Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Bindal kommunestyre var samstemt i avgjørelsen om byggestart av industrikai.

Enstemmig vedtak for industrikai

Bindal kommunestyre ble i onsdagens møte enige om å igangsette prosjektet med bygging av industrikai ved Brukstomta næringspark. Kommunen bidrar med 4 680 000 kroner i dette spleiselaget.

Nyheter · Publisert 11:00, 18 aug 2018

I juni vedtok Bindal kommunestyre bygging av industrikai, men at kaiprosjektet ikke skulle komme i gang før det forelå avtale med konkret aktør som garanterte oppstart av virksomhet i Brukstomta næringspark.

Helgeland Lumpsucker AS hadde da gitt signal om ønsket etablering i Brukstomta næringspark. Rensefiskprodusenten hadde imidlertid ikke fått godkjent konsesjonssøknad.

På onsdag ble det innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte. Industrikai var den eneste saken som sto på agendaen. Bakteppet for det ekstraordinære kommunestyremøtet var at både Helgeland Lumpsucker AS og SalmoNor AS hadde signert avtale med Brukstomta næringspark om kjøp av tomtearealer.

Dermed hadde etableringer kommet et skritt nærmere en oppstart i næringsparken.

SalmoNovil bygge et lukket anlegg, og har sikret seg vannressurs for drift av anlegget. Driftskonsesjonssøknad er innsendt for videre prosjektering.

Helgeland Lumpsucker AS opplyser i en mail av 14. august at: «Selskapet har en konsesjonssøknad inne hos Fiskeridirektoratet / Fylkeskommunen / Mattilsynet, og vi forventer avklaring i løpet av september / oktober 2018». Styreleder i Brukstomta næringspark, Frode Næsvold, orienterte om saken.

– Aktørene har kommet langt i forhold til formelle konsesjoner, og ved en eventuell utsettelse av kaibygging vil det bli økte kostnader. Vi har fått gode priser i avtalen med kaientreprenør som nettopp har avsluttet et oppdrag på Kråkøya i Vikna, og har utstyret stående her nå.

– Industrikai er svært
viktig for de to aktørene vi
har fått avtale med, og kaia kan også tiltrekke seg
flere etablerere i Bruks-
tomta næringspark, opplyste Næsvold, som påpekte at ble det gjort en satsing nå så ville det tette forventningene i markedet.

Helgeland Lumpsucker venter på en ankebehandling. Mattilsynet lokalt avslo
tidligere søknad om etablering. Grunnen de ga var at anlegget i næringsparken kom for nært eksisterende oppdrettsanlegg Bindalsfjorden, men Mattilsynet sentralt har gitt signal om at i denne sammenhengen er regelverket tolket feil. Avgjørelsen på anken blir avgjort i nærmeste framtid.

– Dette henger mye på tillatelse fra Mattilsynet, og jeg er ikke beroliget over at samme instans skal behandle det igjen. Mye står på spill om det ikke går som forutsatt, sa Petter Bjørnli (H). Fungerende ordfører Tor Arne Aune (Ap) var ikke i tvil om at kommunestyret skulle gå for bygging av industrikai.

– Med de avtaler og intensjonsavtaler vi nå har på bordet er det tilstrekkelig for å ta en avgjørelse, og vi skal gå for dette, sa Aune.

Etter et kort gruppemøte hos opposisjonen ble det votert over et forslag som ble framlagt av Ruth Skjelsvik (Ap). Dette ble enstemmig vedtatt.

I forslaget til vedtak ble det henvist til tidligere vedtak gjort i juni, der det ble påpekt at det skulle foreligge en avtale med konkret aktør som garanterte oppstart av virksomhet før kaiprosjektet skulle igangsettes.

«Foreliggende intensjonsavtale fra Salmonor AS og Helgeland Lumpsucker AS anses som dekkende for oppstart av utbygging av industrikai».

Ungdomsrådet inntok talerstolen

Under Bindal kommunestyres møte forrige torsdag, fikk Bindal ungdomsråds leder Jorid Kristensen taletid for å legge fram rådets innspill til Bindal kommunestyre. fredag 14:03

Nå blir det bredbånd i Bindal

Forarbeidet for bredbåndsutbygging i Bindal er nå gjennomført. Avtalen med Telenor er undertegnet, og i første omgang er det 430 innbyggere som får nyte godt av utbyggingen. fredag 11:02

Lover festhåndball

Sport Opprykksjagende Rørvik-herrer slår seg sammen med Rørvikdagan for å lage folkefest i Rørvikhallen i morgen. torsdag 12:27

– Vi håper at mange måler seg

Nyheter Den 14. november markeres som verdensdagen for Diabetes. Utenfor Apotek 1 på Kolvereid satt Diabetesforbundet i Ytre Namdal og informerte folket som var ute på handletur. onsdag 13:55

Sjefene er ansatt

Nyheter Prosessen med å slå sammen Nærøy og Vikna til én kommune går framover, og organisasjonen som skal lede nye Nærøysund kommune begynner nå å ta form. Nå er de tre som være... onsdag 10:24

Smånytt

Normalt vann igjen

Finne vassverk er nå tilbake i normal drift etter en periode med driftsproblemer. Det melder teknisk etat i Nærøy kommune. Det opplyses at vannet som blir produsert har normalt...
Skipstrafikk
Flytrafikk
ledige stillinger

Nærøy kommune
Fagarbeider - vann og avløp
Pedagogisk leder
Se annonsene her

Vikna kommune
Programveileder
Se annonsen her

Sparebank1 SMN
Banksjef
Se annonsen her

Været
Politilogg
Flytrafikk
Flo og fjære