Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Foto: Darko Stojanovic

Tilsyn med legevaktordningen

Misnøye med legevaktordningen

Nyheter · Publisert 16:00, 10 jul 2019

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune vedtok 4. april i år nye rutiner for håndtering av rød respons ( medisinsk nødhjelp med varsling av lege og ambulanse til utrykking til umiddelbart livstruende tilstander) for Indre og Ytre Namdal.

Endringen innebar at AMK skal kontakte bakvakten direkte og ikke gå via primærvaktstasjonert ved legevakta. Det ble også gitt instruks om at både tilstedevakt og bakvakt var forpliktet til å bruke nødnettet.

Disse endringene i prosedyrene har medført misnøye blant noen av de involverte legene, og Fylkesmannen har derfor mottatt innspill fra flere av de samarbeidende kommunene og blitt bedt om å se på ansvarsforholdene og vurdere hva som vil være faglig forsvarlig.

Fylkesmannen har besluttet å gjennomføre et tilsyn med Legevaktordningen i Namdalen (LINA) i løpet av høsten 2019.

– Gjennom dette tilsynet ønsker Fylkesmannenå se nærmere på legevaktstjenestens organisering, styring og ledelse. Det vil i den sammenheng vært relevant å se på dimensjoneringen av tjenesten, ansvars- og oppgaveforholdene, kompetanse og samhandling. Et slikt tilsyn gjennomføres som en systemrevisjon med granskning av dokumenter, intervjuer og andre undersøkelser, sier fungerende fylkeslege Marit Dypdal Kverkild i et brev til kommunene.

Må ta totalgjelden på alvor

Ytring Av Knut Sandersen Når den nye kommunen er operativ fra nyttår så starter den opp med en lånegjeld på svimlende 1.338.543.000 kroner. Det er en mørk sky som få av de folkevalgte så... lørdag 21:51

En dør inn til veiledning

Nyheter I løpet av sommeren vil alle som er over 65 år i Vikna kommune få en brosjyre i posten om hvilke muligheter som finnes til å få et mer aktivt liv som godt voksen. lørdag 19:25