Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Kolvereiddagene 2021

Foto: Erika Wittlieb

Hva gjøres for å bedre trafikksikkerheten rundt barnehagen på Austafjord?

av Hallgeir Frøseth Opdal, fylkestingsrepresentant Rødt og medlem i Hovedutvalg Veg

Ytring · Publisert 08:47, 12 jun 2021

Fylkeskommunen eier over 6.000 kilometer veg og flere av disse vegene går forbi barnehager og barneskoler. En av disse barnehagene er den nye barnehagen på Austafjord i Nærøysund. Dette er en lenge etterlengtet barnehage som samler alle barna i området under samme tak.

Et skår i gleden med den nye barnehagen er imidlertid at den ligger så nær en fylkesvei.

Det gjør at mange foreldre er bekymret for trafikksikkerheten til barna. Skal du gå til barnehagen, må du krysse fylkesvegen – og det er to naturlige alternativer. Det ene alternativet er inne i 50-sonen, men hvis du skal benytte hovedinngangen til barnehagen, er fartsgrensen 80 kilometer i timen. Skillet mellom 80 km / t og 50 km/ t er ca. 20 –25 meter etter / før innkjørselen til barnehagen. Som vi vet er det heller ikke alle biler som overholder fartsgrensa. I området er det også en del tungtrafikk.

Saken er ikke enestående for Nærøysund. Et raskt søk på internettet på fartsgrense og barnehage viser at det er mange saker rundt i det ganske land hvor dette er en problemstilling. Blant annet har trafikksikkerhetsutvalget i Rennebu bedt om lavere fartsgrense ved en barnehage. I Lofoten ble farten senket fra 80 til 30 ved en barnehage.

I NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier fra Statens vegvesen anbefales det en fartsgrense på 30 km ved skoler og barnehager.

Jeg spør derfor Fylkesordføreren hva som er praksis her i Trøndelag og hvordan dette følges opp.

1.Hva vil fylkesordføreren gjøre for å bedre trafikksikkerheten rundt barnehagen på Austfjord i Nærøysund kommune?

2.Hvordan forholder Trøndelag fylkeskommunene seg til anbefalingene fra Statens vegvesen om fartsgrense ved barnehage og skole generelt i fylket?

3.Hvilke kriterier må til for at man vurderer å sette opp fartsdumper?

Ytring - les folkets meninger
Fiskeri & havbruk
Nyheter fra riksmedia
Aktivitetskalender
Smånytt

Nysgjerrige Bianca

Notis torsdag 12:22

Kan måle kunnskapen

Notis torsdag 12:05