Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

MOT til å bli

Helg · Publisert 07:05, 19 feb 2021

Husker du MOT sine verdier? MOT til å leve, bry seg og si nei. MOT verdiene kan bidra til at man blir mer bevisst på hvem man vil være, og hvordan man behandler andre. MOT verdiene er solide og trygge, gode verdier som skaper balanse.

Mye av livet handler om å ha tro, å ikke gi opp drømmene, men heller fortsette å jobbe for de mål man setter seg. Å ha trua er utrolig viktig, mange ganger avgjørende, for om man lykkes. Det gir framtidshåp og tro på egne krefter.

MOT til å leve er først og fremst å være seg selv og gå sine egne veier, også i de tilfeller man blir stående alene på grunn av eget valg. I mange tilfeller ser jeg at vi må tro på egne valg for å kunne bry oss om andre. MOT til å bry seg er først og fremst å vise omsorg og kjærlighet. Å klare å være et medmenneske og forstå viktigheten av at hver og en person er like mye verdt. De som har havnet på utsiden forteller ofte om at det skal så lite til før de føler seg sett. Ikke ta for gitt at folk føler seg sett. Ikke glem å ta deg tid til å se, lytte, prate med de som trenger det og gi litt av deg selv. Det kan bety så uendelig mye for en annen. Du kan være den betydningsfulle andre som utgjør en stor forskjell.

Å ha MOT til å si nei er viktig i de tilfeller du er i tvil eller kjenner på at dette blir feil, eller dette ikke er noe for deg. Å tørre å si nei selv om de rundt deg ikke gjør det samme.

Nærøysund kommune har valgt å inngå et utvidet samarbeid med MOT Norge. Vi er i startgropa av programmet som heter kommunen som samfunnsbygger. Der vil MOT forankres og forsterkes på kommunenivå. MOT vil bli brukt som et viktig systemverktøy og MOT blir en del av kommunens verdiplattform. Nærøysund kommune ønsker trygge rammer for sine innbyggere. Folk er opptatt av gode oppvekstsvilkår og gode levevilkår for seg og sine. Det er et stort engasjement i kommunen vår for utvikling av det gode liv. Med MOT som samarbeidspartner er jeg overbevisst om at vi kan klare å få et felles språk, en felles kultur. Vi jobber for at MOT sine verdier og prinsipper skal bli kjent og bli brukt, ikke bare i skolen, men på alle arenaer.

MOT vil bli en støtte til lag – og foreninger, klubber og organisasjoner i hele kommunen.
MOT ønsker et utvidet samarbeid med næringslivet.
MOT er opptatt av inkludering og fellesskapet.
MOT vil at de som jobber med frivilligheten skal kjenne på annerkjennelsen av det viktige arbeidet de utfører.
MOT brenner for å være en del av et lokalsamfunn som tenker vi og oss.
MOT jobber som et lag og vil at alle skal kjenne at de hører til.

For å lykkes er det viktig med ildsjeler og kulturbyggere. Folk som kan gå foran som gode forbilder og bruke lommelykta for å se det beste i alle.

MOT som samfunnsbygger vil jobbe for tidlig innsats, være tett på og skape den gode følelsen hos flest mulig.

La oss jobbe sammen for det gode liv, for alle.

På fremsiden nå
Smånytt

Leka bridgeklubb- vintercup

Notis tirsdag 09:32

Koronanytt - 1. mars

Notis lørdag 10:25
Fiskeri & havbruk
Smånytt

Leka bridgeklubb- vintercup

Notis tirsdag 09:32

Koronanytt - 1. mars

Notis lørdag 10:25