Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Beredskap for folk i bygdene

av Øistein Gjølberg Karlsen, direktør for Samfunnsbedriftene Brann og redning

Ytring · Publisert 14:15, 18 aug 2020

Bygde-Norge opplever at ambulansetjenesten og politiet sentraliseres. Da går det lenger tid før de er på plass. Dette gjør at brann- og redningstjenesten stadig oftere må overta oppgavene til politi og ambulanse.

På tampen av ferien har det gått en diskusjon i media om beredskap i distriktene. I Klassekampen har brannvesenet i Fjord kommune blitt brukt som eksempel på at brann- og redningstjenesten stadig oftere må rykke ut på oppgaver som politiet og ambulansetjenesten har ansvaret for. Brannvesenet i Fjord kommune er ganske representative for hvordan hverdagen oppleves for ledere og ansatte i brann- og redningstjenestene i Distrikts-Norge.

I 2018 kom politiet først til åstedet i bare 15 prosent av alle utrykninger hvor alle de tre nødetatene rykket ut samtidig. Gjennom politi og helseforetak er det staten som har ansvaret for å løse mange av disse ekstra oppgavene som brann- og redningstjenesten nå gjør. Oppgavene og regningen ender likevel ofte opp i kommunene når det er brann og redning som må ta dette ansvaret for ambulansetjenesten eller politiet.

Ute i distriktene er brann- og redningstjenesten i all hovedsak organisert som profesjonelle deltidskorps, og ikke frivillige som flere medier, blant annet Klassekampen, skriver. Det er en styrke i den lokale beredskapen. Mange små brann- og redningstjenester leverer god beredskap på tross av størrelse og geografi. Men en økning i antall ambulanse- og politioppdrag gir stadig flere utfordringer for brann og redning. Det er derfor nødvendig å se på hvordan vi utstyrer brann- og redningstjenesten med riktig kompetanse. Samtidig må vi se det store bildet når det gjelder organisering av nødetatene, og hvilke av nødetatene som skal ha hovedansvaret for hvilke oppgaver.

Samfunnsbedriftene Brann og redning representerer brann- og redningstjenester som sikrer tryggheten for 2,7 millioner mennesker i 180 kommuner i landet. Vi vet at det er på høy tid å foreta en gjennomgang av oppgaver, organisering, kompetanse og finansiering av hvordan beredskapsoppgavene skal løses i bygd og by. Vi håper at dette adresseres i den varslede samfunnssikkerhetsmeldingen. Skal vi nå målet om styrket beredskap, og effektiv bruk av viktige samfunnsressurser, må vi ta tak i denne arbeidsoppgaven!

Krav om miljøplan ved alle naturinngrep

av Rakel Trondal og Torgeir Strøm, fylkestingsrepresentanter for SV i Trøndelag torsdag 21:56

Ros til vårt livsviktige akuttilbud i Namsos

av Øystein Tømmervik, Nærøysund onsdag 14:52

Nå er det nok, Erna

Som ordførere er vi svært bevisste på alltid å framsnakke egne kommuner og egen region – og vi vil alltid forholde oss til de rammene vi har – og søke å få til så gode tjenester... torsdag 17:40

Det naudsynte mellomleddet

Fungerer lokaldemokratiet best om vi fjernar mellomledda mellom kommunen, folket og dei folkevalde? Eg tvilar sterkt. torsdag 17:27

Jeg vet du er sliten, det er jeg også

av Terje Settenøy onsdag 21:13

Hvordan har du det – sånn egentlig?

Harald Dean Pedagog og foredragsholder Stine Sofies Stiftelse søndag 11:04