ytringen.no

Daglig leder

Som daglig leder i Bindal utvikling AS er du ansiktet utad og har ansvar for drift av omstillingsselskapet og strategisk utvikling av næringsarbeid i Bindal kommune. Vi søker deg som sammen med innbyggere og næringsliv bidrar til å skape ei positiv utviklingskraft i hele Bindal. Vi søker en leder som skal utvikle selskapet videre på det fundamentet som allerede er skapt.
Daglig leder har ansvaret for den daglige driften selskapet, budsjett og rapporterer til styret.
Organisasjons- og ledererfaring, utdanning og kjennskap til næringsutvikling er blant de kvalifikasjonene som vil bli vektlagt ved ansettelse.
Stillingen er fast. Lønn etter avtale.
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til styreleder Marit Dille på epost marit.dille@gmail.com eller telefon 911 78 046.
Søknadsfrist 31. juli 2019.
Søknaden sendes til marit.dille@gmail.com

Litt om oss:

Bindal utvikling AS er et selskap som ble dannet etter at Bindal kommune fikk status som omstillingskommune. Bindal Utvikling AS driver samfunns- og næringsutvikling i Bindal kommune. Selskapet jobber bredt innfor næringer som; reiseliv, havbruk, landbruk, treindustri, mineraler og annet. I tillegg jobber vi med blilyst og bolyst, og det å skape sin egen framtid. Bindal Utvikling AS ble etablert høsten 2014 og har kontorplass i Brukstomta Næringspark på Terråk. Omstillingsarbeidet er planlagt sluttført i 2020 med mål om å videreføre kompetansen sammen med kommunen og næringsliv i Bindal.

Nettsiden vår