Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Nye Nærøysund kommune skal bli en vinner på integrering! Det ønsker (fra venstre) varaordfører Merethe Lervåg (Vikna), attføringsleder Tor Neerland (YN Vekst), daglig leder Ragnar Moen (YN Vekst), ordfører Amund Hellesø (Vikna), seniorrådgiver Rune Kvarme (ASVL), næringslivskontakt Marit Måøy Holm (YN Vekst), rådmann Roy H. Ottesen (Vikna) og rådmann Helge Thorsen (Nærøy). Foto: Tom Lysø

Ser Nærøysund som «inkluderingsvinner»

Prosjektet «Inkluderende Kommune» er på gang i Ytre Namdal. For nye Nærøysund dras ambisjonen nå opp: Blant de nyansatte skal en vesentlig andel være personer med nedsatt arbeidsevne.

Nyheter · Publisert 12:15, 30 jun 2018

– Målsettingen nasjonalt er at fem prosent av nyansatte i statlig sektor skal hentes fra denne gruppen. Her i nye Nærøysund kommune må vi gjerne «slå» staten med en klart høyere andel!

Det sier daglig leder Ragnar Moen og attføringsleder Tor Einar Neerland i Ytre Namdal Vekst i en pressemelding fra vekstbedriften som nå eies av Nærøy og Vikna med en halvpart hver. Også etter 1. januar 2020 vil bedriften være sentral for å redusere «utenforskapet». Ikke minst blant mange mellom 18 og 30 år som verken er i videre utdanning eller i jobb.

– Alle innbyggerne skal tas vare på. Inkludering må derfor være høyt prioritert i nye Nærøysund kommune. Vekstbedriften har mye kompetanse og erfaring, og fortsatt godt samarbeid kan legge grunnlag for videre framgang på området, sier Moen og Neerland i Ytre Namdal Vekst ifølge pressemeldingen.

Vil utvide tilbudet

Dagens administrative og politiske ledelse deler ambisjonene i sin egen vekstbedrift. Den nye storkommunen vil trolig få mellom 800 og 900 ansatte, og dagens ordførere Amund Hellesø (Vikna) og Steinar Aspli (Nærøy) ser begge at det ligger et klart potensial i å hente arbeidskraft og engasjement fra flest mulig i «utenforskapet» når nye medarbeidere skal rekrutteres.

– Vi har gjennom mange år hatt en vekstbedrift som både har evnet å samarbeide godt og skape konkrete resultat. I fortsettelsen må vi sørge for å utvide tilbudet og registeret det spilles på. I nye Nærøysund må det være et mål å skape muligheter for enkeltpersoner på både kort og lang sikt, mener ordfører Amund Hellesø gjennom pressemeldingen fra Ytre Namdal Vekst.

De siste fem årene har Ytre Namdal Vekst bidratt til at over 70 mennesker har funnet sin vei inn i arbeidslivet.

I det nasjonale prosjektet «Inkluderende kommune» vil ASVL, (Arbeidsgiverforening for Vekst og attføringsbedrifter), bidra med ulike verktøy og ordninger som kommunene kan ta i bruk for å lykkes bedre med inkludering og restart for folk i reell fare for å falle utenfor.

Regjeringen markerte nylig startskuddet for inkluderingsdugnaden, et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Målsettingen nasjonalt er at fem prosent av nyansatte i statlig sektor skal hentes fra denne gruppen.

Må ha politikerne med seg

– Reserverte kontrakter og manual for innkjøp byr på muligheter som i større grad kan tas i bruk for å oppnå konkrete resultat, sier seniorrådgiver Rune Kvarme ifølge pressemelingen. Han har ansvar for «Inkluderende Kommune». I fortsettelsen vil ASVL bidra med konkrete erfaringer og rådgivning til kommunen på prosjekt som kan igangsettes.

Eksempel kan være alders- og sykeheimen som tilføres en arbeidsleder fra den lokale vekstbedriften, som i sin tur har ansvaret for å følge opp et gitt antall tiltaksdeltakere som kommer inn på institusjonen for å ta seg av diverse enkle tjenester.

Målet kan da være å fristille blant annet sykepleiere, slik at disse får mer tid og anledning til å ivareta sine mer spesialiserte oppgaver. Videre er det i en kommune gjerne et rikt utvalg av praktiske oppgaver som faktisk kan løses via planmessig tilrettelegging.

– Politikerne i nye Nærøysund vil kunne definere hva slags samfunn de vil ha. Styrket inkludering vil ikke bare gi mer verdighet til den enkelte, men også betydelige positive bidrag til samfunnsøkonomien, sier dagens ordfører Steinar Aspli i Nærøy ifølge pressemendligen fra Ytre Namdal vekst.

Også i nye Nærøysund ønsker Ytre Namdal Vekst – sammen med arbeidsgiverforeningen ASVL – å skape verdifulle resultat gjennom prosjektet «Inkluderende kommune». Fra venstre attføringsleder Tor Neerland, næringslivskontakt Marit Måøy Holm, seniorrådgiver Rune Kvarme og daglig leder Ragnar Moen. Foto: Tom Lysø

På fremsiden nå
Ytring - les folkets meninger
Rett fra levra

Merkelige greier - pandemitanker

Kommentar torsdag 10:32