Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Elevene trenger hall og svømmebasseng nå: Vi er på overtid!

Ytring · Publisert 17:00, 1 mar 2019

FAU er glad for at Nærøy kommune gjennom flere år har satt av betydelige fondsmidler til realisering av skole og nødvendige arealer til kroppsøving- og svømmeopplæring. Mer enn et halvt tusen elever fortjener at sparepengene blir brukt som avtalt!

Behovet for basseng og hall på Kolvereid er stort, og det er flott å ha politikere som ser viktigheten av å satse på våre barn og unge!

Etter at Kolvereid skole brant ned, ble det vedtatt bygging av en ny Kolvereid skole samlokalisert med Nærøy ungdomsskole. Målet er en bedre skole med større fagmiljø, bedre utnyttelse av fagpersoner på tvers, og muligheten til et mer helhetlig grunnskoleløp. Samlokaliseringen er også kostnadseffektiv. Ved at to skoler bruker samme spesialrom, reduseres arealbehovet med 300-400 kvadratmeter. Samtidig skal nybygget også romme kulturskole og bibliotek. Dette åpner for muligheter vi i dag ikke kjenner.

Når den nye skolen står ferdig februar 2020, er behovet for uteområdet akutt. Nå i byggeperioden er uteareal godt under de kravene som gjelder. Rivning av gamle Nærøy ungdomsskole (NUS) var en forutsetning da politikerne vedtok å samlokalisere skolene midt i Kolvereid sentrum.

Gamle NUS må derfor raskest mulig bort for å gi 540 elever uteområdene de har krav på. Barneskoleelever kan ikke gå hele skoletida si et byggeområde!

Når gamle NUS rives, har ikke Nærøyhallen plass til kroppsøvingstimene som læreplanene krever av de to skolene! Skolene benytter i dag både Nærøyhallen og gymnastikksalen i gamle NUS med garderober begge steder. Men en alt for liten hallkapasitet er ikke den eneste utfordringen. Idrettshallen er nemlig i svært dårlig forfatning. Til tross for at den i tiår er forsøkt tettet er vannlekkasjer et stort problem. I perioder står det 5-6 bøtter der for å samle opp vann! FAU mener at en slik idrettshall snart ikke er egnet til kroppsøvingsareal for elevene. Fjorårets tilstandsrapport for Nærøyhallen viser at det vil koste like mye å renovere den som å bygge ny.

Kapasiteten i bassenget er også sprengt. I tillegg til daglig svømmeopplæring for elever, skal bassenget gi plass til andre brukere som barnehage, innvandringstjeneste og TPU.

For at våre barn skal ha mulighet til å oppnå mål i Kunnskapsløftet om svømmedyktighet krever dette tilstrekkelig bassengkapasitet i tilknytning skolen. Det er bekymringsfullt at kartleggingsprøvene ved skolen viser at måloppnåelsen for 4. trinn ikke er tilfredsstillende:

leike og utføre grunnleggjande øvingar med vasstilvenning som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn

vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land

Dette er viktige mål for barn og unge som bor i en region der leik og friluftsliv ofte foregår i nærheten av vann.

FAU ved Nærøy ungdomsskole og Kolvereid skole ser virkelig frem til å få på plass gode anlegg for kroppsøving og svømming i skolen. Vi har sett plantegningene, og de ser bra ut! Det vil bety masse for barna våre, og for resten av befolkningen, som også vil kunne nyte godt av de flotte anleggene. Det er på høy tid, eller rettere sagt på overtid!

På vegne av FAU ved
Nærøy ungdomsskole og Kolvereid skole

Marit Livik
Leder FAU Kolvereid skole

Tor Morten Rosenvinge
Leder FAU Nærøy ungdomsskole

Hvor ble politikerne av?

Mandag 16.09.2019 hadde LHL Nærøy og LHL Vikna besøk av Mads Gilbert, for å holde allmøte om blant annet responstiden for ambulansene. Mads Gilbert er en flink lege og... onsdag 17:37

Hallutbyggingen i Ytre Namdal er utilfredsstillende

Hallplanene som legges fram nå tilfredstiller ikke dagens krav. Og jeg undres veldig over behovsprøvingen i denne saken. Det legges faktisk opp til flere tilbud om flere... tirsdag 14:41

Nærøysund kommune som arbeidsgiver

Med sine 1000 ansatte blir kommunen den klart største arbeidsplassen i Nærøysund kommune. Dette forplikter oss politikere som arbeidsgiver. Skal vi skape den beste velferden, må... fredag 11:58

Fritidsaktiviteter for barn og (nesten)unge er mer enn bare idrett!

Selv om jeg nå nettopp har passert 30 så regner jeg meg selv som ung. Jeg var tidligere aktiv i både fotball og håndball, noe som har gitt meg mye glede, kameratskap og følelsen... torsdag 22:49

Psykisk helse - eldreomsorg

Barn trenger trygghet, støtte og omsorg. Eldre trenger trygghet, støtte og omsorg. Alle vil ha det trygt og godt helt fra vi blir født og til vi ligger på livets slutt. Alle har... torsdag 07:12

Hvorfor er valget viktig for deg?

Vil du at Amund Hellesø skal bli ordfører i Nærøysund og Terje Sørvik skal bli vår representant på fylkestinget? Da må du stemme Arbeiderpartiet i kommune- og fylkestingsvalget.... onsdag 10:00