Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

MOT til å bety

Helg · Publisert 07:17, 4 mar 2021

«MOT er nødvendig for alle. Alle trenger å høre at det å si nei skal være lov. Alle skal kunne få høre om ryggsekken og flybensin».

Sitatet overfor er hentet fra svarbrev vi har fått fra elever på 10.trinn. De uttrykker at MOT har betydning, at MOT gir dem mening. Å høre om ryggsekken som er for full av negative hendelser, å få høre om at det er et verktøy vi kaller flybensin som gjør at vi fyller på med energi gjennom å si hei, invitere og inkludere, og at det kan gjøre ryggsekken lettere. MOT ser og hører at ungdommen liker programmet Robust ungdom. Med MOT på timeplanen tre år i ungdomsskolen får elevene nye og annerledes perspektiv på livet.

Det er ikke så enkelt å dokumentere virkningen uten å utlevere enkeltindividet, men ja, vi ser at MOT har betydning og at MOT virker positivt på mange ungdommer. Vi ser og at MOT blir verdsatt av lærere som ser betydningen av arbeidet MOT gjør sammen med dem og deres elever. Vi har tilbakemeldinger fra foreldre som tilsier at dette må vi fortsette å jobbe med. For det har avgjørende betydning nettopp for den ene. En robust ungdom vil kunne inkludere flere. Ergo har MOT lyktes.

Når vi jobber med mennesker slik vi gjør i MOT er det de små øyeblikkene, de fine uttalelsene, smilene, glimtet i øynene og den gode stemningen som forteller oss at det virker positivt. MOT har 277 skoler og 69.545 ungdommer med i Robust ungdom. Og ungdommene er tydelige på at de liker MOT. Hele 82 % sier MOT bidrar til å bedre ungdoms liv. 77 % sier at MOT bidrar til at flere ungdommer viser mot til å si nei. 72 % sier MOT hjelper dem med å være seg selv, og at MOT bidrar til et bedre klassemiljø der ingen er utenfor. Det er 70% som sier at MOT har bidratt til at de bryr seg mer om andre.

MOT sitt viktigste samfunnsoppdrag er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Det styrker mental helse og forebygger ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, psykiske vansker og kriminalitet. Helt i tråd med samfunnsdelen i kommuneplanen for Nærøysund kommune. For det handler om bevisstgjøring. Å skape trygge, robuste ungdommer som kan påvirke hverandre på en positiv og utviklende måte. Et samfunnsansvar for oss alle. Vis MOT til å bidra.

19. april: Nok en fin dag

Nyheter mandag 07:44
På fremsiden nå

Høytflyvende sykkeltur?

Nyheter søndag 13:30