Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Ja til egen kultursjef/kulturetat i Nærøysund Kommune

Ytring · Publisert 09:57, 29 aug 2019

Et rikt kulturliv er en viktig faktor for at både eksisterende og nye innbyggere skal trives i Nærøysund. Et rikt kulturtilbud skaper bolyst. 24timersmennesket trenger mer enn arbeid og et sted å bo. Kulturen kommer dessverre ofte i andre rekke når den må konkurrere med tyngre og lovpålagte oppgaver. Frivillige legger ned en enorm innsats innen kultur og idrett ved siden av familieliv og jobb, men ildsjelene sliter ofte med å skaffe midler og lokaler. I mange tilfeller er det sånn at det faktisk finnes midler og tilskudd lag og foreninger kan søke på, men de færreste har tid eller mulighet til å sette seg inn i alt som finnes av midler man kan søke på. Her kan en kultursjef vise vei, bistå, og holde rede på frister, fond og legater som kan støtte, slik at frivilligheten får en enklere hverdag og kan konsentrere seg om aktiviteten.

Mange vil engasjere seg, men vegrer seg for å ta verv eller å starte opp med noe nytt på grunn av at det er krevende, både økonomisk og i arbeidsmengde i en allerede presset hverdag. Ja-mennesker bruker seg opp og brenner seg ut, og med god grunn vegrer andre seg for å ta verv nettopp fordi de ser hvor mye det krever av de som faktisk stiller opp.. Samtidig trenger vi frivillighet og mennesker som er med og skaper fritidstilbud til innbyggerne. Hvordan tar vi bedre vare på de som engasjerer seg innen frivillige lag og foreninger?

Vi trenger en kultursjef som kan bidra til å styrke det generelle kulturtilbudet i kommunen. Kultursjefen skal også være en mentor for de frivillige ildsjelene og fotfolket i lag, foreninger og festivalkomiteer. En leder som kan tipse om søknadsfrister for tildelinger av midler som finnes, og som kan hjelpe lokale lag og foreninger med søknader ved behov. En støttespiller og rådgiver med kompetanse som bidrar til at foreningene kan få bruke mer tid på hovedaktiviteten og mindre tid på å selge lodd, for å ta det ned på et konkret nivå.

Dugnad er i utgangspunktet flott, og dugnad også sosialiserende og samlende når flertallet bidrar. Men når medlemmene i en forening eller et idrettslag nesten bruker mer tid på tiltak for å skaffe penger enn på selve aktiviteten, er det noe som skurrer. Jeg hører foreldre som åpenlyst sier de håper ikke barna vil bli med på den og den aktiviteten på grunn av all dugnaden som kreves av de foresatte. Ikke alle har de samme forutsetningene til å stille opp på alt, noen foreldre har jobber som gir begrensninger. Skal vi forhindre utenforskap, må vi som fellesskap bidra til at kulturtilbudene ikke skal koste for mye. Skal vi forhindre utenforskap, må alle kunne være med, uansett forutsetninger.

En kultursjef kan støtte opp om lokale festivaler og krefter som jobber for å skape nye aktiviteter og tilbud i kommunen, og sette Nærøysund på kartet. Se bare på hva Høylandet har fått til med Revyfestivalen. Eller se til Grong og Stjørdals satsninger på kulturhus, og den økte interessen det gir for å delta i lokalmiljøet. Et eksempel: I stedet for å dra til Trondheim på kino, gjør stjørdalingene dette nå i hjemkommunen. Folk blir værende på hjemstedet når kulturtilbudet der er godt.

Å satse på kultur gir altså bolyst og bli-lyst. Jeg er selv innflytter som kom hit på grunn av jobb, men et relevant kulturtilbud er mye av grunnen til at jeg fremdeles bor her. Men jeg er livredd for at tilbud skal forsvinne. Forleden fikk jeg som forelder e-post om at det ikke blir en pause på ubestemt tid i treningstilbudet til datteren min som går på dans. En fantastisk ildsjel som har båret mye alene er av forståelige årsaker nødt til å ta en pause for å finne inspirasjonen tilbake. Og det er da jeg spør meg: Hadde det ikke vært lettere for ildsjelene å drive tilbudene videre om disse ble sett og ble støttet noe mer fra kommunalt hold? Hva om andre aktører enn de som driver med de store idrettene også fikk tilgang på kommunale idrettshaller og lokaler til aktiviteten uten at det spiser opp lagets fra før knappe budsjett? En kultursjef og en egen kulturetat vil lettere sikre at både bredden og også de med smalere interesser blir ivaretatt.

