset som finnes har MOT utviklet sine program. MOT besøkene vi har i skolene skaper diskusjoner gjennom åpne spørsmål. På den måten får vi i gang reflekterende økter der ungdommene tenker selv. Vi får deres oppfatning av hva som er normalt, hva som er tillatt og hva som er lov å si, gjøre eller hvordan man skal være.

Visualisering blir ofte brukt i MOT-sammenheng. Dette gjøres for å forberede de unge på hva som kan møte dem. Basert på erfaringer og kjennskap til det voksne liv skaper MOT-coachene engasjement og nysgjerrighet blant ungdommene. MOT vil skape en trygg utvikling for alle. Basert på kunnskap, gode verdier og holdninger trygger vi ungdommen på det som er normalt slik at de bedre er i stand til å møte motstand. I praksis vil det si at vi trener på at man skal klare å si nei til det man ikke ønsker å ta del i. At man klarer å bry seg om andre når de trenger det, selv om man selv kan bli stående alene nettopp fordi man bryr seg. At man følger drømmene sine og gjør det man har lyst til, selv om ingen andre gjør det.

MOT handler mye om det å ta valg. MOT forsterker ungdommens tro på egne krefter og deres egenverdi. MOT gir impulser, kommer med gode eksempler og er med på å bygge opp selvtillit og tro på egne krefter slik at man er i bedre stand til å mestre egne liv. Jo flere som er med og deler sine gode verdier og holdninger og står fram som trygge, forutsigbar voksne, jo lettere vil det være for ungdommene å takle egne liv.

MOT til å dele

«Du må dele broderlig, husk det». Med fare for å omtale meg som en gammel mann tok jeg meg selv i å formane barnebarnet her en dag. Det var snakk om å dele godteri. Eldstemann på... tirsdag 13:28

MOT til å velge

Det er lett å beundre folk som er flinke. Vi lar oss imponere og inspirere av de som lykkes med det de holder på med. Noen er raske på ski, noen er gode med fotballen, andre... torsdag 12:00
På forsiden nå:

Den nye kultursjefen gleder seg over å være tilbake

Tre år etter at Tom Antonsen forlot stillingene som kulturskolerektor i Leka og Bindal kommuner er han tilbake i ytterdistriktet, denne gang som Kultursjef i Nærøysund. fredag 15:33

Det flyter av søppel ved kontaineren

MNA har satt ut søppelkontainere på flere tømmepunkter for hytterenovasjon i distriktet. Et av dem er ved Horven bru i Nærøysund. En av innbyggerne er rystet over folks... fredag 12:52