Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Endelig skolestart

Mildrid Finnehaug, leder Folk og formannskapsmedlem, Nærøysund AP

Ytring · Publisert 14:09, 18 aug 2020


Nå starter barnehage, SFO og skole opp igjen etter sommeren, og i Nærøysund finnes mange spente barn og foreldre. Situasjonen i år gjør det særlig spennende og utfordrende med korona og nye læreplaner i skolen. For Arbeiderpartiet er det viktigste å gi alle like muligheter til å bli akkurat den man vil. Arbeiderpartiets utdanningspolitikk skal gi hvert enkelt menneske de verktøyene man trenger for å skape seg et godt liv. Vi skal gi alle like gode muligheter til å lykkes, fra du begynner i barnehagen til du er ferdig i arbeidslivet.
Vi i Nærøysund Ap er spesielt bekymret for de sårbare elevene i vår kommune. Mange elever skal nå endelig tilbake på skolen etter å ha levd i en usikker tid frem mot sommerferien. Blant disse er det mange vi er avhengige av at er på skolen for å sikre den riktige oppfølgingen hjelpen hver enkelt trenger. Flere elever enn noen gang sliter psykisk og altfor mange elever opplever mobbing og utenforskap. I tillegg vet vi at hver fjerde gutt på landsbasis, ikke behersker leseferdighetene godt nok. Dette skaper store konsekvenser. Arbeiderpartiet vil derfor innføre en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn. Denne garantien innebærer at man skal kartlegge alle elevers lese- og regneferdigheter i 1. og 2.årstrinn. Deretter vil vi innføre en garanti der elever under et definert minstenivå i lesing og regning får et tilrettelagt tilbud om intensivopplæring og annen oppfølging. For å få til dette er det nødvendig å øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen gjennom en mer aktiv og tilstedeværende PP-tjeneste og videre sørge for at spesialundervisning startes så raskt som mulig. Dette løftet innebærer også at forsterket opplæring skal som hovedregel skje i vanlig undervisningssituasjon, men at det skal være mulig å ha et spesialteam som kan settes inn på skoler for å hjelpe de som trenger ekstra hjelp og veiledning.

«Fugler på taket» som vindkraftargument!

Av Hogne Hongset, vindkraftmotstander fredag 09:00

Krav om miljøplan ved alle naturinngrep

av Rakel Trondal og Torgeir Strøm, fylkestingsrepresentanter for SV i Trøndelag torsdag 21:56

Ros til vårt livsviktige akuttilbud i Namsos

av Øystein Tømmervik, Nærøysund onsdag 14:52

Nå er det nok, Erna

Som ordførere er vi svært bevisste på alltid å framsnakke egne kommuner og egen region – og vi vil alltid forholde oss til de rammene vi har – og søke å få til så gode tjenester... torsdag 17:40

Det naudsynte mellomleddet

Fungerer lokaldemokratiet best om vi fjernar mellomledda mellom kommunen, folket og dei folkevalde? Eg tvilar sterkt. torsdag 17:27

Jeg vet du er sliten, det er jeg også

av Terje Settenøy onsdag 21:13