Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Foto: Darko Stojanovic

Tilsyn med legevaktordningen

Misnøye med legevaktordningen

Nyheter · Publisert 16:00, 10 jul 2019

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune vedtok 4. april i år nye rutiner for håndtering av rød respons ( medisinsk nødhjelp med varsling av lege og ambulanse til utrykking til umiddelbart livstruende tilstander) for Indre og Ytre Namdal.

Endringen innebar at AMK skal kontakte bakvakten direkte og ikke gå via primærvaktstasjonert ved legevakta. Det ble også gitt instruks om at både tilstedevakt og bakvakt var forpliktet til å bruke nødnettet.

Disse endringene i prosedyrene har medført misnøye blant noen av de involverte legene, og Fylkesmannen har derfor mottatt innspill fra flere av de samarbeidende kommunene og blitt bedt om å se på ansvarsforholdene og vurdere hva som vil være faglig forsvarlig.

Fylkesmannen har besluttet å gjennomføre et tilsyn med Legevaktordningen i Namdalen (LINA) i løpet av høsten 2019.

– Gjennom dette tilsynet ønsker Fylkesmannenå se nærmere på legevaktstjenestens organisering, styring og ledelse. Det vil i den sammenheng vært relevant å se på dimensjoneringen av tjenesten, ansvars- og oppgaveforholdene, kompetanse og samhandling. Et slikt tilsyn gjennomføres som en systemrevisjon med granskning av dokumenter, intervjuer og andre undersøkelser, sier fungerende fylkeslege Marit Dypdal Kverkild i et brev til kommunene.

Lovlydige bilister

mandag 14:53

Lover godvær til elgjakta

Nyheter Nå ligger det ei uke med godvær foran oss. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl har gode prognoser for elgjegerne som snart strømmer ut i skogen på elgjakt, og oss andre i... søndag 18:04

Kåret til Norges beste hagelag

Kultur Ottersøy og omegn Hageselselskap med leder Anne Lise R. Arntsen, fikk tildelt den høythengende nasjonale utmerkelsen Hagekulturprisen under Sopin-festivalen på lørdag. søndag 09:00