Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Bedriftene er garantisten for vår velferd i Nærøysund

Ytring · Publisert 07:00, 22 aug 2019

Nærøysund Høyre har mønstret et politisk lag med mennesker med bred erfaring – og som kan vise til gode resultater – fra næringslivet. Det er fordi vi går til valg med et ønske om å spille enda mer på lag med lokalt næringsliv.

Vi ser nemlig suksessen i vårt private næringsliv som den viktigste velferdsgarantisten i Nærøysund kommune. Tallene i NHOs årlige kommunebarometer gjør det kanskje lettere å forstå hvorfor dette er riktig.

Oppsummeringen av ståa i 2018 for Nærøy og Vikna, som 1. januar slås sammen til superkommunen Nærøysund, viser at det går stadig bedre. Og hovedgrunnen til det, er at det går bra i bedriftene. Blant annet viser tallene at kommuneinntektene utover det statlige rammetilskuddet har økt de siste årene, fra 37 til godt over 40 prosent. De økte skatteinntektene fra privat næringsliv med høy sysselsetting har ført til at Nærøysund kommunene vil en betydelig bedre betalingsevne enn mange andre, norske kommuner.

Kommune-NM avslører også at sysselsettingen i bedriftene i Nærøysund vil være langt over snittet i Norge. Rundt regnet vil 7 av 10 arbeidstakere i kommunen jobbe i privat næringsliv. Som ansvarlige politikere, er det vår oppgave å sikre at de mange private bedriftene i kommunen har rammevilkår som gjør disse arbeidsplassene trygge. Det er avgjørende for 70 prosent av nærøysundingene!

Nærøysund Høyre vil derfor videreutvikle felles samhandlingsarenaer for næringsliv og offentlige etater, der arealplan og arbeidsplasser kan drøftes i et fornuftig samspill som utnytter kommunens næringspotensial best mulig bærekraftig. Vi vil legge til rette for et levedyktig landbruk. Og på samme måte som landbrukskommunen har en landbrukssjef, trenger fiskeri- og havbrukskommunen Nærøysund en dedikert blå fagressurs.

Nærøysund Høyre vil derfor jobbe for en egen «havrom-sjef» som kan gi bistand og rådgiving til blå næringsutvikling og ha faglig ansvar for kystsoneplanen.

Nærøysund Høyre vil stimulere rekrutteringen til primærnæringene, blant annet gjennom egne rekrutteringskvoter for fiskeri. Vi ønsker også å øke kommunale investeringstilskudd og lån til båt for rekrutteringskvoter.

Med en arbeidsledighet som siden 2016 knapt har vært over to prosent innenfor det som blir kommunegrensene til Nærøysund, vil rekruttering av kompetent arbeidskraft blir avgjørende viktig for både kommunens egne tjenester og til næringslivet. Nærøysund Høyre vil derfor jobbe på lag med næringslivet for å realisere +1000-ambisjonen.

Gjennom politikk og forvaltning skal Nærøysund Høyres politikere i kommunestyret jobbe for å gjøre Nærøysund næringsvennlig og framtidsrettet. Våre kandidater kjenner næringslivets behov og ambisjoner for bærekraftig næringsutvikling, som gir Nærøysund skatteinntektene vi trenger for å produsere gode tjenester til deg, meg og de over 4.000 nærøysundingene som henter sin hovedinntekt fra en privat bedrift.

Marit Dille – ordførerkandidat Nærøysund Høyre

Kastrering og ID-merking er gode tiltak mot hjemløshet

Av Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge mandag 09:11

Lite tips til lokalpolitikere

Hilsen en innbygger lørdag 08:32

Usikkerhet for reisende fra Leka

For Leka Senterpartiet Ole A. Helmersen torsdag 18:25

Skatt har et dårlig rykte

Terje Kilen torsdag 18:23

Så klart forskjellsbehandler vi!

Terje Settenøy, varaordfører for hele Nærøysund kommune fredag 18:32
Smånytt

Hvor er dette?

Notis Send svaret på «Hvor er dette?» til oss enten på SMS eller e-post. SMS: Skriv YTKONK ditt svar, ditt navn og adresse og send svaret til nummer 2470 (kr 5,-). E-post:... lørdag 09:43

Et nytt selskap

Notis Leka Utmarkslag SA samler beitebrukere for å få til en best mulig utnytting av utmarksbeite og organisert tilsyn av dyrene. Styreleder er Jacob Andreas Sandvik, nestleder Jan... tirsdag 09:03