Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

– Jeg får nå steinbruddet midt i mot utsikten fra hytta mi, sier Ida Anette Røed som ikke trodde sine egne øyne når hun fikk se og høre om steinbruddsplanene. Hytta har hun bygd like nedenfor gården til foreldrene.

– Får uttaket midt i fleisen

Nylig satte Ida Anette Røed opp en hytte ved sjøkanten på familiegården hvor foreldrene fortsatt bor. Nå fortviler hun mens hun ser over sjøen og rett på det nye området som skal bli steinuttak, og hun er ikke alene.

Nyheter · Publisert 19:00, 4 aug 2021

– Jeg har valgt og bygge her i hjembygda på grunn av den fine naturen vi har og stillheten, og så skal det ødelegges av et steinbrudd som vil utgjøre mengder med støv og masse støy som skal vare til klokken 19 på kvelden, sier Ida Anette mektig irritert.

Hun viser til statsforvalteren brev fra november 2019 som sier at området rundt fjorden er preget av bratt terreng og lange vegstrekninger med nærføring til sjøen og med få parkeringsplasser.

– Dette begrenser muligheten for friluftsliv langs sjøen og det er derfor viktig å bevare resterende områder åpen for allmennheten, mente statsforvalteren da.

Samlet til kamp

Sist søndag var ni av innbyggerne i den lille grenda samlet på Nubdalseng Gård til et nytt møte. Fortvilelsen var ikke vanskelig å spore i ansiktene rundt langbordet, og frykten og usikkerheten for hva som ville skje med lokalsamfunnet rund Fjær dersom steinuttaket blir etablert er stor.

– Vi er redd av flere grunner. Sprengninger i et område som er så usikkert geologisk, og hvor veien er boltet med jernbaneskinner for å holdes på plass. Her skal det nå kjøre støyende tungtrafikk mens steinstøv fyker gjennom grenda. Nei dette kan vi ikke finne oss i, sier naboene.

Det har heller ikke manglet på høringsuttalelser til reguleringsplanen for steinuttaket. Ti innvendinger er registrert hos kommunen, og alle advarer sterkt imot etableringen. Barnefamiliers bruk av nærområdet, fuglelivet, strandsone og turisme er bare noen av det som vil bli berørt ifølge innsigelsene til kommunen.

– Vi har også forsamlingshuset Sangartun som alle vi rundt om her i bygda har benyttes oss av i generasjoner til selskaper og diverse som da blir liggende mitt oppi dette kunstverket. Kan aldri skjønne at dette blir godkjent. Selv har vi måtte fjernet private eiendeler vi har lagret på vår egen eiendom like ved Nordsalten på grunn av strandsonen, men at det skal komme et steintak og ødelegger hele Nordsalten og strandsonen er ok? spør Svenn Olav Røed og Ann Lisbeth Sørø Hartviksen som bor like i nærheten.

– Det vil vi ikke ha, sier Øystein Tømmervik, Heidi Holand, Svenn Olav Røed, Jostein Larsen, Almut Bungenstock, Michael Bucksath, Ann Lisbeth Saur Hartvigsen, Sissel Saur Røed og Ida Anette Røed som frykter for konskvensene av å få et steinbrudd midt i bygda.

Kommunen må gå i seg selv

Michael Bucksath som driver Nubdalseng Gård samme med Almut Bungenstock hvor det dyrkes økologisk og produseres lokalmat i tillegg til turisme og gårdbesøk. Nå stusser han over at industrien i Nærøysund kommune ikke blir samlet, men popper opp på alle plasser.

– Samtidig blir det lett etter «grønne perler» fra Nærøysund kommune som skal trekke turister hit, sier han og anbefaler kommunen å dra på befaring før de tar avgjørelsen i saken.

– Et steinuttak på Fjær har mye mer negative belastninger og risikoer for samfunnet i
området enn positive virkninger.

To av de nærmeste naboene til steinuttaket er Olav Magne og Sissel Saur Røed. I sin innsigelse funderer de på om dette virkelig kan godkjennes med tanke på at det tidligere på denne vegstrekningen har gått kvikkleireras, like nedenfor Djupdalen.

– Der er vegen faktisk boltet fast i fjellet. Flere ras har gått rundt omkring i området og vi er sterkt bekymret for hva som kan skje om det nå i tillegg skal sprenges og enda mere tungtransport enn den som går her per i dag, sier de.

