Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Oppdrett på innbyggernes bekostning

av Knut Sandersen

Kommentar · Publisert 16:02, 11 feb 2021

Bindal kommune har med ti mot sju stemmer gitt klarsignal for SinkabergHansen til å gå videre med søknaden om etableringer av oppdrett ved Sjåskjæret i Kjellafjorden, og trosser med det rådene og bønnene fra fastboende og fiskere i området.

Det er grunn til å stille kritiske spørsmål til håndtering av saken. Flere i kommunestyret har bånd til SinkabergHansen gjennom å enten være ansatt eller har sterke forretningsforbindelser til selskapet. Det er opp til kommunestyret selv å vurdere habiliteten til hvert enkelt medlem, men det er også viktig å sikre at innbyggernes tillit til forvaltning ikke svekkes. Innbyggerne i Bindal må kunne stole på at en avgjørelse blir tatt uten at man lar egeninteresser påvirke utfallet.

Det er en kjensgjerning at for små kommuner av og til kan være vanskelig å ha folkevalgte som er helt uten bindinger. De fleste som engasjerer seg i politikken er allerede samfunnsaktive på flere felt, og takk og lov for det. Vi trenger flere som engasjerer seg i lokalt arbeid. Nettopp derfor er det også utrolig viktig å være særdeles oppmerksom på at tilliten blir opprettholdt. Det er bedre å stå av en sak hvor man er i tvil, og dermed øke tilliten for ettertiden. Begynner man å lefle med tillit forsvinner den som dugg for solen.

Samtaler jeg har hatt med innbyggerne i Nord-Horsfjord etter vedtaket bekrefter det. De reagerer kraftig på kommunestyremedlemmer ,som de anser har klare bindinger til SinkabergHansen, sitte å behandle saken. Da hjelper det svært lite hva kommunestyret selv mener om seg selv. Folket har ikke lenger tillit til at saken blir behandlet rettferdig.

Dette blir bukken som passer havresekken, og det burde vært unngått. Det burde vært en smal sak å stå av og hentet inn vararepresentanter. Elling Mikalsen Bøkestad som er ansatt i SinkabergHansen gjorde det, og det var også helt rett. Flere burde valgt samme strategi.

Det er også betimelig å stille de folkevalgte til ansvar for å sette til side innspillene fra de som lever av fjorden og bor i området. Ingen skal fortelle meg at det øker bolysten og attraktiviteten i Nord-Horsfjord å få et oppdrettsanlegg så tett opp til husveggene, og er det noe Bindal har nok av så er det ledig sjøarealer.

Det blir stadig færre folk i kommunen, så at man da skal legge et oppdrettsanlegg rett utenfor vindusbrettet til de som har valgt å bygge og bo i en grend, ja det er nesten ubegripelig i våre dager. Jeg skulle ønske en noe mer åpen dialog for å vurdere mer avsides men fortsatt egnede arealer, men innser og forstår at det også dreier seg om næringskonkurranse.

Innbyggerne i Nord-Horsfjord sier at de gjerne ser oppdrettsanlegg i Bindal, men at det legges på steder som ikke ødelegger for allerede eksisterende næring og bosetting. Det tror jeg de aller fleste er enig med dem i, men så var det de laksekronene da.

Bindal kommune er særdeles på tilbudssiden til oppdrettsnæringen, og nyter godt av det gjennom økte og helt avgjørende inntekter til havbruksfondet. Av ti oppdrettsanlegg for matfisk i Bindal er SinkabergHansen enten hel- eller deleier i sju av dem. Vi snakker derfor om en stor aktør i Bindal, og jeg er redd for at nettopp størrelsen gjør at de også som regel får viljen sin.

La det være klart. SinkabergHansen har ikke gjort noe galt i å søke om lokaliteten ved Sjåskjæret. De agerer utelukkende ut i fra egne interesser, og det er helt legitimt. De driver i en næring hvor veksten er stor og behovet for arealer stadig voksende. De tar ikke hensyn til områdene rundt når de gjør sine forhåndsundersøkelser, men finner kun ut om lokaliteten er godt egnet til deres formål og søker så om å få etablere seg her.

Det er kommunestyret som skal ta på seg en ombudsrolle for innbyggerne og fellesskapet, og det er deres oppgave å lytte og ivareta partenes interesser. I denne saken er det ulike maktbalanse mellom noen lokale fiskere og innbyggere mot et stort konsern, og det gir en ekstra utfordring for politikerne. Skal de ivareta de innbyggerne som har valgt å satse på Bindal, eller skal de gå for å få mere penger til havfondet. De valgte det siste.

Å tro at det vil komme flere nye arbeidsplasser er i beste fall naivt. SinkabergHansen har allerede flere anlegg i fjorden og naturligvis vil i størst mulig grad benytte seg av eksisterende arbeidskraft på en ny lokalitet.

Derimot truer denne etableringen direkte fjordfiskernes arbeidsplass, men det ser ut til å bety lite for flertallet i kommunestyret.

Siste ord er ikke sagt, og nå venter Statsforvalterens vurderinger og høringer. Det er også håpet for folket i Nord-Horsfjord at de høye herrer i Bodø ser mer verdi i arbeidsplassene og bomiljøet ved Kjellafjorden enn hva Bindal selv gjør.

På fremsiden nå

To foreninger ble til én

Nyheter lørdag 14:45
Ytring - les folkets meninger
Fiskeri & havbruk
Kjentfolk

Silja Remme-Lauten 5 år!

Kjentfolk torsdag 13:12

Hjertelig takk

Takk tirsdag 10:10
Rett fra levra

Nå får det jammen være nok

Kommentar mandag 09:32
Smånytt

Koronanytt - 4. mai

Notis fredag 08:47