Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Budsjettforslag - Nærøysund

Ytring · Publisert 09:29, 26 nov 2019

Rådmannen har lagt fram det første budsjettforslag for Nærøysund kommune. Dette skal kommunepolitikerne ta stilling til i budsjettmøtet i desember. Det foreslås å videreføre dagens drift inn i den nye kommunen, og at nye planlagte investeringer må vente til en har mer oversikt over felles økonomi.

Nøkternt og fornuftig

Det er et grunnprinsipp også i privatøkonomien. Når to skal slå seg sammen, får dette økonomiske følger for begge parter. Pengebruk må legges om, og planer må utsettes. For at forholdet skal fungere, må det gis og tas.

Før valget ble vi forsikret om at nå er vi ett. Toppolitikere skulle gjøre sitt ytterste for at «Vi-følelsen» skulle bre seg i hver ei bygd og lokalsamfunn over hele nykommunen.

Så langt

Men så var det budsjettforslaget da. Den første som «buser ut» hvor beklagelig og uklokt dette er, er den nye ordføreren. For ett av rådmannens forslag er å utsette bygging av Rørvik Spektrum et par års tid. Skuffet kan en selvfølgelig være, det er en ærlig følelse det. Det er sikkert andre også som er skuffet over enkelte poster i budsjettet.

Behov og krav er så mange. Pengesekker blir ikke større av den grunn.

Ordføreren uttaler til NA at han frykter budsjettforslaget skaper splid mellom de gamle kommunene. Det er politikerne som skal vedta budsjettet. Nå må dere ikke glemme «ekteskapsløftet» til velgerne. Visst unner jeg alle i Nærøysund «Rørvik Spektrum». Behovet er sikkert godt begrunnet.

Men kjære politikere. La ikke denne saken bli den store negativeten som vil forfølge oss.

(Jeg husker kommunesammenslåingen i 1984, som ga oss minner som sikker har ligget mer eller mindre latente og «kanskje» vært et hinder for positivt forhold mellom de gamle kommunene.)

Før dere stiller til budsjettforhandlinger:

Forbered dere

Gjennomfør samarbeidskontakt med alle involverte parter/brukere på begge sider av brua. Legg fellesplan for hvordan dere kan løse de oppgaver som er tenkt dekket i Rørvik Spektrum den perioden fram til bygget er klart. La oss slippe en utmattende fram og tilbake-diskusjon.

Det er dere politikere, først og fremst ordfører, som har ansvar for at «Vi-følelsen ikke bare var en valgflopp.

Solveig Livik Solvang

Ingen grunn til bekymring

av Thor Lanesskog, Nærøysund KrF tirsdag 12:26

Å treffe folkesjela

Da far kjøpte de 170 målene sine på 50-tallet, begynte han å plante skog. Den var ikke til han selv. Den var til oss. Han planta et lite, bærekraftig oljefond til neste... tirsdag 10:46

Om beskatning av oppdrett og Senterpartiets krokodilletårer

av Terje Settenøy Nærøysund og Trøndelag FrP onsdag 12:57

SV ønsker trafikksikre veger i Trøndelag

SV er for at folket og næringslivet i Ytre Namdal skal få utbedret sin hovedveg fra Vikna og inn til E6 i Grong. Lakseveg Nord er det høyest prioriterte samferdselsprosjekt for... mandag 22:27

Full gass de neste ti-årene?

Et ti-år varer akkurat så lenge som ti år. Tid kan være et øyeblikk, og øyeblikkene forsvinner. Tid er noe vi har lite av når vi er seint ute. Vi kan kjøpe mye for penger, men... mandag 08:13

Å være fattig

mandag 22:42