Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Rådmann Hege Sørlie har sammen med resten av prosjektgruppen for den nye kommunen vedtatt det overordnede organisasjonskartet for Nærøysund kommune.

Organisasjonskartet vedtatt

Denne uken har prosjektgruppen for den nye storkommunen vedtatt det overordnede organisasjonskartet for Nærøysund kommune. En endring fra i dag blir at helsestasjonen og barnevernet, som i dag en en del av Helse- og sosialsektoren i kommunene overføres til Oppvekst- og familie.

Nyheter · Publisert 10:41, 14 des 2018

– Jeg mener at det er viktig at de som jobber med å gi barn og unge i Nærøysund kommune en trygg oppvekst skal kunne jobbe tett sammen. Derfor er Helsestasjonen og barnevern plassert inn som en del av ansvaret til kommunalsjefen for Oppvekst og familie, sier prosjektleder og kommende rådmann for nye Nærøysund kommune Hege Sørlie i en pressemelding. Denne uken har hun sammen med resten av prosjektgruppen for den nye kommunen vedtatt det overordnede organisasjonskartet for Nærøysund kommune. Stort sett følger kartet kjente linjer der de ulike enhetene i den nye kommunen er plassert i samme kategori som de er i dagens Nærøy og Vikna kommuner.

Unntaket er altså at helsestasjonen og barnevernet som i dag er en del av helse- og sosialsektoren i kommunene. Det er derimot tett samarbeid mellom disse etatene og skole- og oppvekst også i dag, derfor har prosjektledelsen besluttet at de skal inn i Oppvekst og familie sammen med blant annet skolene og barnehagene. Tanken bak er å få til en sterk forebyggende enhet som jobber med barn og unge fra før de er født og til de er ferdig på videregående skole.

Strategi- og plansjef

I det vedtatte organisasjonskartet så vil den administrative strukturen i Nærøysund kommune bestå av tre kommunalsjefer med hver sine arbeidsområder. I tillegg vil det være en overordnet enhet organisert som rådmannens stab. De tre kommunalsjefene har vært i jobb i vel en måned og er godt i gang med sitt arbeid. Det er Kirsti Sandnes Fjær som har ansvar for oppvekst og familie, Marit Pedersen som er kommunalsjef for Helse og velferd, samt Håvard Hernes som får samme stilling innen Teknisk.

Det nye organisasjonskartet legger også opp til at det skal ansattes en egen strategi og plansjef, som vil få ansvar for flere av de overordnede tjenesteoppgavene i kommunen. Denne stillingen blir en del av rådmannens stab. Strategi- og plansjefstillingen vil nå bli utlyst internt blant de ansatte i de to kommunene som skal bli Nærøysund kommune.

I god driv

Det organisasjonskartet som nå er vedtatt er på overordnet nivå. De tre kommunalsjefene har begynt arbeidet med å utarbeide organisasjonskart for sine avdelinger. Der ligger de de litt ulikt i løypa på grunn av ulik størrelse på avdelingene, men mye vil være på plass også her om kort tid.

Nærøysund kommune kom noe senere i gang med byggingen av den nye kommunen når en sammenligner seg med de fleste andre kommunene som skal gå sammen fra 1. januar 2020. Likevel så mener prosjektleder Sørlie at arbeidet med å skape nye Nærøysund kommune har godt driv og at en vil komme i mål innen de fastsatte tidsfristene.

Slik ser organisasjonskartet ut.

Starter opp Nærøysund Cup

Sport Grendeserielaget De Talentløse FK ønsker å få til en fotballcup på Rørvik. Et tilbud som det ikke har vært noe lignende av på mange år. onsdag 12:00

Stenger veien i en kort periode i dag

Notis Mesta skal utføre noen utbedringer langs veien mellom Naustbukta og Bogen i dag onsdag. Mellom klokken 11:00 og 12:30 vil veien være stengt. Ellers på dagen vil det være et felt... onsdag 08:30

Dirigentskifte og samarbeidsavtale

Kultur Brynjulf Flasnes har takket for seg som dirigent i Kolvereid skolekorps, og den videre kursen er staket ut ved hjelp av kompetansedelingsprosjektet "Diafon". Øyvind Nordstrand fra... tirsdag 20:30