Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Har fastsatt regler for fiske etter leppefisk for 2020

Fiskeridirektoratet har nå fastsatt reguleringen av fisket etter leppefisk i 2020. Endringer i årets regulering er blant annet at det innføres krav til posisjonsrapportering (AIS/VMS), et nytt krav om sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 mm i diameter og at bruk av ruser fases ut.

Nyheter · Publisert 13:14, 11 jan 2020

Fisket etter leppefisk er et betydelig fiskeri og i 2019 ble det fisket omtrent 19 millioner fisk med en førstehåndsverdi på nesten 330 millioner kroner. Totalkvoten, fartøykvoten i lukket gruppe og maksimalkvoten for åpen gruppe blir videreført på samme nivå i 2020. Det kommer fram av en nyhetsmelding fra Fiskeridirektoratet. Leppefisk brukes her i distriktet blant annet i kampen mot lakselus.

Fiske etter stamfisk til oppdrett

Fiskeridirektoratet er positiv til utviklingen på oppdrett av berggylte, som på sikt kan bidra til å redusere fisketrykket på villfanget berggylte. Fiskeridirektoratet har derfor lagt til rette for fangst av berggylte som stamfisk ved å innføre en bestemmelse hvor det etter søknad kan gis tillatelse til å fiske berggylte som stamfisk i fredningstiden eller med særskilte redskap.

Posisjonsrapportering

Det innføres fra 2020 et krav om at deltakende fartøy skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B) eller VMS. Dette kravet gjelder for alle fiskere som driver ervervsmessig fiske i lukket gruppe, åpen gruppe og fritidsfiskere. Kravet om posisjonsrapportering innføres som en konsekvens av behovet for å kunne gjennomføre kontrollvirksomhet på en effektiv måte. I tillegg gir posisjonsrapporter mer presis kunnskap om hvor fisket foregår. Noe som gir et bedre grunnlag for forvaltningen av leppefisk og fastsettelse av kvotenivå.

Inngangsperre og ruser

Fra og med 2021 innføres det et krav om av inngangen (kalven) i teiner satt ut til fangst av leppefisk skal være 60 mm i diameter eller mindre.

Det blir forbudt å bruke ruser til fangst av leppefisk for fritidsfiskere fra og med i 2020. For yrkesfiskere som driver fiske med merkeregistrerte fartøy blir det forbudt å bruke ruser til fangst av leppefisk fra og med 2021.

Bakgrunnen for innføringen av disse kravene er å redusere bifangst av andre arter enn leppefisk og fangst av stor berggylt.

Leveringsavtale

Alle som skal delta i fisket etter leppefisk skal sende leveringsavtale elektronisk til Fiskeridirektoratet.

Fartøy som deltar i lukket eller åpen gruppe skal sende leveringsavtalen elektronisk til Fiskeridirektoratet før fartøyet starter opp med å fiske etter leppefisk.

Fritidsfiskere sender kopi av leveringsavtalen ved søknad om tillatelse til å delta i fisket etter leppefisk.

Løfter Sveli ytterligere fram i lyset

Kultur Forfatteren Arvid Sveli ville ha fylt 100 år i år, og i den forbindelse kan trioen Magne Olav Aarsand Brevik, Bjørn Peder Johansen og Trond Nilsen nå presentere forfatterens... fredag 10:13

Fra vrak til utstillingsglans

Helg Det er 20. mars og året et 1943. Tre tyske jagerfly er på vei over Vikna da det ene plutselig faller ut av formasjon. Noe er galt. Om bord sitter 21-åringen Günther Seraphim.... torsdag 15:21
Smånytt

«Kronprins Haakon»

Notis Vi har fått inn flere bilder av denne flotte skuta. På dette bildet passerer den Dolmsundet. FF «Kronprins Haakon» er et norsk forskningsskip som overvåker ressurser, miljø- og... fredag 08:20

Kontroll på Lauga

Notis 25. mai: Politiet i Ytre Namdal har i kveld hatt laserkontroll i 60-sone på Lauga. - Strålende sol og ingen kjørte for fort, melder politiet på sin facebookside. mandag 23:09
Kommentar

Tar vi godt nok vare på gründerne?

Kommentar I den senere tid har jeg hatt samtaler med ulike gründere. Folk som er villig til å satse tid og krefter på å skape egen arbeidsplass, men som ofte får jantelov og andre uskrevne... tirsdag 11:05

Ute av syne, ute av sinn

Kommentar I lenge tid har enkelte kjempet for at det ikke skal komme vindkraftpark på Ytre Vikna, og et av argumentene som har gått igjen er hensyn til fuglelivet. Med lenker til ulike... onsdag 09:22