Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Mathilde Marø Hunnestad, Frøya Ravn Lauritzen, Renate Wigdahl Dille og Synne Karlsen.

Nærøysund vil ha MOT ut til hele lokalsamfunnet

Nærøysund kommune er en av fem pilotkommuner som er med på MOT sitt nye program som heter «Kommunen som samfunnsbygger». Gjennom dette skal MOT ut av klasserommene og inn i hele lokalsamfunnet. Sist uke var Nærøysund representert på MOT-camp sammen med deltakere fra de andre pilotkommunene.

Nyheter · Publisert 06:15, 10 sep 2021

«Kommunen som samfunnsbygger» baserer seg på ordtaket «It takes a village to rise a child» – det vil si at hele samfunnet må være med for å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge. Målet med dette programmet er at MOT-filosofien skal ut i frivillig sektor, lokalt næringsliv og samfunnet for øvrig. Det skriver kommunen på sine hjemmesider.

Lang MOT-tradisjon

Nærøysund har en lang tradisjon med å være en del av MOT-samarbeidet. Alle ungdomsskoleelevene i kommunen deltar på MOT-programmet, dessuten får elever på mellomtrinnet innføring i MOT-filosofien. Nå starter arbeidet med å få MOT-tankegangen ut i hele lokalsamfunnet. Dette mener de skal bidra til mindre utenforskap, mer inkludering og gjøre Nærøysund til en trygg og god kommune å bo og vokse opp i.

Tidligere i august ble det invitert til en samling for alle interesserte der grunntankene rundt «Kommunen som samfunnsbygger» ble presentert og deltakerne fikk med seg noen verktøy de kan bruke på veien. Også lærerne på MOT-skolene var med på en temadag om MOT.

Sist uke var det klart for at representanter fra Nærøysund deltok på MOT-camp ved MOTs hovedkvarter rett ved Gråkallen i Trondheim. Kommunalsjef for Oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær, MOT-manager Knut Arne Valø, og MOT-coach Stine Barstad Holm brukte to døgn på MOT-campen sammen med representanter fra de fire andre pilotkommunene i programmet. Ordfører Amund Hellesø var også med på en av samlingene.

Skal forebygge mer

– Vi ønsker gjennom dette å bli enda bedre på forebygging. Vi skal både se, oppleve og støtte barn og unge. Det gjelder ikke bare våre egne barn, de vi har som elever eller er trener for, men for alle barn og unge. Alle må være bevist på rollen som samfunnsbygger, sier MOT-manager Knut Arne Valø og forteller at MOT-filosofien skal forplantes i alle deler av kommunens virksomhet. Det skal bli like vanlig å se MOT-plakat på sykehjemmet som på skolene. Næringslivet i kommunen skal også involveres, det samme gjelder den frivillige sektoren.

På fremsiden nå