Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Å treffe folkesjela

Ytring · Publisert 10:46, 14 jan 2020

Da far kjøpte de 170 målene sine på 50-tallet, begynte han å plante skog. Den var ikke til han selv. Den var til oss. Han planta et lite, bærekraftig oljefond til neste generasjon. Vi hogde noen kubikk av trærne han hadde planta. Deretter planta vi nye trær. Far drev med Næringsutvikling og vekst der vi faktisk ønsket å leve.

Alle stiene som går på kryss og tvers mellom trærne i marka eller på fjellet, forteller om folk som var på vei et sted. De forteller om relasjoner mellom gårder, om viktigheten av å gå på skolen, om bær som skulle plukkes og at det var fest på lokalet. Stiene forteller også at her bodde det folk som gikk opp stiene sine selv eller i lag med andre. De tok ansvar for oppgavene og fellesskapet.

Så hvem er disse i dag? Det er stadig en diskusjon, men det er egentlig ikke et vanskelig spørsmål å gi svar på: De er de samme. Det er folk som bidrar, deltar og skaper verdier – altså folk flest. Det er alle de som er der for oss når den timen, de årene eller den alderen kommer da noen av oss ikke klarer alt selv lenger.

Evnen til å hente ut ressurser i seg selv, ta ansvar, løse avanserte problemer og føre samfunnet videre, er også den samme. Jeg tror det er dette som gir livet mening. Folkelig forankring var og må være grunnleggende for utformingen av politikken. Tendensen nå er at politisk aktivitet kanaliseres gjennom protestpartier og aksjoner. Engasjementet er positivt, men hvis årsaken til at det oppstår er at politikkutformingen ikke lenger har folks hverdagsliv som utgangspunkt, har vi et stort problem. Da oppstår protester, bompengepartier, miljøstreiker og de mange kampene mot vindmøller. Dersom det skal knake litt mindre i fellesskapets sammenføyninger, må politikken treffe folkesjela det er den som holder alt sammen. Politisk prosjekter kan imidlertid ikke handle bare om det vi skal få. Det må også handle om det store bidraget folk skal gi, og da ikke bare som skattebetalere. Ressursene som bor i folket må igjen bli sett og tatt i bruk.

I lengden holder det ikke at noen politikere peker på til stadighet problemene - folket vil kreve løsninger og handlinger også. Og det er ikke like lettvint. Mange sier at de er partiet for Folk flest - ja hvem ønsker ikke å være det, tenker jeg.

Terje Kilen

Rødts veivalg

Det medfører ikke riktighet når SV skriver i et leserinnlegg at Rødt ønsker en vesentlig dårligere standard på Lakseveg nord fra Flerengstad i Nærøysund til Gartland i Grong. Det... fredag 09:44

Ingen grunn til bekymring

av Thor Lanesskog, Nærøysund KrF tirsdag 12:26

Å treffe folkesjela

Da far kjøpte de 170 målene sine på 50-tallet, begynte han å plante skog. Den var ikke til han selv. Den var til oss. Han planta et lite, bærekraftig oljefond til neste... tirsdag 10:46

Om beskatning av oppdrett og Senterpartiets krokodilletårer

av Terje Settenøy Nærøysund og Trøndelag FrP onsdag 12:57

SV ønsker trafikksikre veger i Trøndelag

SV er for at folket og næringslivet i Ytre Namdal skal få utbedret sin hovedveg fra Vikna og inn til E6 i Grong. Lakseveg Nord er det høyest prioriterte samferdselsprosjekt for... mandag 22:27

Full gass de neste ti-årene?

Et ti-år varer akkurat så lenge som ti år. Tid kan være et øyeblikk, og øyeblikkene forsvinner. Tid er noe vi har lite av når vi er seint ute. Vi kan kjøpe mye for penger, men... mandag 08:13