Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

DAGENS BILDE: SinkabergHansen har i dag 35 ansatte knyttet til selskapets filetproduksjon ved fabrikken på Marøya. Samtidig ligger et stort potensial til flere ansatte og høyere verdiskaping gjennom økt foredling.

Vil ha mer lokal videreforedling

Nye beregninger fra Norges Sjømatråd viser at sjømatnæringa går glipp av om lag 30 milliarder kroner ved at produkter eksporteres ubearbeidet. – Vi har naturgitte fortrinn som vi i dag skusler bort! Foredling må i langt større grad skje lokalt. Effekten er økt produktkvalitet og mange nye arbeidsplasser; flere hundre bare i Namdalen. Og på toppen kommer vesentlige miljøgevinster!

Nyheter · Publisert 15:28, 9 jan 2019

Det sier daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen i en pressemelding. Han mener næringa, organisasjoner og myndigheter må bidra til bevisst bygging av marked, slik de åpenbare naturgitte fortrinnene knyttet til foredling av laks lokalt i Norge kan ivaretas. Ut fra mengden fisk som for eksempel håndteres i Namdalen, ser Sinkaberg at økt bearbeiding vil kunne skape mange nye og varige arbeidsplasser.

Kan økes

– Av dagens slaktevolum på 100.000 tonn på Namdalskysten, videreforedles mindre enn 10 prosent. Konkret snakker vi om cirka 9.000 tonn; noe som betyr i underkant 50 årsverk; hvorav om lag 35 ansatte i vår virksomhet på Marøya. – Både volum og antall ansatte innen foredling kan greit økes. Dette er også en innarbeidet målsetting for oss, men så langt er begrensningen i hovedsak markedet: Innrettingen mellom eksportører og mottakere gir at det meste av norsk laks eksporteres hel, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

– Skusler bort våre fortrinn!

Opp mot kvalitet på foredlet vare, har SinkabergHansen og de fleste øvrige norske fabrikker en åpenbar fordel som i praksis skusles bort ved eksport av hel fisk, mener bedriftslederen. Med sitt helt ferske råstoff produserer SinkabergHansen filet «pre rigor», altså før den innledende dødsstivheten, noe som er en stor fordel for sluttproduktet.

– I kombinasjon med ventemerd, hvor laksen får roe seg etter transporten fra lokalitet, oppnås overlegen kvalitet. For både konsumentene, eventuelt senere foredling i utlandet, er dette langt å foretrekke framfor filet gjort av laks «post rigor», framholder Sinkaberg. Videreforedling så å si på kaikanten betyr også vesentlig redusert lastevolum. Sammenholdt med rund laks, betyr transport av filet halvert volum. Samtidig som at antall trailere reduseres kraftig, unngås at restråstoffet – en verdifull ressurs i foredling til olje og mel – forsvinner ut av landet.

Foredles i utlandet

I takt med markedet I dag videreforedles mye norsk laks i land som Polen, Tyskland og Danmark. Nye beregninger fra Norges Sjømatråd viser at sjømatnæringa går glipp av om lag 30 milliarder kroner som følge av at produkter eksporteres ubearbeidet.

– Økt egen bearbeiding av laks trenger nødvendigvis ikke å komme i direkte konkurranse med utlandet, ettersom det er urealistisk å tro at vi kan overta all bearbeiding. Her ser vi ikke minst store muligheter for «halvfabrikata» som vil ivareta de to viktige forholdene: Kvaliteten, samt at Norge kan redusere rollen som rendyrket råvareleverandør, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Ønsker fokus – og samarbeid

Hvis næringa, i samspill med organisasjoner og politiske myndigheter, evner å snu trenden med den svært høye andelen ubearbeidet råstoff, vil det ifølge Svein-Gustav Sinkaberg greit skapes vesentlig høyere sysselsetting og verdiskaping nasjonalt.

– SinkabergHansen har potensial til å øke antall sysselsatte innen videreforedling betydelig. I vår nye planlagte fabrikk ved Nærøysundet vil vi ha både råstoffet og nødvendige fasiliteter. En viktig forutsetning er at både rammevilkår og endringer i markedssituasjonen bidrar til at økt satsning på foredling kan forsvares, framholder daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg.

FORTRINN: – Vi må ivareta alle fortrinnene knyttet til lokal foredling, sier daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg. Forutsigbare rammer og utvikling av marked kan gi betydelig økning i sysselsettingen.

Stanser UNO X-planene

tirsdag 21:23

Ramstad uenig med Magnus Carlsen

Nyheter Magnus Carlsen er villig til å bruke opp mot en halv million kroner på å få vedtatt en omstridt bettingavtale i sjakkforbundet. Vegard Ramstad fra Kolvereid er svært skeptisk til... tirsdag 15:32

Har Fido og Pus papirene i orden?

Nyheter Skal du ha med deg hunden din på ferie over landegrensen? Stadig flere velger å gjøre det. Det betyr også at det er en god del ekstra ting du må huske på. tirsdag 13:30

Planlegger videre fiberutbygging

Nyheter Fiberutbyggingen har startet opp i områdene Terråk, Helstad og Bindalseidet. Det jobbes nå med planen for videre utbygging av fiber i Bindal. tirsdag 12:11