Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Godt fornøyd med NTE sin innsats i Vikna

Ytring · Publisert 14:46, 3 mar 2020

Motsvar til Torunn Herjes sitt innlegg 29.februar

Å ta til motmæle i denne debatten er vel trolig en form for sjølpining, men jeg ønsker å vise at det finnes andre meninger enn de som dominerer i media. Jeg ser også at flere uttaler seg på mine vegne som om alle her ute er imot utbygginga.

Jeg er godt fornøyd med NTEs innsats i Vikna, og spesielt med det de gjorde i Karstenøysundet for noen år siden som ga oss som holder til der, like god strømkvalitet som resten av kommunen. Det de har gjort på Dalafjellet, synes jeg også er bra, så at de vil bygge møller på Håven, rokker ikke ved mitt bilde av selskapet.

Jeg hører til dem som TH omtaler som de som har etablert seg her for stillhet og nærhet til naturen. Vi har feriert her lenge, og de siste sju årene har jeg bodd her i vestenden på Karstenøysundet. Årsaken til at vi etablerte oss her, var ikke stillheta, men at vi hadde ei tilknytning til området fra før, og for mange av oss som bor på Vikna, er vel ikke stillhet og nærhet til naturen noe vi filosoferer så mye over. Følgelig vil heller ikke noe som bryter stillheta av og til, gjøre at jeg rømmer herfra.

TH spår store verditap på eiendommene her viss det blir flere møller. Det kan godt hende det er riktig, men så vidt jeg vet, er det ikke mange som har slått seg ned her for å tjene penger på eiendom. For oss er det helt uaktuelt å selge det vi har her, og det tror jeg gjelder mange andre også, sjøl om jeg har fått med meg at noen sier at de vil gjøre det.

Jeg frykter heller ikke for tap av livskvalitet om møllene kommer. Sier du til deg sjøl at noe blir et stort problem, blir det trolig det, men sier du at dette blir å leve med, blir det trolig også det.

Håven har TH døpt til det hellige fjell, trolig på bakgrunn av navnet og den steinsettinga der som Trygve Vågan, Tjønnsøya beskrev i en artikkel i 1959. Steinsettinga er jeg ganske sikker på vil bestå sjøl om det kommer møller, og det vil komme mange for å se på den når det blir vei, slik det har blitt på Dalafjellet som mange bruker som turområde. Når det gjelder navnet Håven, har vi tre slike navn i Vikna, Håven, Hovsundet ved Kvaløya og Hovøya ved Vågøya/Ofstad. Det alle stedene har til felles, er at området er bratt. Ordet er derfor et såkalt naturnavn fordi det er de bratte naturformasjonene som er opphavet til navnene. Så Håven er ikke mer hellig enn ethvert annet fjell på Vikna.

TH nevner de mange fredede områdene i Vikna i positive ordelag, og vi er vel heller ikke enige i betydninga av dem, og det samme gjelder at mange av dem er blitt såkalte Ramsar-områder. Etter min mening har fredninga her ikke ført noe positivt med seg for dyrelivet, den har bare hindret lokalbefolkninga i å fortsette å bruke de områdene som forfedrene brukte. Jeg har konkret eksempel på at noen som ville bygge der slekta har og har hatt hus siden 1800-tallet, ble nektet det bl.a. med henvisning til at det var et Ramsar-område.

TH hevder også at møllene vil bli rene dødsmaskiner for fuglelivet. Da lurer jeg på hvorfor det ikke er blitt slik på Dalafjellet, for var det slik at disse møllene dreper ørn i massevis, ville nok motstanderne ha sørget for at vi fikk bilder av det derfra.

TH påstår at planene ikke er forenelig med folket her ute, og da antar jeg at hun mener at folket her er imot flere møller. Så vidt jeg vet er meningene blant oss som bor her, delte, både blant de fastboende og blant fritidshuseierne, og jeg tror det er vanskelig å si om det er flertall for eller mot.

Når det gjelder plante- og dyreliv, vet vi hvor ulikt lokalbefolkninga og sentrale myndigheter ser på det. Alle som har prøvd å gjøre noe i strandsonen i Vikna, blir møtt med at akkurat dette området er svært spesielt med hensyn til plante- og dyreliv, og derfor kan man ikke få gjøre noe. For de som kjenner området, virker slike innsigelser ofte meningsløse. Når så slike folk skal fortelle hvor verdifulle knausene på Håven er, blir jeg svært skeptisk. Jeg tror derfor ikke at møller på Håven vil bety så mye negativt for plante- og dyrelivet på Vikna.

– Konsesjonen er gitt og den er formelt ugjenkallelig for kommunen, skrev Kjartan T. i et svar for ikke så lenge siden, og da synes jeg ordføreren har ei bra holdning når han sier at nå gjelder det å få mest mulig ut av dette både for kommunen og lokalbefolkninga. At det kan bli utfordringer knyttet til bl.a. støy, kan vel hende, derfor mener jeg at det gjelder å få utbyggerne til å gjøre disse eventuelle ulempene så små som mulig.

Ellers var det er flott bilde fra Bondøya, men hva har det med vindmølleparken på Håven å gjøre? Det er for øvrig ei vindmølle på Bondøya.

Roger Walaunet

Inviterer til tre folkemøter

Nyheter tirsdag 09:57

Sterk vind gir fergetrøbbel

Nyheter tirsdag 08:02

Høst så det holder

Nyheter mandag 09:11