De 1000 nye innbyggerne som skal komme hit til Nærøysund trenger mer enn arbeid og bolig om de skal bli værende her. Da er det viktig at et bredt kultur- og idrettstilbud består, utvides og styrkes.

Kulturtilbudet trenger å koordineres og prioriteres også fra kommunalt hold, for at ikke kulturen skal falle mellom alle stoler og forsvinne og blant tyngre sektorer og nedprioriteres. Uten egen kultursjef/kultursektor blir kultur bare som tomme floskler i festtaler.

Nærøysund kommune bør også senke utleiepriser til lokale lag og foreninger, og være behjelpelig med lokaler og stønader, sånn at ildsjelene kan få fokusere på å skape aktiviteter. Dessverre har det motsatte skjedd: Utleieprisene i Nærøy Kulturhus ble hevet. Når lokale lag og foreninger må finne seg et annet sted å være fordi det blir for dyrt i kommunens egen storstue, er vi på feil kurs. Vi styrker ikke et hardt presset kulturliv som for det meste er bygd på frivillighet og dugnad, ved å gjøre det ytterligere vanskelig å drifte laget økonomisk. Kommunen burde heller stille kulturhus og andre lokaler til disposisjon for en lav og symbolsk utleiepris heller enn at lokalene står tomme fordi det blir for dyrt for andre enn profesjonelle aktører å leie seg inn.

Et annet eksempel er Barbroteateret i Vikna som lenge sto husløse og kommunen ikke kunne hjelpe. Skal ikke lokale teaterlag ha like stor rett til et øvingslokale som idrettslagene?

Da Bårstua ved Vikna Folkebibliotek ble gjort om til undervisningsrom, måtte et kulturelt viktig lokale vike for et prekært behov for undervisningslokale i voksenopplæringen. Det siste eksempelet viser tydelig hva som skjer om kultur og skole/oppvekst skal være samme etat og må kjempe om de samme lokalene og midlene: Kulturen vil alltid måtte vike for lovpålagte undervisningsoppgaver og bli taperen om vi ikke tar grep og gir den gode levekår.

Mer tilgjengelighet og utvidet kulturtilbud kan vi også få til med enkle midler: Vi har allerede biblioteker og svømmehaller og mange steder å være, bare de blir mer tilgjengelige. La de være åpne lenger og oftere. La idrettshaller og gymsaler være tilgjengelige også for mer fri og uformell aktivitet. Hvorfor skal svømmehallene være stengt i sommerferier og helger? Mosjon er viktig, og svømming er en aktivitet som de fleste kan drive med. Gi folk en scene, gi bandet et lokale å øve i, hjelpe teaterlaget eller koret med å finne et egnet lokale uten å måtte ruinere seg økonomisk. Mange lokaler i både kulturhus og på skoler står tomme på kveldstid. La oss ta arenaene vi allerede har mer i bruk.

Vi i Nærøysund SV mener derfor kommunen må ha en egen kultursjef som koordinerer alle kultur/idrettstilbud. Videre mener vi at kultur skal stimuleres i hele kommunen gjennom kulturmidler, tilskuddsportal og oppfølging. Vi vil ha aktivitetstilbud for alle i idrettshallene, og ha meråpne bibliotek, som gir uformelle møteplasser for alle, tilbud som heller ikke trenger å koste kommunen så mye. Vi ønsker også å jobbe for gratis kulturskole. Kostnadene ved å delta i fritidsaktiviteter skaper et unødig klasseskille. Får alle økonomisk mulighet til å delta, skaper vi mindre utenforskap. Kulturtilbudene skal være for alle.

v/listekandidat Ann Kristin Avdem Grande, Nærøysund SV.

Kastrering og ID-merking er gode tiltak mot hjemløshet

Av Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge mandag 09:11

Lite tips til lokalpolitikere

Hilsen en innbygger lørdag 08:32

Usikkerhet for reisende fra Leka

For Leka Senterpartiet Ole A. Helmersen torsdag 18:25

Skatt har et dårlig rykte

Terje Kilen torsdag 18:23

Så klart forskjellsbehandler vi!

Terje Settenøy, varaordfører for hele Nærøysund kommune fredag 18:32
Smånytt

Kontroll til sjøs

Notis 15. juli: Politiet har gjennomført patrulje til sjøs og kontrollert sju båter og 15 personer ombord i disse. Ingen overtredelser avdekket. Det melder politiet på sosiale medier. onsdag 12:18

Fikk forelegg

Notis 13. juli: Det ble gjennomført en laserkontroll på Kjelleidet i Bindal i mandag. Et forelegg ble utstedt. mandag 15:33