Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Lærere fra hele Nærøy og Bindalseidet skole kurses av Tore Lothe Magnussen fra RIKT.

Intens jobb for å klargjøre til skolestart

Digitalisering av både lærere og elever, skolebygging og nytilsatt administrasjon er elementer som må være på plass før et nytt skoleår tar til i Nærøy. Kommunen har valgt å utsette oppstarten av skoleåret til over helga for at lærerne skal kunne kurses i den digitale verden.

Nyheter · Publisert 11:00, 19 aug 2018

Utfordringene foran årets skolestart er store i Nærøy, men Kirsti Sandnes Fjær føler at hun har kontroll før skolestart mandag.

– Vi er forberedt på en utfordrende periode, men gleder oss til å se at det nye bygget realiseres. Det er gjort en del i sommerferien, inngangen på den gamle skolen er revet, og det jobbes nå med å bygge en provisorisk inngang, forteller Sandnes Fjær.

Fortsatt er det en del begrensninger rent logistikkmessig med tanke på at nærmere 240 elever skal inn og ut av bygget, men oppvekstssjefen mener ting vil ordne seg fort når elevene inntar skoleområdet.

– Den fysiske avsperringen mellom skoletomta og anleggsområdet må oppgraderes, og vi må bygge rutiner spesielt hos de minste barna for å unngå at de oppsøker utrygge områder. Vi er nødt til å opprettholde en korridor mellom skolebygningene, med tanke på både elever og lærere som har undervisning i begge bygg, sier hun.

Foreldre som skal levere barn på SFO oppfordres til å benytte plassen utenfor den gamle ungdomsskolen, og det arbeides med å anlegge busslomme nedenfor dette bygget.

– En av de største utfordringene er parkering for ansatte som er vant med å kunne kjøre til døra, det blir vanskeligere å finne ledige plasser under byggefasen, men det er et problem vi må leve med i en begrenset periode, mener Sandnes Fjær.

Ny administrasjon

Ny rektor for begge enhetene er allerede tilsatt. Unni Berit Finne får det overordnede ansvaret som øverste rektor, mens Per André Johansen får tilnærmet samme ansvar ved ungdomsskolen som han hadde som rektor for den ene enheten.

– Vi lyser ut stillingen som assisterende rektor for barnetrinnet i disse dager, men det vil bli foretatt en omstrukturering etter ferdigstillelse av det nye bygget. Vi har økt fokus på pedagogisk ledelse og skoleutvikling, disse tre rektorene har i fellesskap driftsansvar og ansvar for å følger opp både lærere og elevers utvikling i form av planlegging, sykefraværssamtaler, medarbeidersamtaler, økonomi og kontakt mellom hjem og skole. En mer dekkende tittel for de to assisterende rektorene vil være avdelingsleder. forklarer oppvekst- og kultursjefen.

Nærøy kommune har økt fokus på ledernettverk innad i kommunen, og samarbeidet mellom ledere innen oppvekstsektoren omfatter også kommunale barnehager, innvandringstjeneste og kultur.

– For å utvikle gode ledere er vi nødt til dele erfaringer og samarbeide tett både praktisk og faglig, mener Kirsti S. Fjær.

Omfattende digitalisering

Mandag og tirsdag var i overkant av 120 personer samlet ved Kolvereid ungdomsskole til kursing i bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen.

Alle lærere i Nærøy samt ledere, assistenter og ansatte i PPT var til stede for å overvære kurset som ble holdt av firmaet Rikt AS, som har spesialisert seg på modernisering og digitalisering av skoleverket. Lærere ved Bindalseidet skole deltok også, i tillegg til Nærøys egne ansatte.

– Kurset består i hovedsak av refleksjonsoppgaver. Hva er framtidas behov, og hvordan kan vi som opplæringsinstitusjon legge til rette for å møte disse kravene? Dette er veldig konkrete eksempler som evalueres etter hver øvelse. Dette gir mestringsfølelse blant deltakerne, som igjen er læringsfremmende. Samme fremgangsmåte vil bli fulgt når instruktørene fra Rikt skal ut i skolene og ha kurs for elever og lærere i fellesskap når skolen starter, punktene er mål, kriterier, arneidsøkt og evaluering, forklarer Sandnes Fjær.

Alle som underviser i Nærøy kommune har fått iPad som skal benyttes i undervisningen, og bruken av engangsbøker er så godt som borte fra skolene i Nærøy. Alle elever vil også få hver sin Ipad.

– Skoleverket står foran en ny måte å tenke på, hvor rollen som veileder i en læringsprosess overtar for det å være en ren foreleser. Fokus er mer rettet på å kvalifisere elevene for å delta i samfunnet, vi ser tydelig at enkelte begrep er omdefinert blant de unge. Begrep som å snakke er tradisjonelt noe som gjøres vokalt, men å snakke i dag benyttes for enhver form for kommunikasjon. Et annet eksempel er hvordan vi tidligere brukte leksikon for å søke opp fakta, nå finnes det apper hvor du har link til betydningen av ord, barn i dag har enkel tilgang på faktaopplysninger, og da er digitale redskap nødvendig for å kunne hante disse, avslutter Kirsti Sandnes Fjær.

Oppvekst- og kultursjef Kirsti Sandnes Fjær foran tomta som skal romme det nye skolebygget.

Skrekk og gru – butikktur

Ytring Det å være tvillingmamma er ikke det enkleste i verden, det har sine daglige utfordringer. Noen av disse tenkte jeg å belyse her på Yttersia. Den første utfordringen er den... lørdag 15:00