Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

NTE skal prosjektere, bygge, eie og drifte elektrisk infrastruktur for havbruksnæringen, og har innledet et utredningsprosjekt sammen med SinkabergHansen. Bildet er hentet fra sistnevntes sitt anlegg på Klungset. Foto: SinkabergHansen

Sammen om mer energieffektivt havbruk

SinkabergHansen og NTE har nylig inngått et samarbeid for å utvikle tjenester som skal bidra til en grønnere og mer energieffektiv havbruksnæring.

Nyheter · Publisert 19:03, 3 apr 2020

Elektrifisering av havbruksanlegg kan være utfordrende å gjennomføre og NTE ønsker å gjøre dette enklere for oppdrettsselskaper ved å ta ansvar for hele prosessen. Det vil bety at NTE skal prosjektere, bygge, eie og drifte elektrisk infrastruktur for havbruksnæringen.

– Denne forretningsmodellen der energi skal leveres som en tjeneste skal SinkabergHansen og NTE samarbeide om å utvikle. Dette skal gjøre det enklere for oppdrettsselskaper å ta del i det grønne skiftet og øke takten fra fossil til nullutslippsløsninger, sier Jakob Krogsrud som er prosjektleder i NTE Energitjenester.

Kort forklart skal NTE levere tjenester til fôrflatene gjennom å prosjektere, drifte og eie installasjoene, og for SinkabergHansen blir dette en forutsigbar løsningen med en avtalt pris per KwH. (Kilowatt per time). Installasjonene vil kunne gi strøm direkte og til å lade opp batterier.

– Foreløpig har vi plukket ut lokaliteter ved Kvaløy og Gjerdinga som piloter for utredning. En langt ute og en lengre inn slik at vi får testet ut hvordan de ulike forretningsmodellene kan levere, sier Ragnar Sæternes som er FoU-koordinator hos SinkabergHansen.

SinkabergHansen vil dermed raskere kunne implementere og satse på lavutslipps energiløsninger som for eksempel landstrøm og ulike hybride løsninger. Fôrflåter bruker i stor grad i dag dieselgeneratorer til energiproduksjon for fôringen, lys og oppvarming, og disse kan dermed trappes ned bruken av og eventuelt brukes som backup ved for eksempel strømbrudd eller lignende.

– Dette vil også bety mindre utslipp av svovel fra eksosen, minske støy og vibrasjoner og dermed bedre arbeidsforholdene for de ansatte. Veien til hybrid- og elektriske arbeidsbåter kan bli en mulighet på sikt. Båtene kan bruke batteri på merdekanten og lade på fôrflåtene, sier Sæternes.

For begge parter er det viktig at det er bærekraftig og mest mulig ren energi.

– Det er viktig at vi begge finner forretnigsmessig og bærekraftig oppside ved løsningene som velges. Ellers er det ikke liv laga, mener Sæternes.

Nye installasjoner på vei

NTE skal stille med energiteknisk kunnskap og ressurser for å elektrifisere anlegg til havs som også frigjør tid fra havbruksselskapene.

– Det krever store investeringer på den enkelte produksjonsenhet og ofte nyetablering av EL-forsyning på landsiden. NTE Elektro har opparbeidet seg solid kunnskap og erfaring fra flere landstrøminstallasjoner og serviceoppdrag for havbrukssektoren i Nærøysund og på Namdalskysten, sier Krogsrud.

NTE har nylig sluppet sin nye femårsstrategi der et digitalisert og klimanøytralt Trøndelag står sentralt.

– Vi skal utvikle og tilby klima- og miljøvennlige løsninger som skal kutte utslipp, bidra til energieffektivisering og produsere mer fornybar lokalprodusert energi, sier prosjektlederen.

NTE var også med å stifte Klimapartnere Trøndelag høsten 2019, der de forpliktet seg til å kutte egne utslipp og jobbe med grønn næringsutvikling sammen med de andre partnerbedriftene. SinkabergHansen har også signert avtale med Klimapartnere, som er et privat offentlig samarbeid og aktive i nesten alle fylker i Norge.

