Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

– Dette er livet for både meg og Loulou, sier Linda Bjørgan som er redd for at allemannsretten kan bli endret når bestemmelsesretten overføres fra stat til kommunene.

Frykter innstramninger i fri ferdsel

Å ri hest i utmark er for Linda Bjørgan og hesten LouLou selve livet. Nå kan en endring i friluftsloven endre på både daglige turer og planer om fremtidig stallplaner.

Nyheter · Publisert 19:32, 15 jul 2019

Ute på Ofstad rusler den ti år gamle hoppen LouLou og den syv år gamle vallaken Arn gjennom grasset i innhegningen. Begge er de hjemme på sommerbeite og har et stort område å boltre seg på, og kunne knapt bedre ha det noen annet sted.

Matmor og eier Linda Bjørgan er daglig ute på tur i områdene rundt Ofstad med hestene. Både for hestenes del, men like mye for henne selv. For henne er dette god dyrevelferd og terapi for sitt eget sinn og sjel. Som den erfarne og masterutdannede rytteren hun er gleder hun seg stort over naturopplevelsene hun kan dele med sine to firbente venner både på og langs heiene i Vikna.

– Fri ferdsel er helt avgjørende for at jeg skal kunne gjøre dette. Ved siden av familien min er hestene det viktigste for meg. Jeg har tatt høy utdanning innen faget, og jeg trener dressurridning i Spania for å holde meg på et høyt nivå, forteller Bjørgan som går med planer om å bygge en større stall på eiendommen for å kunne ta i mot flere hester i fremtiden. Familien har allerede kjøpt naboeiendommen hvor stallen skal ligge.

Vil ha dagens ordning

– Jeg frykter at forvaltningen av loven om fri ferdsel skal flyttes fra Fylkesmannen og ned til kommunene. Jeg har ingen dårlig opplevelser her ute på Ofstad eller i Vikna, bare så det er sagt, men jeg snakker for alle som driver med hest. Ved å flytte retten til å bestemme hvordan loven skal håndheves kan vi bli offer for stengte områder og veier. Det har allerede vært tilfeller hvor folk som har satset på turridning og turisme nå må finne på andre ting fordi muligheten til fri ferdsel er bli lukket. Det må ikke skje i vår region, sier Bjørgan.

Liten interesse blandt politikerne

Hun har forsøkt å snakke med lokale politikere, men svarene hun har fått er hun ikke beroliget av.

– De bryr seg ikke så veldig om saken som for meg er svært viktig. Det skal om alt går etter planen bli levebrødet mitt. Enkelte folkevalgte svarer ikke en gang på henvendelsen, mens andre peker på at dette er et byproblem. Det viser jo at de ikke forstår, sukker Bjørgan.

Det er i forslaget som ligger ute på forslag på endringer som innebærer at man ikke kan bevege seg på vei. Det vil gjøre det vanskelig å ri hest og vogn fremover.

– Hvor er dyrevelferden i dette? spør Bjørgan og er oppriktig bekymret for hva utfallet kan bli i Ytre Namdal om de folkevalgte skal detaljstyre hva som bli områder for fri ferdsel og ikke.

– I verste fall kan det bli helt umulig å vite hvor man kan ferdes fra kommune til kommune, og det gavner ingen. Vi vil derfor fortsette å jobbe for at det er Fylkesmannen som bestemmer og med det sørger for at det blir en lik praksis overalt.

Skeptisk rytterforbund

Norges Rytterforbund stiller seg kritiske til endringsforslaget ang. friluftslovens §§ 2, 3a, 15 og 16 som innebærer at Fylkesmannen ikke lenger skal stadfeste vedtak om ferdsels- og oppholdsrestriksjoner for avgrensede områder og strekninger.

Forbundet anser dette som en innskjerping av dagens lovverk, da de mener Fylkesmannen i dag er et viktig kontrollorgan som sikrer at ferdsels- og oppholdsrestriksjoner vurderes nøye og kun vedtas slik at det samtidig ivaretar allemannsretten og allmennhetens interesser. Dersom kontrollorganet skal fjernes slik at kommunene alene har beslutningsmyndighet for disse avgjørelsene er forbundet bekymret for at privatrettslige forhold vil ivaretas i høyere grad enn hensiktsmessig, på tross av allmennhetens interesser.

– Vi mener det er viktig at kontrollorganet opprettholdes og at forvaltningsansvaret ikke overflyttes til kommunene som kan ha varierende kompetanse på friluftslivsområdet, sier Rytterforbundet i sin høringsuttalelse.

Vil ramme mange

Ryttere, kusker og andre som bruker hest tilhører et mindretall av alle som benytter seg av allemannsretten. Forbundet har de siste årene sett flere eksempler på kommuner og grunneiere som forbyr bruk av hest på strekninger uten at dette er stadfestet av Fylkesmannen.

– Vi opplever at det er begrenset kunnskap i lokalforvaltningen om bruk av hest i mark og utmark, og er bekymret for at en fjerning av kontrollorganet vil gjøre det for enkelt for kommuner med begrenset kompetanse på hest å ilegge restriksjoner etter forespørsel fra grunneier, sier Geir André Dalhus som er konstituert generalsekretær i Norges Rytterforbund.

Han og forbundet tror at denne endringen vil føre til store lokale forskjeller.

– For ryttere, kusker og andre som bruker skog og mark for sin aktivitet med hest vil det være svært utfordrende å ha oversikt over hvilke restriksjoner som gjelder for hver enkelt strekning, område og kommune. Vi mener lovverket så langt det er mulig bør håndheves likt i alle områder. Dette kan sikres gjennom et kontrollorgan som har en helhetlig oversikt, slik Fylkesmannen er i dag, sier Dalhus.

Smekkfullt på konsert med Medina & Co

Kultur Torsdag kveld valfartet folk til Nærøy kulturhus. Julekonsert med Chris Medina viste seg å være en innertier for de som jaktet på litt julestemning. torsdag 21:46

Fest trampoliner og andre løse gjenstander. Nå blåser det opp.

Åpen Det er meldt om sterke vindkast fra i kveld og utover torsdag formiddag. onsdag 12:34