Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Dagens ordning for psykisk helsehjelp er ren ekstremsport!

av Tina-Evelyn Buvarp, leder for Ytre Namdal Senterungdom og politisk praktikant for Senterpartiet

Ytring · Publisert 22:20, 9 mar 2021

Antall barn og unge med psykiske lidelser i Norge øker. Psykiske lidelser hos barn og unge er blant de største helseutfordringene i Norge i dag. Jentene slår hardest ut på statistikken, men guttene er hakk i hel. I sammenheng med denne økningen ser vi også flere utfall av selvmord. Selvmord er den største trusselen mot folkehelsen blant unge. For å sette det litt i perspektiv, så antar man at for hvert selvmord er det omtrent seks selvmordsforsøk. Jeg liker ikke denne utviklingen, og nå må vi begynne å lytte til de barna som så sårt roper om hjelp.

Psykiske lidelser er ikke A4, og derfor må vi tilrettelegge for å dekke alle barns behov, uavhengig av hvilket behandlingstilbud de har behov for. Norge er ikke godt nok rustet til å håndtere den enorme veksten i antall barn og unge med psykiske lidelser slik systemet er i dag.

Å ha et barn med en psykisk lidelse preger hverdagen til hele familien. For noen blir hverdagen et offer i en kamp der man må bruke tid og krefter for å komme seg til, gjennom, og tilbake fra behandlingen. Viktige spesialistavdelinger som BUP er for langt unna kommunene i ytterkantene - og dette er tilfellet for Nærøysund Kommune. Våre barn og unge må reise til nærmest Namsos eller Levanger for å få hjelp dersom de har tyngre psykiske lidelser. Og avstandene blir bare større med tiden.

For BUP legges ned, avdeling etter avdeling, og det kommer bare til å bli lengre avstand mellom behandlingsstedet og hjemmet til de barna som såvidt er i stand til å komme seg ut av sengene sine de tøffeste dagene. Pendling blir hverdagskost for de svakeste. Nærhet og trygghet er viktig i denne kampen, og da må vi ikke være så innbilske å tro at større og mer sentrale senter for tjenester som BUP skal redde alt og alle. Tvert imot fører dette til at kravene og ventetiden for å i det hele tatt få tilbud og plass om hjelp, øker betraktelig. Det blir vanskeligere å komme gjennom nåløyet.

Jeg ser verdien i å få BUP ned på bakkenivå igjen. Det er på høy tid at vi ser viktigheten av at de lokale og nære kommunale tjenester har et godt og tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. BUP må være i nærheten, og de kommunale tjenestene må opprettholdes. Fordi bare da vil vi klare å gi innbyggerne våre et tilbud som ivaretar alles behov. For lange avstander og lang ventetid er utrygt og uutholdelig når livet ellers er vanskelig nok fra før. Senterungdommen vil legge til rette for et psykisk helsevern som er like tilgjengelig for alle barn og unge - uansett hvor de bor i Norge.

Senterungdommen ser behovet for økt kapasitet i barne- og ungdomspsykiatrien og at ambulant virksomhet og desentraliserte tjenester må videreutvikles for at man skal kunne gi barn og unge hjelp i nærheten av hvor de er.

Nylig kom jeg over en rapport om barn- og ungdomspsykiatrien (BUP) levert av Barneombudet. Her løftes det frem flere problemstillinger til dagens BUP-system. Blant de mange bekymringene jeg deler med Barneombudet er det spesielt lengden på ventetid jeg reagerer sterkest på.

I 2.tertial 2020 var den gjennomsnittlige ventetiden på 45,6 dager nasjonalt fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Når det tar for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres, og for barn og unge med allerede alvorlige sykdomsforløp kan livet stå på spill når de plasseres nederst på en lang venteliste. Ventetiden for oppfølging av psykiske plager må reduseres nå. Senterungdommen har derfor foreslått at barn og unge bør få et forespeilet behandlingstilbud innen en uke etter at de oppsøkte hjelp. For psykiske plager er alvorlig, og jeg med Senterungdommen i ryggen ser behovet for redusert ventetid og at hjelpetjenestene er i nærheten - for dagens ordning for psykisk helsehjelp er ren ekstremsport.

Høytflyvende sykkeltur?

Nyheter søndag 13:30

Ett år med nye hobbyer

Helg søndag 07:15