Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Leka, nå har dere sjansen!

av Knut Sandersen

Kommentar · Publisert 08:00, 10 sep 2020

Når Leka kommunestyret 24. september skal ta stilling til Midt-Norsk Havbruk sin søknad om etablering av ny lokalitet ute ved Sklinna, så handler dette om noe langt mer enn bare selve etableringen.

Leka kommune fremstiller seg, og det med rette, som en naturkommune. Med unik geologi og fantastisk landskap har de promotert nærhet til naturen som et av sine fortrinn og grunnlag for flotte opplevelser. Nå er spørsmålet om de vil beholde den posisjonen eller om de åpner opp for at kommersielle aktører skal få etablere seg med en virksomhet som bryter med det bildet som Leka har bygd seg opp over år.

Joda, Leka har oppdrettsanlegg etablert i kommunen allerede, men det er ikke i nærheten av et vernet område. Nettopp det faktum setter hele etableringen i et annet lys. Havbruk gir inntekter og arbeidsplasser både nasjonalt og lokalt, ikke minst i kystkommunene hvor fiskemerdene er. På den andre siden påvirker det naturmiljøet og ville arter, og også andre brukere av kystsonen.

La meg gjøre en ting helt klart. Midt-Norsk Havbruk er på ingen måte den stygge ulven i denne saken. De har som en kommersiell aktør kartlagt sine behov og muligheter og søkt ut i fra det. De har søkt i lovlig området, og at det tilfeldigvis kolliderer at det er en stor sjøfuglkoloni like ved er ikke deres oppgave å ta hensyn til. Det er det storsamfunnet og myndighetene som skal vurdere. MNH har søkt og avventer svar - enkelt og greit.

Øygruppen Sklinna hadde fast bosetting frem til 1897 med naust, brygger, rorbuer og fiskarheim. Disse byggene er nå borte og kun fyrvokterbolig, uthus, aggregathus og kaianlegg med naust er på plassen. Både fyret og de tilhørende bygningene ble fredet i 1999 og vedlikeholdes av Kystverket og det er jevnlig tilsyn med anlegget.

I 2003 ble reservatet opprettet "for å bevare et egenartet øy- og skjærgårdsområde ytterst på Namdalskysten, der botaniske, zoologiske og geologiske elementer, så vel på land som i sjø, bidrar til å gi området dets særpreg. Området har stor naturfaglig verdi. Spesiell verdi knytter seg til området som hekkebiotop for en rekke sjøfuglarter, inklusiv alkefuglene" heter det i vedtaket.

I tillegg ble området valgt til ramsaområdet i 2011, som er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker.

Det er altså her vi finner Midt-Norges største sjøfuglkoloni, og området er av internasjonal betydning for toppskarv, og har fylkets største bestand av lundefugl, alke, lomvi, stormfugler, storskarv og teist. I tillegg er det stormåke, krykkje og havert.

Dette er et område man ikke tar sjanser i. Det har samfunnet ikke råd til. Her må man ha kunnskap før man åpner opp for en hvilken som helst etablering.

Derfor må de som skal avgjøre søknaden sette seg grundig inn i hvilke konsekvenser en slik etablering kan få. I mai hadde Ytringen en lengre artikkel hvor flere erfarne fagfolk uttrykte stor skepsis til å legge et oppdrettsanlegg så nærme et vernet område. Det ble påpekt at anlegget ville ligge midt i fuglenes beiteområde og forskningssjef Svein Håkon Lorentsen mente at etablering av et industrianlegg her ville være bortimot galskap.

Hva om vi snur litt på det og utnytter det som allerede er der uten inngrep. Hva om man la forholdene til rette for fuglekikkere? Dette er en stor gruppe mennesker som reiser jorden rundt for å se og fotografer ulike fuglearter, og mange steder lever man av disse fugleturistene. «Birdwatching in Norway» er nemlig blitt et begrep blant utenlandske fugleentusiaster. En stadig voksende gruppe som reiser rundt i verden for å se nye arter, og som er villig til å bruke betydelig ressurser på overnatting og skyss for å oppnå sine mål.

Uansett fuglekikkere eller ikke. Jeg håper at Leka kommunestyre faller ned på at de ønsker å oppretteholde og styrke sitt gode naturomdømme. En etablering her ville skapt store reaksjoner fra flere instanser og organisasjoner i lang tid fremover, og det tror jeg Leka ikke er tjent med.

Leserinnlegg

Kysten er glemt – igjen

Ytring fredag 08:29
På fremsiden nå