Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Det har gått to og en halv måned siden raset ved Årsetfjorden, og nå trenger vegvesenet enda lenger tid for å kartlegge grunnforhold. Slik situasjonen er i dag kan det ikke sendes mannskaper inn i området.

Krevende å få bygd opp veien igjen

Det kan ennå gå lang tid før veien som raste ut nord for Kvernan i Årsetfjorden blir bygd opp igjen. Vegvesenet melder at det ikke er trygt å gå inn i området med arbeidsfolk ennå.

Nyheter · Publisert 14:54, 12 jul 2018

Det var den 25. april at deler av fylkesveg 771 langs Årsetfjorden ble tatt av ras. Raset har ført til en del utfordringer for folk som pendler langs strekningen, for enkelte har omveien blitt flere mil ekstra som følge av raset. De som er rammet av dette må belage seg på å kjøre om Foldereid også i en god stund framover. Statens vegvesen sendte i går ut en pressemelding om at undersøkelser som er gjort både over og under vann viser at det ikke er trygt å sende arbeidere inn i området.

Statens vegvesen opplyser at de på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune har gjennomført grunnboringer og kartlegging av sjøbunnen langs rasstrekningen i Nærøy. Resultatet av de omfattende undersøkelsene viser at det i tillegg til steinraset som kom ovenfra, også har gått et undersjøisk ras. Det er påvist kvikkleire i sjøbunnen langs rasstedet.

– Fjellsiden ovenfor raset er nå sikret. Men det er for stor risiko å gå inn med gravemaskin i selve raset. Det er rett og slett usikkert om løsmassene i den gamle vegbanen er stabile, opplyser seksjonsleder i Statens vegvesen, Dag Ivar Borg ifølge pressemeldingen.

Statens vegvesen opplyser at geoteknikere, geologer og byggeleder skal etter fellesferien sammen vurdere situasjonen, og mulige løsninger for denne veitraseen.

– Foreløpig er det for tidlig å si noe om videre fremdrift og valg av tekniske løsninger. Vi må være helt trygge på at det er sikkert å gå inn med arbeidere i området, og at vi finner en gjennomførbar løsning og at arbeidet er uten risiko for dem som skal utføre det, sier Borg ifølge pressemeldingen.

Vegvesenet opplyser at dersom det hadde vært synlig fjell på hele rasstrekningen, hadde det vært mulig å sprenge en midlertidig veg gjennom rasstedet. Slik situasjonen er nå så har de ikke oversikt over hvor fjellet ligger innenfor løsmassene.

Vegvesene forstår at stengingen av vegen medfører ulemper for flere, men sier gjennom pressemeldingen at sikkerheten er viktigst. Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune lover å komme tilbake med mer informasjon etter at deres fagfolk har gjort en vurdering av tekniske løsninger og mulig framdrift.

Ytringen får ny nettløsning

I disse dager blir det åpnet for muligheten til lese alle saker i Ytringen Avis på nett. Det er nå helt i innspurten med å få på plass en operativ betalingsløsning for abonnenter.... mandag 15:11

Intens jobb for å klargjøre til skolestart

Digitalisering av både lærere og elever, skolebygging og nytilsatt administrasjon er elementer som må være på plass før et nytt skoleår tar til i Nærøy. Kommunen har valgt å... søndag 11:00

Enstemmig vedtak for industrikai

Bindal kommunestyre ble i onsdagens møte enige om å igangsette prosjektet med bygging av industrikai ved Brukstomta næringspark. Kommunen bidrar med 4 680 000 kroner i dette... lørdag 11:00
ledige stillinger

Nærøy kommune:
Assisterende rektor og fagarbeider renhold

Se annonsen her

SinkabergHansen:
Økonomisjef konsern

Se annonsen her

Flo og fjære
Politilogg