Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Åpent brev om Lekaferga

Ytring · Publisert 10:00, 20 aug 2019

Leka Arbeiderparti vil uttrykke bekymring over at Torghatten Trafikkselskap har vedtatt å redusere bemanningen på Lekaferja fra fire til tre mann på hvert skift. Slik vi har forstått det er ferja bygget for å betjenes av minimum fire ansatte per skift. Vi frykter at dette betyr redusert sikkerhet og dårligere kontroll ved anløp til kai. Sjansen for at det kan skje ulykker vil dermed øke.

Når Lekaferja legger til kai kreves det ekstra årvåkenhet fra mannskapet. Ved begge anløp kjører ferja gjennom en trang passasje for deretter brått snu 180 grader før ferja skal manøvrere seg til kaia i Gutvik. På Skei kreves det ekstra årvåkenhet når ferja skal legges til kai. En kan med egne øyne se at hele skiftet på fire mann trengs når ferja skal legge til kai i dårlig vær. Det er åpenbart at et mannskap på kun tre pr skift vil medføre at ferja blir mer sårbar for dårlig vær enn i dag. Altså at ferja oftere vil ligge til kai.

I tillegg til normal passasjertrafikk har Lekaferja beredskapsansvar for ambulansetjenesten i Leka. Etter hva vi har fått opplyst har ferja rundt 50 ekstra turer med ambulansen. Redusert bemanning betyr at de ansatte oftere vil havne i en skvis mellom egen sikkerhet og liv og helse for pasient. I verste fall kan liv gå tapt som følge av redusert bemanning. Dette vil medføre en ekstra psykisk belastning på de ansatte, som av hensyn til egen sikkerhet vil måtte ta den tunge avgjørelsen om å la ferja stå.

Leka Arbeiderparti viser til nåværende bemanning med fire per skift mener redusert bemanning på ferja vil føre til at øyfolkets rett til liv og helse rammes. At ambulansen oftere enn før skal bli stående igjen på Leka er ikke akseptabelt. Det er heller ikke akseptabelt at en slik belastning pålegges de ansatte.

Leka Arbeiderparti viser til nåværende bemanning med fire per skift og ber Torghatten Trafikkselskap om et åpent svar på om sikkerheten for drifta av ferja vil være like god med redusert bemanning.

Leka Arbeiderparti vil også ha svar på om Torghatten Trafikkselskapet kan garantere at redusert bemanning ikke vil føre til færre avganger på grunn av dårlig vær enn hva som er tilfelle i dag.

Vi ønsker også svar på om selskapet kan garantere at redusert bemanning ikke vil påvirke ambulanseberedskapen.

Leka Arbeiderparti

Ved ordførerkandidat
Elisabeth Helmersen og

Andrekandidat

Rasmus Husby Larsen

Hvor ble politikerne av?

Mandag 16.09.2019 hadde LHL Nærøy og LHL Vikna besøk av Mads Gilbert, for å holde allmøte om blant annet responstiden for ambulansene. Mads Gilbert er en flink lege og... onsdag 17:37

Hallutbyggingen i Ytre Namdal er utilfredsstillende

Hallplanene som legges fram nå tilfredstiller ikke dagens krav. Og jeg undres veldig over behovsprøvingen i denne saken. Det legges faktisk opp til flere tilbud om flere... tirsdag 14:41

Nærøysund kommune som arbeidsgiver

Med sine 1000 ansatte blir kommunen den klart største arbeidsplassen i Nærøysund kommune. Dette forplikter oss politikere som arbeidsgiver. Skal vi skape den beste velferden, må... fredag 11:58

Fritidsaktiviteter for barn og (nesten)unge er mer enn bare idrett!

Selv om jeg nå nettopp har passert 30 så regner jeg meg selv som ung. Jeg var tidligere aktiv i både fotball og håndball, noe som har gitt meg mye glede, kameratskap og følelsen... torsdag 22:49

Psykisk helse - eldreomsorg

Barn trenger trygghet, støtte og omsorg. Eldre trenger trygghet, støtte og omsorg. Alle vil ha det trygt og godt helt fra vi blir født og til vi ligger på livets slutt. Alle har... torsdag 07:12

Hvorfor er valget viktig for deg?

Vil du at Amund Hellesø skal bli ordfører i Nærøysund og Terje Sørvik skal bli vår representant på fylkestinget? Da må du stemme Arbeiderpartiet i kommune- og fylkestingsvalget.... onsdag 10:00