Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Det nye styret i NMK Ytre Namdal. Fra venstre: Olav Sørhaug, Agnes Beate Hamland, Håvard Sørhaug, Rakel Kongsmo, Arne Joar Hamland, leder Nina Rian og Jim Rune Laugen. Andreas Gatare Øvergård

Stemningen gikk i taket

I forkant av NMK Ytre Namdals årsmøte har det vært trykket stemning blant medlemmene. Når Valmyra Motorpark endelig kan bygges, er aktiviteten i klubben på bunn. I løpet av årsmøtet snudde stemningen fullstendig etter innlegg fra næringsforening og kommune. Over 30 personer kom på møtet, og de representerte alle motorsportsgrener i distriktet. Nå går NMK Ytre Namdal sin kanskje lyseste periode siden oppstarten i møte.

Nyheter · Publisert 20:31, 12 sep 2021

Toårig leder Rakel Kongsmo hadde i forkant av årsmøtet meldt sin avgang grunnet liten aktivitet, leder for banekomiteen Nina Rian hadde meldt det samme grunnet boplass på Overhalla.

Klubben har ikke lagt skjul på at møtet skulle forsegle klubbens skjebne, og oppfordret alle som ville redde klubben til å møte opp.

Det skjedde i stort format. Da Kongsmo åpnet møtet var nesten 35 personer samlet i resepsjonsbygget på Matmortua, og de kom fra motorgrenene drifting, bilcross og motocross/enduro. I tillegg var amcarmiljøet godt representert.

I årsberetningen kunne Kongsmo forteller om liten aktivitet de to siste åra, noe Nina Rian ville ha en kommentar til.

– Klubben har 21 nye medlemmer grunnet gokartbanen i Grong, disse står nå for over halvparten av de betalende medlemmene. Det er arrangert to lisenskurs i tilknytning til banen på Bjørgan, og det kjøres minst to treninger i uka. De som deltar er i alderen 6-70 år, så det er aktivitet, bare ikke her i Ytre Namdal, fortalte lederen i gokartgruppa.

Styret informerte om grunnprøvene som ble tatt i fjor, og som avslørte at det måtte tas ytterligere prøver ved byggestart grunnet bly fra en gammel skytebane og en tidligere søppelfylling i området. Kostnadene fra prøvene ble i stor grad sponset av Norbolig og kom på nærmere 200000 kroner.

Regnskapet ble presentert, og neste punkt på lista var handlingsplan.

– Vi var så usikre på klubbens skjebne at det foreligger ikke noe utkast til handlingsplan. Vi ønsker innspill fra årsmøtet på dette, informerte Rakel Kongsmo.

Stemningsendring

Varaordfører Terje Settenøy ba om ordet, og etter hvert som han delte det han hadde på hjertet, begynte stemningen å snu.

– Vi har hatt flere samtaler innad i kommunen, og det er stor enighet både politisk og administrativt om at vi ønsker å være en partner i prosessen. Jeg har selv 20 år bak meg med frivillig arbeid, og vet hvor vanskelig papirmølla er når man vil ha noe gjort. Derfor vil Nærøysund kommune så langt det lar seg gjøre stille kommunalt ansatte som, tro det eller ei, faktisk liker å jobbe med sånt, til disposisjon gjennom prosessen, sa han.

Videre pekte han på et stort motormiljø i distriktet, og ba om at det nye anlegget skulle planlegges for å tjene alle former for motorsport som utøves lokalt.

– Det er mange midler som kan omsøkes i dette tilfellet, og jeg lover dere som nå i dag skal velges inn i styret i NMK YN at dere skal slippe å bekymre dere for papirarbeidet, avsluttet han.

Nestleder Agnes Beate Hamland nikket og sa seg helt enig.

– Klubben har siden oppstarten vært en klubb der medlemmene har vært utøvere innen bilcross og rallycross, det er viktig å få mer bredde i framtida, mente hun.

Hallelujastemning

Leder Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten Næringsforening var neste taler, og da han var ferdig med sitt innlegg var stemningen i rommet totalt snudd.

– Næringsforeninga har diskutert Valmyra Motorpark mye. Etter henvendelser til flere aktører viser det seg at lokalt næringsliv vil støtte et stort, regionalt motorsportsanlegg. Tilbakemeldingene er at prosjektet må være ambisiøst. Om det involveres bredt og kommer på plass en god prosjektledelse er det sterke tegn på at næringslivet vil være med på finansiering av motorparken.

Mørch mente videre at etablering av et slikt anlegg ville gi et miljø som også kunne være sted for å finne fremtidig arbeidskraft, i tillegg til å være en attraksjon i regionen.

– Et slikt anlegg vil gi enorme ringvirkninger, tenk stort, var Mørchs oppfordring.

Det er vel unødvendig å fortelle at både Settenøy og Mørchs innlegg ble møtt med massiv applaus.

Nina "Mor NMK Ytre Namdal" Rian fotalte deretter at hun trekker seg som leder av banekomiteen.

– Det er vanskelig å trekke i de rette trådene når jeg ikke bor i Ytre Namdal. Jeg kan ikke flytte hit, og ønsker dere lykke til videre i arbeidet. Jeg lover å bistå med all min viten og kunnskap om jeg får spørsmål, og vil til slutt råde dere til å skille ansvaret som leder for og prosjektleder for motorparken, var hennes oppfordring.

Driftsselskap

Trine Stenersen er forholdsvis nyinnflyttet, men har mye erfaring med prosjektledelse. Lars Fredrik Mørch presenterte henne som en mulig kandidat til å lede prosjektet.

– Nå er det viktig å få på plass et styre som kan ha innsyn og kunnskap, men det trengs en profesjonell leder til å stå for selve jobben. Et driftsselskap må på plass umiddelbart, mente hun.

Hun la også til at det er klokt å samle motormiljøet under den samme paraplyen.

– Meld dere inn om dere vil få ting til å skje, var hennes sluttreplikk.

– Om ikke de ressursene som er samlet i dette rommet får til å bygge motorpark etter lovnadene fra Lars Fredrik og meg i dag, da er det umulig, la Terje Settenøy til.

Nina Rian ønsket fortsatt å være en del av banekomiteen, og i utgangspunktet ble Håvard Sørhaug valgt til ny leder av klubben da medlemmene gikk til valg. Så kom det et nytt forslag fra Rian.

– Om det er greit for årsmøtet og Håvard, kan vi gjerne bytte, på betingelse av at Håvard blir leder av banekomiteen.

Sørhaug nikket, og publikum klappet.

Rakel Kongsmo ble preget av den nye optimismen, og gikk tilbake inn i styret som kasserer, Jim Rune Laugen kom også inn som gatebilrepresentant i styret, Olav Sørhaug fortsetter som ungdomskontakt, Øyvind Morken og Arne Joar Hamland fortsetter som vararepresentanter.

På fremsiden nå
Kjentfolk

Jubilanter 24. - 30. september

Kjentfolk torsdag 16:51

Humanistiske konfirmanter i helga

Kjentfolk torsdag 16:46
Rett fra levra

Vi har alle et ansvar!

Kommentar onsdag 13:09