Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Heltid må være regelen i Nærøysund

Ytring · Publisert 10:01, 1 sep 2019

Vi vil arbeide for at hele faste stillinger skal være hovedregelen, ikke unntaket i vår kommune. Nærøysund Arbeiderparti vil være garantisten for å utvikle en heltidskultur for å sikre god kvalitet på tjenestene, og relevant kompetanse i årene framover. Dette er også god likestillingspolitikk.

Det er en krise for samfunnet at to av tre som jobber i helse, pleie og omsorg i kommunene er deltidsansatte. Av dem som jobber turnus, er 75% deltidsansatte. Dette gjør det vanskelig å rekruttere helsefagarbeidere og sykepleiere i en tid der det er skrikende behov for dem. Dette problemet blir dramatisk forsterket i årene framover.

Det er fortsatt for stor andel som jobber deltid i kommunen, spesielt stor er den for kvinner som jobber innen helse og omsorg. Langt flere kvinner enn menn arbeider deltid, mange ufrivillig i små stillinger.

Den utstrakte bruken av vikarer gjør det vanskelig å øke stillingsstørrelsen for de som arbeider ufrivillig deltid. Det kan ikke være slik at deltidsstillinger gjør det enklere å få tak i vikarer. Deltidsstillinger skal ikke være ‘vikarbase/arbeidsreserve’ for tilgjengelige vikarer.

Dette handler også om tryggheten og verdigheten til beboerne, mange små stillinger gjør at de må forholde seg til altfor mange mennesker. Vi mener hele stillinger vil bidra til bedre omsorg for den enkelte.

Hel fast stilling gir den ansatte en forutsigbarhet og økonomisk trygghet til et godt liv. De slipper å jakte vakter for å få livet og økonomien til å gå i hop. Deltidsstillinger er også et likestillingsspørsmål, da det først og fremst er kvinner som rammes. Deltidsansatte har en usikker økonomisk hverdag og kan ikke planlegge hverdagen sin på samme måte som heltidsansatte.

Det er umulig å se for seg at en kan rekruttere ungdom til jobber hvor det opereres med faste stillinger nede i 15% stillingsstørrelse og mindre. Ungdom er nyutdannet og i etableringsfasen. De trenger heltidsstillinger og en stabil inntekt for å kunne få lån til å etablere seg i egen bolig. Tilbud om heltidsstilling er av stor viktighet for at ungdom vil etablere seg og bo i kommunen vår.

Nærøysund Arbeiderparti lover å sette fult trykk på dette arbeidet nå når vi i fellesskap skal skape Nærøysund kommune. Hvis du er enig, stem Arbeiderpartiet.

Amund Hellesø, ordførerkandidat

Mildrid Finnehaug, varaordførerkandidat

Kastrering og ID-merking er gode tiltak mot hjemløshet

Av Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge mandag 09:11

Lite tips til lokalpolitikere

Hilsen en innbygger lørdag 08:32

Usikkerhet for reisende fra Leka

For Leka Senterpartiet Ole A. Helmersen torsdag 18:25

Skatt har et dårlig rykte

Terje Kilen torsdag 18:23

Så klart forskjellsbehandler vi!

Terje Settenøy, varaordfører for hele Nærøysund kommune fredag 18:32
Smånytt

Hvor er dette?

Notis Send svaret på «Hvor er dette?» til oss enten på SMS eller e-post. SMS: Skriv YTKONK ditt svar, ditt navn og adresse og send svaret til nummer 2470 (kr 5,-). E-post:... lørdag 09:43

Et nytt selskap

Notis Leka Utmarkslag SA samler beitebrukere for å få til en best mulig utnytting av utmarksbeite og organisert tilsyn av dyrene. Styreleder er Jacob Andreas Sandvik, nestleder Jan... tirsdag 09:03