– Våre turistgjester kommer hit til oss for å oppleve ro og fin natur. Ikke et industrifelt og tungtransport, sier Almut Bungenstock og Michael Bucksath.

Reineiere forlanger møte

Vongel-Njaarke reinbeitedistrikt går imot planforslaget Fjær steinuttak, og begrunner det med at masseuttaket ligger i deres vinterbeiteområde.

– Groftlifjellet og Blåvatnan er et trivsel- og kjerneområde for rein. Et område der reinen stopper opp og som den naturlig trekker inn i. Det er et område som vi bruker ofte, og hvert år er det rein der. Det er og et oppsamlingsområde for videre flytting mot Måneset, Fallet og Søreitran.

De reagerer på at det allerede i dag er opprettet et steindeponi ved Blåvatnet som ikke har vært på høring til reindriften, og et massedeponi ovenfor Rød gård med en skogsbilvei som går langt inn i terrenget som heller ikke vært på høring til reindriften.

– Videre er en naturlig flytt- og trekkvei stengt på grunn av nye bygg ved Rødseidet
som ikke vært på høring til reindriften, sier Nils Johan Kappfjell som er leder for reinbeitedistriktet.

Kappfjell viser til at flyttveier har et strengt vern ifølge Reindriftsloven.

– I samme område er det bygd en kraftledning ved hele Sørsalten. Totalt sett er det mye inngrep i et så viktig trivselsområde for rein. Erfaringer med steinbrudd er at det har mye større konsekvenser for reinen enn vi tidligere har vært klar over. Reinen blir urolig og trekker mye frem og tilbake grunnet støv og støy, og ut av området. Konsekvensen av støv, støy og trafikk påvirker store beiteområder såsom Urdmofjellet.

Voengel-Njaarke reinbeitedistriktet forlanger nå et møte med Nærøysund kommune og Statsforvalteren i Nordland for å gå igjennom alle inngrepene som ikke har vært på høring til reinbeitedistriktet.

Veien hvor tungtransporten er boltet opp med gamle jernbanesviller for å holde den på plass. Foto: privat

Vært åpen hele veien

– Jeg syns det er litt rart at naboene tar av først nå. Dette har vært en åpen prosess over flere år hvor vi har søkt og vært utlysninger tidligere uten at det har kommet innsigelser. Grenda burde visst om det lenge, men når det er
sagt så respekterer jeg selvsagt at de sier i fra. Det skulle bare mangle, sier utbygger Ole Morten Fjær til lokalavisa.

Han viser til at hverken NVE eller Fylkeskommunen har kommet med innsigelser.

– Vi må kunne stole på fagfolkene. I hvertfall velger vi å gjøre det, sier Fjær.

Riktig nok har Fylkeskommunen påpekt at sideelv som ligger i LNFR-området (landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder) ikke må ødelegges, men Fjær viser til at den kun blir lagt i
rør der de skal krysse elven for å kjøre inn på anleggsområdet.

– Hvor mye masse som skal tas ut avhenger av salg, og hvilken vei steinen skal fraktes avhenger av kjøper. At det blir mer tungtransport er naturlig, men ikke i den grad som enkelte har hevdet, sier Fjær.

Heller ikke blir det sprengninger hver dag ifølge utbyggeren.

– Realiteten er nok nærmere rundt fem sprengninger i året. Igjen det avhenger av salget, mener Fjær.

Til utvalget i september

Når høringsfristen er over blir neste steg å behandle saken politisk i Utvalg for Natur og Næring. Første møte etter ferien er 1. september.

– Dersom ikke det kommer frem noe ekstraordinært gjennom høringen som krever mer oppfølging, så vil steinuttaket bli behandlet i dette møte, sier avdelingsingeniør Alexander Båfjord hos Nærøysund kommune.

Leder at Utvalg for Natur og Næring, Gunnar Eirik Wolden, regner det som stor sannsynlighet for at det blir en befaring i området.

– Vi bruker ofte å ta det
når det kommer innsigelser slik som i denne saken, sier han.

På fremsiden nå
Kjentfolk

Jubilanter 24. - 30. september

Kjentfolk torsdag 16:51

Humanistiske konfirmanter i helga

Kjentfolk torsdag 16:46
Rett fra levra

Vi har alle et ansvar!

Kommentar onsdag 13:09