Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Kraftig nedgang i Mattilsynets tilsynsaktivitet

Næring · Publisert 07:30, 18 jul 2021

Antall bekymringsmeldinger som utløser inspeksjon, har sunket fra 40 til 11 prosent. Antall tilsyn for å sjekke dyrevelferd er redusert med 70 prosent. Dette i løpet av fem år. Disse tallene kommer fram i Mattilsynets egne årsrapporter.

Tilsyn begrunnet med bekymring om dyrevelferden er sunket fra 9439 i 2016 til 2840 i fjor.

Antallet bekymrngsmeldinger økte med 30 prosent, mens antallet saker som ble sendt til inspeksjon falt med over 60 prosent. (Dette omfatter all slags dyrehold, ikke bare gårdsbruk.)

Dette er en villet utvikling, også politisk. Tidligere var det viktig å ha et høye­ ­inspeksjonstall, kvantitet skulle ha førsteprioritet.

Nå prøver Mattilsynet å ha fokus på «risikobasert dyrehold», og plukker ut de kasusene de tror kan være problematiske.

Denne taktikken er ressurskrevende, og bidrar til at antallet går ned.

Seksjonsleder Knævelsrud sier at sjøl om fjorårets tall også er preget av Covid-19, vil tallene neppe øke.

Norges Bondelag reagerer sterkt. Leder Bjørn Gimming ønsker at andelen uanmeldte tilsyn økes.

Det kan virke tvilsomt om dette vil skje, da antallet veterinærer i etaten er kuttet med en sjuendedel, fra 540 til 460, på åtte år.

Dette skyldes politisk vilje.

«Det er politikerne som avgjør ressursene. Mer ressurser ville gitt oss muligheten til å få gjort mer.

– Vi må bare få gjort mest mulig ut av de rammene vi har. Vi jobber derfor for å rette innsatsen mot de mest alvorlige sakene. Dette gjelder alle områdene vi har ansvar for, også dyrevelferd», sier administrerende direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal.

Åpner brannstasjonene

Helg fredag 11:14
På fremsiden nå
Kjentfolk

Jubilanter 24. - 30. september

Kjentfolk torsdag 16:51

Humanistiske konfirmanter i helga

Kjentfolk torsdag 16:46
Rett fra levra

Vi har alle et ansvar!

Kommentar onsdag 13:09
Smånytt

Braveheart

Notis fredag 14:25