Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Paul Ingvar Dekkerhus i Moen Gruppen og Roger Eiternes i Midt-Norsk Havbruk AS. Foto: Torkild Marsdal Hansen

28 millioner til innovativt hydrogenprosjekt

Under Trøndelagsmøtet torsdag 14. januar kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) en tildeling på i overkant av 28 millioner kroner til utvikling og bygging av verdens første havgående hydrogenfartøy.

Næring · Publisert 09:30, 14 jan 2021

Det er ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet som står for tildelingen, gjennom Pilot-E-ordningen.

Et konsortium bestående av teknologi- og industriaktører skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen. Det er Moen Gruppen som er prosjekteier, og skal bygge fartøyet på Moen Verft i Nærøysund. Utvikling og skipsdesign gjennomføres av Moen Marin. NTE og H2 Marine skal utvikle en skalerbar løsning for produksjon og forsyning av hydrogen som utslippsfritt og konkurransedyktig alternativ til diesel. SINTEF leder forskningsarbeidet i prosjektet, som startet som et initiativ fra fornybarklyngen RENERGY.

– Vi følte vel av vi var tidlig ute og tok risiko når vi ble med og tok ledelsen i prosjektet. Når Regjeringa nylig lanserte klimaplanen der de adresserer nullutslipp for havbruk allerede i 2024, er det ikke halvggæli å stå fremst i utviklingen allikevel, sier Paul Ingvar Dekkerhus fra Moen Gruppen i en pressemelding.

Oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk skal kjøpe og operere det nye fartøyet. De blir etter all sannsynlighet et av de første private selskapene i verden som tar i bruk hydrogenfartøy.

– For Midt-Norsk Havbruk er det viktig å redusere fotavtrykket fra vår produksjon av sunn og god laks på Namdalskysten. Reduksjon av fossilt brensel er en viktig del av dette. Hydrogen kan bli interessant også på fôrflåter, sier produksjonssjef Roger Eiternes i Midt Norsk Havbruk i samme pressemelding.

Initiativ fra næringsklynge

Det som startet som et klyngeinitiativ, har utviklet seg til et knutepunkt for fremtidens transportløsninger på grønn energi.

– Med dette blir Nærøysund på Trøndelagskysten en av de første røde tegnestiftene på verdenskartet over områder som leder an i overgangen til fornybarsamfunnet, sier Thomas Bjørdal, prosjektleder i fornybarklyngen RENERGY.

– Norsk havbruksnæring er et ypperlig hjemmemarked for å realisere slike pilotprosjekter, og ikke minst videreutvikle pilotene til kommersielle markeder. Vi anslår at markedet for arbeidsbåter i den norske oppdrettsindustrien er om lag 1,5 fartøy pr. lokalitet, noe som betyr 750–900 fartøyer. De aller fleste av disse er rene dieseldrevne fartøy, med et samlet utslipp på ca. 280.000 tonn CO₂ pr. år, sier Bjørdal.

RENERGY peker på at elektriske arbeidsbåter ikke vil ha lang nok rekkevidde til å dekke mer enn et fåtall kystnære anlegg, og hybridfartøy klarer bare batteridrift i kortere perioder.

– Hydrogen er derfor helt nødvendig for å nå målene om en halvering av klimagassutslippene innen 2030 i første omgang, og en utslippsfri havbruksnæring i 2050.

Gjør det grønne skiftet blått: - Vi tar et viktig steg i retning nullutslipp i våre viktige marine og maritime sektorer, sier administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus i Moen Verft, som nå får støtte til bygging av den første hydrogendrevne oppdrettsbåten. Illustrasjonsbilde: H2Marine

Testet positivt for korona

Nyheter torsdag 08:43
Leserinnlegg
På fremsiden nå

Avispakke på avveie

Nyheter torsdag 08:31

Mistet lappen i 60-sone

Nyheter onsdag 19:23