Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Kirkeverge og organist

Ledige stillinger som på Leka

I Leka kirkelige fellesråd blir det ledige stillinger fom. 01.09.19 som

  • Kirkeverge 50 % stilling
  • Organist 18 % stilling

Fullstendig utlysningstekst finner du på facebook «Leka menighet», www.leka.kommune.no og www.nav.no.

Kontakt kirkeverge Britt Tove Edvardsen på tlf. 478 43 230 eller fellesrådsleder Beathe Mårvik på tlf. 951 09 887.

Søknadsfrist: 17.03.19

Litt om oss:

Leka sokn har en medlemsmasse er på ca. 500.  Soknet har en kirke med kirkegård på Leka og en gravplass med klokketårn på fastlandet i Gutvik. Staben i menigheten består av prest, organist, daglig leder, kirketjener og kirkemedarbeider. Soknet har felles prost, prester, trosopplæringsleder og organist i Nærøy prosti og kjøper noen tjenester fra Leka kommune og Nærøy kirkelige fellesråd.