Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Skreifestivalen / Motormessa / Kystbymessa

Elevene trenger hall og svømmebasseng nå: Vi er på overtid!

Ytring · Publisert 17:00, 1 mar 2019

FAU er glad for at Nærøy kommune gjennom flere år har satt av betydelige fondsmidler til realisering av skole og nødvendige arealer til kroppsøving- og svømmeopplæring. Mer enn et halvt tusen elever fortjener at sparepengene blir brukt som avtalt!

Behovet for basseng og hall på Kolvereid er stort, og det er flott å ha politikere som ser viktigheten av å satse på våre barn og unge!

Etter at Kolvereid skole brant ned, ble det vedtatt bygging av en ny Kolvereid skole samlokalisert med Nærøy ungdomsskole. Målet er en bedre skole med større fagmiljø, bedre utnyttelse av fagpersoner på tvers, og muligheten til et mer helhetlig grunnskoleløp. Samlokaliseringen er også kostnadseffektiv. Ved at to skoler bruker samme spesialrom, reduseres arealbehovet med 300-400 kvadratmeter. Samtidig skal nybygget også romme kulturskole og bibliotek. Dette åpner for muligheter vi i dag ikke kjenner.

Når den nye skolen står ferdig februar 2020, er behovet for uteområdet akutt. Nå i byggeperioden er uteareal godt under de kravene som gjelder. Rivning av gamle Nærøy ungdomsskole (NUS) var en forutsetning da politikerne vedtok å samlokalisere skolene midt i Kolvereid sentrum.

Gamle NUS må derfor raskest mulig bort for å gi 540 elever uteområdene de har krav på. Barneskoleelever kan ikke gå hele skoletida si et byggeområde!

Når gamle NUS rives, har ikke Nærøyhallen plass til kroppsøvingstimene som læreplanene krever av de to skolene! Skolene benytter i dag både Nærøyhallen og gymnastikksalen i gamle NUS med garderober begge steder. Men en alt for liten hallkapasitet er ikke den eneste utfordringen. Idrettshallen er nemlig i svært dårlig forfatning. Til tross for at den i tiår er forsøkt tettet er vannlekkasjer et stort problem. I perioder står det 5-6 bøtter der for å samle opp vann! FAU mener at en slik idrettshall snart ikke er egnet til kroppsøvingsareal for elevene. Fjorårets tilstandsrapport for Nærøyhallen viser at det vil koste like mye å renovere den som å bygge ny.

Kapasiteten i bassenget er også sprengt. I tillegg til daglig svømmeopplæring for elever, skal bassenget gi plass til andre brukere som barnehage, innvandringstjeneste og TPU.

For at våre barn skal ha mulighet til å oppnå mål i Kunnskapsløftet om svømmedyktighet krever dette tilstrekkelig bassengkapasitet i tilknytning skolen. Det er bekymringsfullt at kartleggingsprøvene ved skolen viser at måloppnåelsen for 4. trinn ikke er tilfredsstillende:

leike og utføre grunnleggjande øvingar med vasstilvenning som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn

vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land

Dette er viktige mål for barn og unge som bor i en region der leik og friluftsliv ofte foregår i nærheten av vann.

FAU ved Nærøy ungdomsskole og Kolvereid skole ser virkelig frem til å få på plass gode anlegg for kroppsøving og svømming i skolen. Vi har sett plantegningene, og de ser bra ut! Det vil bety masse for barna våre, og for resten av befolkningen, som også vil kunne nyte godt av de flotte anleggene. Det er på høy tid, eller rettere sagt på overtid!

På vegne av FAU ved
Nærøy ungdomsskole og Kolvereid skole

Marit Livik
Leder FAU Kolvereid skole

Tor Morten Rosenvinge
Leder FAU Nærøy ungdomsskole

Denne uken fikk vi den - for mange sjokkerende nyheten - om at NSB skal skifte navn til Vy - why? må vi bare spørre oss. Dette er tydeligvis ihvertfall noe som har engasjert både... lørdag 22:40

En vegg av glassbyggerstein til begjær og besvær

Jeg elsker gjenbruk. Jeg elsker Kjøp og salg på Facebook. Ja, jeg liker det så godt at innimellom handler jeg noe jeg alldeles egentlig ikke visste jeg trengte. Jeg har mangt og... fredag 14:00
Å starte i ny jobb er alltid spennende. Man skal finne seg til rette, finne sin plass og bli kjent med sine kolleger og sjefer. Noen er nok litt mer frampå enn andre i så måte.... lørdag 11:13
De fleste må til legen på et eller annet tidspunkt og legejournalene kunne vi nok hentet en god del stoff ifra. Nils på 70 år er hos legen for å få sin årlige helsesjekk, og sier... lørdag 11:08

Mitt liv midt i blinken

Våpen var aldri en del av mitt liv før jeg kom til Ytre Namdal. Jeg vokste opp i et våpenfritt hjem utenfor Steinkjer. Her var det ikke engang en lekepistol å finne og jeg har vel... fredag 13:10
De fleste av oss har sikkert sett på andre på sin egen alder og tenkt:– Jeg er glad jeg ikke ser så gammel ut!.Dette skal ha skjedd et sted i Trøndelag, og denne historien tror vi... torsdag 15:32
Skipstrafikk
Flytrafikk
Politilogg
Bruk dine lokale servicetilbud
Været
Flo og fjære