Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

FrP vil ta vare på kysttradisjonene

Nærøysund Frp og Flatanger Frp

Ytring · Publisert 11:18, 24 mar 2021

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn offentliggjorde den 5. mars innstramminger i sjølaksefisket i 2021. Det vil da ikke lenger være tillatt å fiske villaks i kystområdene sør for Finnmark. Fiske etter sjølaks i dette området har foregått med det tradisjonelle fiskeredskapet kilenot.

På Norskekysten har man drevet med kilenotfiske i 150 år, dette er kunnskap som har gått i arv i generasjoner. Rettigheter til kilenotfiske følger landeiendommer, fiske er således ikke fritt for alle.

Det at man stenger dette fisket helt er noe som bekymrer oss i FrP, vi frykter at kunnskapen om dette fisket er noe som går tapt om det stenges helt i flere år.

FrP fremmet derfor et forslag i stortinget om at man skal gjøre om på dette forbudet, dette forslaget er nå til behandling.

For at vi skal sende et kraftig signal til regjering og storting i denne saken, så fremmer nå FrP likelydende interpellasjon til førstkommende kommunestyre i Flatanger og Nærøysund.
Der vi ber om at kommunestyrene sender en tydelig melding til regjeringen i denne saken.
Det er viktig at kystkommunene står sammen i denne saken mener vi, så derfor håper vi at vi får klare flertall for vårt forslag.

«I Flatanger har dette tradisjonelle fisket pågått så lenge jeg kan huske, men det er ikke bare en viktig del av vår tradisjon. Det er også en viktig del av beredskapen for lakserømming»
-Lars Haagensen Flatanger FrP

«Jeg husker godt når jeg var liten gutt og fikk være med på kilenotfiske der jeg vokste opp på Steine, Dette er kunnskap det tar mange år og lære seg. Jeg frykter at om det stenges helt, så går denne kunnskapen tapt for alltid»
-Stein Bakken Nærøysund FrP

Høytflyvende sykkeltur?

Nyheter søndag 13:30

Ett år med nye hobbyer

Helg søndag 07:15