Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Vikna kommune

«Å kjempe mot vindmøller»

Ytring · Publisert 15:00, 2 sep 2019

Klisjéen i overskrifta er plutselig blitt kjemperelevant i politikken i Nærøysund. Og dette har samtidig ført til mye tankevirksomhet hos meg som innbygger og politiker. Noe som har utspring i tre forhold - som jeg her velger å dele åpent med dere vel en uke før valget.

1: Jeg kjenner mer og mer på at jeg er blitt ganske lei av å være såpass «ullen» på dette temaet som jeg har vært hittil i valgkampen. Det kan virke på meg som at bortimot alle partiene – oss selv innberegnet – er livredd for å tråkke noen på tærne. Og at vi derfor ikke tør ta tydelig standpunkt i de konkrete saker og spørsmål der det er uenighet i befolkningen. Fordi vi helst vil gjøre alle fornøyd – og i alle fall ingen misfornøyd. Det kalles valgkamp. Men jeg er ikke bekvem med å ikke kunne svare tydelig!

2: MDG sentralt gjorde i vår et kompromissvedtak angående vindkraft som ser slik ut: «Fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier.»

3: I vårt valgprogram lokalt – som vi som står på liste for MDG Nærøysund jo går til valg på – finner vi en formulering helt i tråd med vedtaket gjort av MDG sentralt: «Vindkraftkonsesjoner på land bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur. Helt uberørt natur skal aldri utbygges av landbasert vindkraft.»

I tillegg til å ha et vedtatt program – med mer eller mindre presise formuleringer - er det jo slik i vårt parti – som sikkert i andre parti – at det finnes ulike meninger og holdninger og nyanser i en del saker. Ingen på vår liste har tatt forbehold ved noen av punktene slik de er formulert i programmet. Men i enkelte saker er det noe mer uenighet. Dette mener jeg og vi i MDG er helt naturlig og nødvendig i et levende demokrati. Vi er enige i å være uenige i vindkraftsaken. Og jeg tror det er sunt med slik takhøyde for den type variasjon og løpende diskusjoner innad i et parti.

For å gjøre en lengre historie kort:

Som politiker i nye Nærøysund kommune vil jeg - helt konkret - jobbe imot videre utbygging av vindkraft på land i vår kommune. Jeg mener at grunnlaget for konsesjoner som er gitt tidligere faller bort, dersom det er slik at det må settes opp «gigantmøller» for å få lønnsomhet. Det var ikke dette kommunen sa ja til i sin tid. Arbeidsplasser og inntekter har det jo også blitt vesentlig mindre av enn det som lå til grunn da politikerne i Vikna den gang var positive og sa ja. En videre utbygging av vindmølleparken på Ytter Vikna blir et for stort inngrep i naturen og fuglelivet og det vil være ødeleggende for det som er Nærøysunds sterkeste kort, nemlig vår frie og uberørte natur. En slik gigantisk vindmøllepark vil etter min mening være svært negativ for vårt omdømme som et reisemål.

Ja, det er intern uenighet om dette standpunktet i vårt parti. I denne saken kan jeg derfor ikke tale for alle. Likevel: Siden jeg er kumulert førstekandidat på vår liste finner jeg det ærligst og best å spille med åpne kort overfor innbyggerne i Nærøysund nå. Og sende ut et tydelig svar slik at folk vet hvor de har meg i saken:

Kommer jeg inn i kommunestyret i Nærøysund kommune, vil jeg jobbe imot videre utbygging av vindkraft på land i vår kommune.

Så får jeg heller tåle litt kjeft og uenighet på grunn av at jeg er ærlig – og kanskje ikke så strategisk og «politisk» i manges øyne..

Svein Kåre Johansen 1. kandidat Miljøpartiet De Grønne Nærøysund

Hvem skal snakke om oppdragelse?

De aller fleste er opptatt av sine barn og sine barns fremtid, og å gi dem de aller beste forutsetninger og muligheter i det livet de har foran seg. Oppdragelse handler om den... torsdag 22:28

Mangel på miljøfokus

Mandag 4 november møtes Namdalstinget til sitt første møte etter kommune- og fylkestingsvalget, og i dette møtet skal det blant annet utformes plan og strategi for hvordan... torsdag 12:31

Duft av tradisjoner

«Det fins ikkje makan te rakafisk med lauk og lefse», synger Hellbillies i refrenget på en av sine låter. Men joda, det finnes maken, nesten... Den svenske delikatessen... lørdag 16:45

Hvor ble politikerne av?

Mandag 16.09.2019 hadde LHL Nærøy og LHL Vikna besøk av Mads Gilbert, for å holde allmøte om blant annet responstiden for ambulansene. Mads Gilbert er en flink lege og... onsdag 17:37

Hallutbyggingen i Ytre Namdal er utilfredsstillende

Hallplanene som legges fram nå tilfredstiller ikke dagens krav. Og jeg undres veldig over behovsprøvingen i denne saken. Det legges faktisk opp til flere tilbud om flere... tirsdag 14:41