Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Foto: Darko Stojanovic

Tilsyn med legevaktordningen

Misnøye med legevaktordningen

Nyheter · Publisert 16:00, 10 jul 2019

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune vedtok 4. april i år nye rutiner for håndtering av rød respons ( medisinsk nødhjelp med varsling av lege og ambulanse til utrykking til umiddelbart livstruende tilstander) for Indre og Ytre Namdal.

Endringen innebar at AMK skal kontakte bakvakten direkte og ikke gå via primærvaktstasjonert ved legevakta. Det ble også gitt instruks om at både tilstedevakt og bakvakt var forpliktet til å bruke nødnettet.

Disse endringene i prosedyrene har medført misnøye blant noen av de involverte legene, og Fylkesmannen har derfor mottatt innspill fra flere av de samarbeidende kommunene og blitt bedt om å se på ansvarsforholdene og vurdere hva som vil være faglig forsvarlig.

Fylkesmannen har besluttet å gjennomføre et tilsyn med Legevaktordningen i Namdalen (LINA) i løpet av høsten 2019.

– Gjennom dette tilsynet ønsker Fylkesmannenå se nærmere på legevaktstjenestens organisering, styring og ledelse. Det vil i den sammenheng vært relevant å se på dimensjoneringen av tjenesten, ansvars- og oppgaveforholdene, kompetanse og samhandling. Et slikt tilsyn gjennomføres som en systemrevisjon med granskning av dokumenter, intervjuer og andre undersøkelser, sier fungerende fylkeslege Marit Dypdal Kverkild i et brev til kommunene.

Løfter Sveli ytterligere fram i lyset

Kultur Forfatteren Arvid Sveli ville ha fylt 100 år i år, og i den forbindelse kan trioen Magne Olav Aarsand Brevik, Bjørn Peder Johansen og Trond Nilsen nå presentere forfatterens... fredag 10:13

Fra vrak til utstillingsglans

Helg Det er 20. mars og året et 1943. Tre tyske jagerfly er på vei over Vikna da det ene plutselig faller ut av formasjon. Noe er galt. Om bord sitter 21-åringen Günther Seraphim.... torsdag 15:21
Smånytt

«Kronprins Haakon»

Notis Vi har fått inn flere bilder av denne flotte skuta. På dette bildet passerer den Dolmsundet. FF «Kronprins Haakon» er et norsk forskningsskip som overvåker ressurser, miljø- og... fredag 08:20

Kontroll på Lauga

Notis 25. mai: Politiet i Ytre Namdal har i kveld hatt laserkontroll i 60-sone på Lauga. - Strålende sol og ingen kjørte for fort, melder politiet på sin facebookside. mandag 23:09
Kommentar

Tar vi godt nok vare på gründerne?

Kommentar I den senere tid har jeg hatt samtaler med ulike gründere. Folk som er villig til å satse tid og krefter på å skape egen arbeidsplass, men som ofte får jantelov og andre uskrevne... tirsdag 11:05

Ute av syne, ute av sinn

Kommentar I lenge tid har enkelte kjempet for at det ikke skal komme vindkraftpark på Ytre Vikna, og et av argumentene som har gått igjen er hensyn til fuglelivet. Med lenker til ulike... onsdag 09:22