Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Nye regler har gjort det mer aktuelt å samkjøre EU-kontroll med intervallservice og eventuelt eierskifte, og mange begynner å oppdage fordelene, viser en ny verkstedmåling. Foto: Colourbox

Du får kjøreforbud uten EU-kontroll

Mange er usikre på de nye reglene for EU-kontroll, viser en ny verkstedmåling. Bare i mai fikk nær 30000 biler bruksforbud fordi de manglet godkjenning innen fristen.

Nyheter · Publisert 08:19, 9 jul 2019

– De nye reglene har gitt bileierne økt valgfrihet når det gjelder tidspunkt for å få utført EU-kontroll, men det er svært viktig å overholde den fristen som er satt, sier Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL) i en pressemelding.

Foreningen organiserer et stort antall frittstående verksteder og verkstedkjeder, der EU-kontroll inngår i servicetilbudet.

Endringene trådte i kraft i februar, og innebærer at bileierne kan ta kontrollen når de vil, så lenge kjøretøyet blir godkjent innen fristen. Uten slik godkjenning kan kjøretøyet bli avskiltet hvis man støter på Vegvesenet, politiet eller tolletaten.

Ilegger bruksforbud

– I 2018 ble mellom 20 000 og 22 000 kjøretøy ilagt bruksforbud hver måned grunnet manglende godkjent kontroll innen fristen. I mai 2019 ble det ilagt 29409 slike bruksforbud, sier Leif Magne Halvorsen, senioringeniør i Vegdirektoratet, seksjon tilsyn og kontroll.

Gjennom de nye reglene er også kravene til de som utfører EU-kontrollen skjerpet, slik at de nå omfatter bestemmelser om opplæring og personlig godkjenning for dem som utfører kontrollen, og ikke bare selve verkstedet.

– Her gjelder en overgangsordning frem til oktober 2021, som gir verkstedene tid til å sørge for at kontrollører og tekniske ledere som er registrert på overgangsordning oppfyller kravene. Hittil har om lag 1500 kontrollører fått personlig godkjenning av de totalt 11927 som er omfattet av registeret, sier Halvorsen.

Nå har verkstedkjeden Meca laget en rundspørring blant medlemsverkstedene om hvordan forbrukerne forholder seg til de nye EU-reglene.

– Ni av ti verksteder melder at bileierne tydeligvis har hørt om dem, men bare 16 prosent har inntrykk av at de også forstår hva de innebærer. Denne andelen vil nok raskt øke, sier John-Axel Granberg, kjedesjef i Meca.

Benytter fleksibiliteten

Verkstedene ser allerede en viss tilpasning til de nye bestemmelsene.

– To av ti verksteder opplever at bileierne i større grad enn før tar EU-kontrollen samtidig som de får utført intervallservice. En tilsvarende andel rapporterer om en økning i antall kontroller i forbindelse med eierskifte, sier Granberg.

I disse situasjonene gir fleksibiliteten i det nye kontrollregimet bileierne reelle fordeler, mener Arild Hansen i ABL, men understreker samtidig at oppgitt frist er å betrakte som endelig.

– Godkjenningsfristen du hadde ved overgangen gjelder til ny kontroll er utført. Så får du en ny frist basert på datoen for ny kontroll. Den lar seg ikke forskyve hvis bilen ikke blir godkjent, så man bør beregne god nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll, sier Hansen.

Intervallene er uendret. Personbiler skal stort sett inn første gang etter to år, og deretter annethvert år, mens kjøretøyer over 7500 kilo skal inn hvert år. Vegvesenet kommer til å sende et påminnelsesbrev to måneder før den endelige fristen.

Lovlydige bilister

mandag 14:53

Overtar som eneeier i AQS

Nyheter Gjennom sitt selskap Fanøyskjæret AS, kjøper Ove Løfsnæs NTS ASA sin aksjepost i AQS på 23 prosent og blir dermed eneeier. mandag 09:36

Lover godvær til elgjakta

Nyheter Nå ligger det ei uke med godvær foran oss. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl har gode prognoser for elgjegerne som snart strømmer ut i skogen på elgjakt, og oss andre i... søndag 18:04