Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Hallutbyggingen i Ytre Namdal er utilfredsstillende

Ytring · Publisert 14:41, 10 sep 2019

Hallplanene som legges fram nå tilfredstiller ikke dagens krav. Og jeg undres veldig over behovsprøvingen i denne saken. Det legges faktisk opp til flere tilbud om flere aktiviteter i en tid da vi som trenere og ledere, stadig møter foreldre som er bekymret over at det er for stor aktivitet og for mange aktiviteter å velge mellom.

Og som dette ikke er nok så ser det ut til at den største aktiviteten vi har, nemlig fotball ikke er med i planleggingen i det hele tatt, man blir nå faktisk en fotballbane fattigere. Og dette i en tid da vi er i full gang med hjelp fra forbund og krets til å utvikle klubbene for å bli enda dyktigere til å utvikle ledere, trenere og dommere for at vi skal kunne gi barn, ungdom og voksne spillere bedre utviklingsmuligheter.

Fotball er en helårsidrett og mye av spillerutviklingen skjer på høst og vinter og her har vi ei kjempeutfordring når vi har så dårlige eller ingen treningsmuligheter. Her ligger også hovedårsaken til at vi står på stedet hvil når det gjelder utvikling, særlig av unge spillere.

Det er ikke lengre å oppleve at lag eller enkeltspillere kommer seg videre, og får ta del i mulighetene som forbund og krets legger til rette for.

For vi når ikke opp på nivå med de 20 beste i Trøndelag lenger, hverken på gutt eller jentesiden.

Tidligere slet vi med for lite skolerte trener og ledere som kunne innføre en god og effektiv treningskultur. Nå skoleres det trenere og ledere i alle klubbene her ute og flere driver med god klubbutvikling.

Men så er vi for dårlig på tilrettelegge arenaer for aktiviteten, skal vi komme videre så må vi ha en skikkelig treningsarena. Verden har forandret seg, det er ikke nok med 50 kvadratmeter tregulv når du skal utvikle å motivere unge spillere.

Vi må ha en hall med kunstgressdekke i størrelesorden nier-bane, gjerne med en løpebane rundt for oppvarming og/eller friidrett. Da har man gode treningforhold, og vi kan trene å spille fotball hele året, da er vi snart på banen igjen bokstavelig talt.

Vår hverdag i dag er at for å få gjenomført sonesamlingene i regi av fotballkretsen så må vi reise til Namsos og heldigvis for oss så blir vi godt mottatt der. Men så er det dette med for mye reising da.

Allerede her når vi kommer for å kjempe med spillere fra Indre Namdal og Innhered om plasser til neste tiltak i Abrahallen så faller de fleste av våre spillere fra. Og dette er ikke noen god følelse og motivasjonsfaktor for spillere eller trenere. Så dette må vi gjøre noe med.

Handballl/Fotball.

Vi hører stadig at handball blir satt opp som konkurent til fotball og omvendt. Dette må da i så fall være et lederstyrt problem som kan rettes opp med en liten diskusjon tenker jeg. Som tidligere spiller og trener både i handball og fotball så vet jeg at det ikke er noen grunn til å lage sånne problemer. Samarbeid er nøkkelen. Det er ikke noe problem for spillere i alle aldere å kombinere handball og fotball, det har jeg selv gjort og mange med meg og det går helt fint. Så min påstand er at greier en av idrettene å utvikle seg så kan den andre dra veksler på det og lære av det. Det er veldig mange likhetstrekk i handball og fotball selv om teknikkene er forskjellig.

Skal vi få til dette så trenger vi hjelp og vi ser jo at i andre deler av Trøndelag så trår det lokale næringslivstoppene til så det monner. Da tenker jeg på Ragnar Lyng i Vanvikan og Gustav Witsø litt lengre ut i Trondhiemsfjorden som ser fordeler ved å støtte opp om lokalmiljøet.

Vi har jo også et meget rikt næringsliv her ute og som er flinke til bruker mye resurser lokalt og som jeg håper kan være med å bidra til at vi får til dette her. Og da mener jeg noe skikkelig som vi kan dra nytte av og være stolte over i mange år framover.

Det gagner ikke bare idrettsmiljøet, men det skaper en stor verdiøkning i kommunen. I form av at den blir mere attraktiv å bo i. Det mener jeg vi har behov for i den tid da det er stor etterspørsel etter arbeidskraft og dette må hentes utenifra. Så er det ikke nok å tilby en bolig med vei, vann og kloakk tilknyttet. Det må litt mer til.

Så har vi det politiske maktapparatet.

Nå har dere sjansen til å vise va dere duger til. Jeg utfordrer dere på handlekraft. Er det noen som har mot nok, og vilje nok til å bli med å løfte nivået og mulighetene for barn og voksne i fotballfamilien i Ytre Namdal. Slik at vi får flest mulig i aktivitet hele året. Eller skal vi gi oss, og finne på noe annet. Min samvittighet sier at jeg har lite lyst til å prøve å motivere spillere til å bli gode når jeg på forhånd vet at spillergleden og motivasjonen sansynligvis slutter på ei sonesamling i Namsoshallen.

Mvh. Kjell G Lindgjerdet

Spillerutvikler i Kolvereid IL

Klokka tikker - vi må handle

Kenneth Brandsås, energidirektør NTE fredag 08:32

Jo, vi trenger mer fornybar energi

Kenneth Brandsås, Energidirektør NTE torsdag 12:44

For lite eller for mye brøyting?

av Dag Hallvard Ystgaard onsdag 22:14

Bygde-Brølet

tirsdag 23:08