Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

MOT til å leve

Helg · Publisert 07:30, 26 feb 2021

Man kan spørre seg hva som er det gode liv. Tror faktisk svaret varierer alt etter hvor man er i livsløpet og hvilke erfaringer man har gjort seg underveis. Hans Rotmo synger om at løkka i livet, ja det er i arbeidet den er lagt. Det er nok mye sant i det. Trives du med det du jobber med, både utførelsen av jobben og de rundt deg, er det nok en stor lykke å få lov å gjøre nettopp det du holder på med. MOT til å leve handler om å være seg selv, lede seg selv og ha interesse for det man gjør. Men hvilke muligheter har vi så i livsløpet?

Vi blir i økende grad gjort oppmerksom på de stadig skjevere forskjellene i levekår i dagens samfunn. Det er mye snakk om utenforskap, mobbing og hetsing av hverandre. Hva kommer dette av? Er det slik at folk velger å melde seg ut av samfunnet av egen grunn, eller blir noen holdt utafor av andre sterke personligheter? Jeg tror svaret er ja, det er begge deler. Men jeg vil legge til at det er stor forskjell på om du velger å være utafor eller blir holdt utafor.

Livet handler mye om å mestre. Det handler mye om å lære seg å takle de utfordringene som kommer. De kommer ofte på løpende bånd. Helt fra vogge til grav. Vi er alle prisgitt det andre vil oss. Vi skal ikke undervurdere den kraften andre har på oss. Har vi folk rundt oss som er opptatt av å ha MOT til å bry seg, som skaper godfølelsen hos oss og viser respekt og kjærlighet, ja da har vi den omsorgen vi trenger for å bli robuste og trygge. Det motsatte vil være sårende og uhyggelig negativt.

MOT sitt viktigste samfunnsoppdrag er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Vi har trua på at det er fullt mulig. Vi voksne må gå foran som gode forbilder og bygge en kultur som viser vei. MOT styrker mental helse og forebygger ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, psykiske vansker og kriminalitet. MOT gir muligheten for mestring og aktive liv. Vi ønsker rause lokalsamfunn der frivilligheten, det offentlige og næringslivet samhandler. Motivere innbyggerne til å ha MOT til å leve, MOT til å ta vare på seg selv og de rundt seg. Det vil skapes forståelse for bedre inkludering, uansett forutsetninger. Inkludere alle uavhengig av etnisitet, kjønn, religion, seksuell legning, alder og sosial bakgrunn.

MOT til å bry seg og MOT til å si nei vil være med på å fremme gode oppvekstsvilkår hos barn og unge, og utjevne sosiale forskjeller i befolkningen. Vi vil se hva som må prioriteres, stå opp for verdiene våre og våge å si fra om noen blir urettferdig behandlet. For husk, det er lov å si fra hvis noen har dårlig oppførsel. Vis MOT, vær den som står opp for deg selv og for andre. Det er MOT til å leve det.

19. april: Nok en fin dag

Nyheter mandag 07:44
På fremsiden nå

Høytflyvende sykkeltur?

Nyheter søndag 13:30