Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Flere tunge lokale aktører er engasjert i at Rørvik kan bli en av de første havnene som sender laks sjøveien til kontinentet. Foto: NTS

- Send laksen til kontinentet via sjøveien!

Oppfordringen fra havnedirektør Asle Gunner Andersen til Frp sin finanspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, var krystallklar. Et slikt konsept vil kunne gi store ringvirkninger for Nærøysund.

Nyheter · Publisert 20:45, 12 aug 2019

Tenketank Midt-Norge Sjø har lanserer et selvfinansierende lakseincentiv for å nå statens egne målsettinger om å flytte gods fra vei til sjø, og med flere tunge lokale aktører kan det fort bli Rørvik som bli en av de første havnene som sender laks ned til kontinentet via sjøveien.

Allerede i dag er veinettet i ferd med å nå et metningspunkt for tungtransport enkelte steder, og prognosene viser at trafikken vil omtrent femdoble seg innen 2050. Det vil bety at det ruller en lakstrailer gjennom Klettkrysset hvert andre minutt hele døgnet gjennom. En slik mangedobling utgjør også en sikkerhetsrisiko langs veiene. Spesielt på vinterstid. Dessuten vil det kreve store beløp for å ruste opp og vedlikeholde veinettet i årene fremover.

Må utvikle transporten

I presentasjonen pekte havnedirektør i Rørvik, Asle Gunnar Andersen, på at Norge har satt seg som mål å verdens fremste sjømatnasjon og har mål om å femdoble produksjonen av sjømat de neste tiårene.

– For å nå vekstmålene bidrar staten med produksjonstillatelser, forskning og teknologinnovasjoner, men så langt har staten og politikerne gjort forbausende lite for å utvikle de nye varestrømmene som i 2050 må håndtere en nasjonal godsvekst på 290 millioner tonn. Ifølge planforslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) vil godstransporten på vei dobles 260 til 500 millioner tonn. Veiene er i ferd med å bli den største flaskehalsen for Norges 2050-ambisjoner, sier Andersen og mener det haster å få på plass effektive, bærekraftige varestrømmer som ikke begrenses av kapasiteten på norske veier.

Kysthavnalliansen har derfor etablert en helt unik samarbeidsplattform. I Tenketank Midt-Norge Sjø sitter representanter for havner, Lastebileierforbundet, redere, fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner og regionale laskeprodusenter som eksporterer 300.000 tonn i året og Bama som årlig importerer 500.000 tonn frukt og grønt.

– Aktører i Tenketanken har allerede testet og dokumentert at sjøtransport av fersk laks til Europa kan tilfredsstille strenge krav til framføringstid og produktkvalitet, sier Andersen og viser til at man regner med en transporttid fra norsk havn til en havn i på 40 timer. Dermed kan man fullt ut være konkurransedyktig på tid, og etter hvert også på kostnader.

Binde konsesjonene

Ved å bruke sin konsesjonstildeling kan staten sørge for at nye oppdrettskonsesjoner og noe av dagens produksjon må transporteres via sjøveien. Da sikrer man regularitet og lønnsomhet slik at rutene blir forutsigbare for næringen.

– Det er dette som blir det store utfordringen for politikerne. En slik binding kan påvirke budrunden på slike konsesjoner, og dermed redusere inntektene til staten noe, sier Frp sin finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad. Han følger tankegangen til Andersen og de som har jobbet med incentivet, men tror det kan bli vanskelig å få det til uten at en kan vise til den store samfunnsøkonomiske fortjenesten dette vil gi på den eventuelle nedgangen i konsesjonsinntektene.

Har tro på prosjektet

Både havnedirektøren og prosjektleder Kim Rune Bøe hos NTS Managment som også deltok på møte er det stor tro på å få til en permanent rute, Bøe fortalt hvordan de hadde jobbet med simulering av transporten og så allerede at det var gode penger å hente inn med å frakte laksen via sjøveien.

– Med aktører som blant annet Bama og Asko vil vi kunne også ta med gods tilbake med båtene. Med en returlast på 30 prosent sikrer vi økonomien i tilbudet, og det vil spare veinettet og senke risikoen for ulykker med tungtransport, sier Andersen.

Lakseincentivet vil være selvfinansierende og gi tilstrekkelige godsvolumer til å etablere tilpassede sjøruter for av fersk sjømat til Europa. En ferskvarerute mellom Midt-Norge og Europa kan i løpet av kort tid bli et kommersielt konkurransedyktig alternativ til veitransport på få år. Lakseincentivet er nødvendig for å sikre tilstrekkelige volumer i etableringsfasen, hvor rederier i dag opplever risikoen som for høy.

Berikelse for regionen

En slik rute vil kunne bety mye for Nærøysund. Med en lokalisering på Kråkøya vil det ikke bare trygge dagens arbeidsplasse,r men generere flere og gi en bredere utvikling av næringslivet. I tillegg er en med på å redder norsk lastebilnæring i konkurransen fra østeuropeiske konkurrenter og ulovlig kabotasjekjøring med dårlig utstyr. Med flere tunge lokale aktører kan Kråkøya kysthavn sammen med Hitra kysthavn bli noen av de første havnene som skiper ut fersk laks til kontinentet med båt.

– Her er vi 80 mål tomt som ligger sentralt plassert i forhold til havbruksnæringen. Dermed blir det kortere vei fra anleggene til utskipingspunktet, og med det mye mindre langtransport. I tillegg kan vi få all energi fra vindkraft og dermed bruke grønn energi. Med Rørvik fire kilometer og flyplassen en drøy mil unna ligger den sentralt til midt i leia, sier Andersen som håper at Nærøysund kan bli en veiviser når det kommer til god økonomiske transportmuligheter til havs.

– Dæven, 4 millioner rett før jul.

Helg Jula kom tidlig i år for tre nordmenn som alle fikk 4,6 millioner kroner i en tidlig julepresang fra Norsk Tipping. En av de er fra Bindal. lørdag 22:01

Kolvereid med sliteseier over Sandnessjøen

Sport Det ble en tett kamp mellom Kolvereid og Sandnessjøen i lørdagens oppgjør i Nærøyhallen. Gode keepere og sjansesløseri gjorde det spennende til siste minutt. lørdag 20:17