Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

- Motstanden mot vindkraftprosjektet Ytre Vikna 2 er som forventet, men veldig mange er også positive til planene, sier administrerende direktør Kenneth Brandsås. Fotomontasje med foto fra NTE og eget arkiv.

To år med prosjektering for Ytre Vikna 2

Prosjekteringsfasen til Ytre Vikna 2 pågår for fullt. Dette er tidkrevende arbeid som først vil være klar for en endelig beslutning i overgangen 2021-2022.

Nyheter · Publisert 13:55, 16 mai 2020

– Vi er midt i arbeidet med en grovanalyse hvor vi spiller opp flere alternativer til hvordan prosjektet skal se ut, og første etter sommeren vil vi begynne å skalle av de alternativene som ikke holder mål, sier Kenneth Brandsås som er administrerende direktør i NTE Energi.

Siden orienteringen i kommunestyret i februar har NTE Energi hatt samtaler med grunneiere, næringsliv og naboer til prosjektet.

– Vi har merket oss at det er en uro etter svar på hvordan prosjektet blir til slutt, og det forstår vi svært godt. Likevel er vi nødt til å bruke disse to årene for å sikre oss at vi tar den beste beslutningen til slutt, sier Brandsås.

Motstand, men også mange positive

Det har vært motstand mot prosjektet, og i følge Brandsås er den som forventet. Motvind som er en nasjonal profesjonell aktør har støttet opp om både regionale og lokale krefter, og har gjort seg tydelig gjennom aviser og sosiale medier.

– Det er et krevende landskap for oss å orientere seg i, men vi opplever samtidig stor støtte for prosjektet lokalt. Både hos grunneiere, næringsliv og naboer til prosjektet er det mange som stiller seg positiv til vindkraftparken. Selvsagt er det noen i området som ikke er enige, og det har vi full forståelse for.

Tanken var å få til samtaler med alle berørte parter ansikt til ansikt, men koronapandemien satte en effektiv stopper for de planlagte møtene.

– Dermed måtte vi tenke nytt og for tiden holder vi på med samtaler med hver enkelt fastboende og hytteeiere rundt parken på telefon ettersom vi ikke kan treffes fysisk. På den måten håper vi å få gitt presis informasjon og også få inn gode innspill.

Brandsås sier at de aller fleste gir stort sett positive tilbakemeldinger, men at det er mer skepsis og motstand blant hyttefolk i området.

Husfjellet

Det har nylig vært gjort funn av glassfiberavfall etter anlegget som NTE hadde på Husfjellet, som har fått oppmerksomhet i sosiale medier. Et anlegg som ble satt opp i perioden 1991 til 1993 og tatt ned i 2015.

– Vi har hatt flere rydderunder der oppe, og siste runde leide vi inn et idrettslag som gikk manngard i området for å plukke. Det vil være uunngåelig at man ikke finner noen rester etter over tjue års drift.

Roser Næringsforening

Adm. dir Brandsås berømmer Namdalskysten Næringsforening og dets medlemmer for sin offensive holdning til prosjektet.

– De ser at det ligger store verdier i og muligheter for lokal verdiskapning. Sammen kan vi utvikle teknologi og innovativt miljø som er fremdtidsrettet, og med det skape grobunn for et sunt og berikende samarbeid. At vi utvikler og tilegner oss kunnskaper om grønn teknologi vil være kunnskap som vi kan selge videre til andre land som i dag bruker for eksempel store forurensende kullkraftanlegg som energikilde. Vi må se vår egen utvikling i et globalt perspektiv, og ikke låse det fast til de enkelte prosjektene.

Oppdaterer kunnskapen

En god del av konsekvensanalysen som ble gjort tidligere er modent for oppdateringer, noe også Brandsås innrømmer.

– Det er en del gammelt kunnskapsgrunnlag, og vi oppdaterer en del av dette slik at det blir mest mulig riktig. Det gjelder spesielt områder som støy og naturmiljøet i området. Likevel er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som til slutt avgjør om kunnskapsunderlaget er godt nok, og ikke vi.

– Til slutt må jeg få presisere nok en gang at vi ikke mottar subsidier og det er ingen grønne sertifikater i dette prosjektet. Vi registrerer gang på gang at enkelte påstår at inntektene går til utlandet. Det er feil. Det er NTE som eies av kommunene i gamle Nord-Trøndelag som får den, noe som igjen fører til at overskudd går tilbake til eierkommunen.

Fiskeri & havbruk

Fire fikk bot

onsdag 11:00

Fra vrak til utstillingsglans

Helg Det er 20. mars og året et 1943. Tre tyske jagerfly er på vei over Vikna da det ene plutselig faller ut av formasjon. Noe er galt. Om bord sitter 21-åringen Günther Seraphim.... torsdag 15:21

En av to ledere er på plass

Sport For en måned siden så det mørkt ut for Kolvereid idrettslag, da de sto uten kandidater til ledervervet. Men med Stig Tommy Jenssen på plass, så kan idretten fortsette i Norges... torsdag 08:27
Smånytt

Åpner dørene til Nubdalseng gård

Notis 4. juni: Hver sommer inviterer Nubdalseng gård til Søndagskaffe og i år er intet unntak. Fra og med førstkommende søndag, 7. juni, blir det mulighet til å legge søndagsturen til... torsdag 13:54

«Kronprins Haakon»

Notis Vi har fått inn flere bilder av denne flotte skuta. På dette bildet passerer den Dolmsundet. FF «Kronprins Haakon» er et norsk forskningsskip som overvåker ressurser, miljø- og... fredag 08:20
Kommentar

Tar vi godt nok vare på gründerne?

Kommentar I den senere tid har jeg hatt samtaler med ulike gründere. Folk som er villig til å satse tid og krefter på å skape egen arbeidsplass, men som ofte får jantelov og andre uskrevne... tirsdag 11:05

Ute av syne, ute av sinn

Kommentar I lenge tid har enkelte kjempet for at det ikke skal komme vindkraftpark på Ytre Vikna, og et av argumentene som har gått igjen er hensyn til fuglelivet. Med lenker til ulike... onsdag 09:22