– Begge selskapene ønsker å jobbe for å oppfylle flere av FN sine bærekraftmål. Mål 7 «Ren energi for alle», mål 13 «Stoppe klimaendringene» og mål 17 «Samarbeid for å nå målene» er de vi ønsker vi å jobbe sammen om, forteller Sæternes og Krogsrud til slutt.

Studier viser stor gevinst

En studie Bellona og ABB utførte i 2018 viser at ytterligere elektrifisering i sjøfasen av lakseproduksjon kan kutte utslipp av klimagasser med 300.000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslippene til 150.000 biler med forbrenningsmotor. Ifølge Bellona er potensialet stort for å øke bærekraften i havbruksnæringen.

– Selv om litt over halvparten av rundt 1.100 norske oppdrettsanlegg for laks drives med strøm fra land, kan over 80% av anlegg som fortsatt kjører på lokale dieselaggregater, forsynes fra nettet på en lønnsom måte. Dette gjelder høyeste grad også i Trøndelag, sier NTE.

Løsningene som ble foreslått i studien finnes i dag og inkluderer blant annet energilagring i batterier og strømtilførsel helt ut på merdkanten som muliggjør helelektrisk drift og lading av elektriske- og hybrid arbeidsbåter.

– Dette er lavthengende frukter for elektrifisering og utslippskutt. Landstrøm vil også gi bedre arbeidsmiljø på båter, fôrflåter og merdkanten fordi det fjerner eksos, motorstøy og vibrasjoner. I tillegg kan elektriske løsninger øke påliteligheten, redusere vedlikeholdsbehovet og gi økonomiske fordeler i et livssyklusperspektiv, skriver Bellona i studiet.

Lakseoppdrett er spådd sterk vekst de neste tiårene. Uten effektive tiltak vil CO2-utslippene også øke. For å være rigget for framtiden må næringen kutte utslipp der det er mulig. Strømkabel til oppdrettsanleggene kan kombineres med kommunikasjonsløsninger som fiber til fjernovervåking og landbaserte driftssentraler som kan dekke flere anlegg. Elektrifisering kan også tilrettelegge for effektivisering av driften.

Utfordret energibransjen

Sæternes sa under et seminar i Fornybarklyngen i januar 2019 at han ville utfordre teknologileverandørene til å samarbeide med energiselskapene om å få opp forretningsmodeller på energiløsninger.

– Gi oss en kilowattpris på energien!  Da blir det opp til teknologi- og energileverandørene å være leveringsdyktige. Vi oppdrettere er best på oppdrett, og alle bør drive med det de er gode på.

De første dialogmøtene har allerede funnet sted. Fra venstre: Hallgeir Pedersen Ragnar Sæternes, Vidar Fjær, John-Ove Sinkaberg fra SinkabergHansen. Håvard Lutdal fra NTE og Thomas Bjørndal fra Fonrybarklygnen, Øystein Daniel Wisløff og Astrid Svarva fra NTE og Beate Skillingstad fra SinkabergHansen. Så følger Astrid Svarva og Erland Aarvik fra NTE, Hilde Næss fra Tensio, Jakob Krogsrud og Kristine Wormdal fra NTE. Foto: SinkabergHansen

Sparebank1 rådgiverkampanje

Rørvikdagan 2021 avlyses

Kultur tirsdag 11:44
På fremsiden nå

På tomtejakt til industrikai

Næring mandag 13:35
Kjentfolk

Einar Julian 5 år!

Kjentfolk onsdag 08:21

Marte 7 år

Kjentfolk tirsdag 11:13
Rett fra levra

Signér, ellers er du mot oss

Kommentar torsdag 08:42
Fiskeri & havbruk
Nyheter fra riksmedia
Aktivitetskalender