Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Kjenner du miljøpartiet Nærøysund Høyre?

Ytring · Publisert 08:16, 20 aug 2019

For første gang står navnet mitt på ei politisk valgliste. Riktignok beskjedent plassert på en 20. plass. Men selv om jeg ikke er mer enn 19 år, har jeg allerede brukt mine demokratiske rettigheter til å påvirke politikken som skal føres i den nye storkommunen Nærøysund.

Det er viktig at vi ungdommer benytter retten vi har til å påvirke framtida. Det er vi som en dag skal ta over. Allerede før valget i september har jeg brukt våren til å fronte det jeg er mest opptatt av i mitt eget parti, miljøsaken.

Jeg er faktisk stolt over at Nærøysund Høyre går til valg som et miljøparti. Vi har ikke fylt programmet med en masse fine ord om klimautslipp og CO2-ekvivalenter. Vi ungdommer har fått gehør for at vi Nærøysundinger må starte med oss selv. Forsøpling som et miljøproblem er udiskuterbart, derfor er det også ingen tvil om at tiltak må foretas. Nærøysund Høyres program inneholder derfor konkrete tiltak som vi selv kan iverksette.

Vi vil ikke at søppel skal flyte rundt i gatene i Nærøysund kommune. Da må det være lett å kvitte seg med avfallet. Nærøysund Høyre har derfor som mål at det skal være søppelkasser lett tilgjengelig i alle kommunens tettsteder, ved turløyper og friluftsområder. Og søppelkassene skal tømmes når de blir fulle. Det er også viktig at vi støtter opp for nytenkende aktører som har lyst til å ta et tak for miljøet lokalt.

Nærøysund Høyre vil gå til valg på å opprettholde og utvikle både innsamling av landbruksplast og marint avfall, sammen med privat næringsliv og frivillig sektor. For å bidra til at plastforurensinga blir mindre, vil vi også gå i dialog med oppdrettsselskapene om merking av fôrslanger og annet utstyr. Slik får plast på avveie en eier.

Gummigranulatet på kunstgressbanene er en av de store kildene til mikroplast i havet. Nærøysund Høyre går derfor til valg på at Nærøysund kommune skal bidra til å erstatte granulatet på våre baner med miljøvennlige alternativer.

Dessuten må næringsliv som skal levere varer og tjenester til Nærøysund kommune innfri miljøkrav. Det vil Nærøysund Høyre bruke kommunens innkjøpsmakt til.

Politikk kan ofte være vanskelig å forstå. Det gjelder også mye av klimapolitikken. Men for meg er dette enkelt. Vi som lever av å produsere sunn og ren mat kan ikke ødelegge jorda og havet med søppel og farlige utslipp. Da må vi alle rydde opp etter oss selv, og forebygge fremtidig forsøpling.

Om du er opptatt av action i klimapolitikken framfor de store ordene, bør du stemme på miljøpartiet Nærøysund Høyre den 9. september.

Av Mathias Brekk, ungdomskandidat Nærøysund Høyre

Hvor ble politikerne av?

Mandag 16.09.2019 hadde LHL Nærøy og LHL Vikna besøk av Mads Gilbert, for å holde allmøte om blant annet responstiden for ambulansene. Mads Gilbert er en flink lege og... onsdag 17:37

Hallutbyggingen i Ytre Namdal er utilfredsstillende

Hallplanene som legges fram nå tilfredstiller ikke dagens krav. Og jeg undres veldig over behovsprøvingen i denne saken. Det legges faktisk opp til flere tilbud om flere... tirsdag 14:41

Nærøysund kommune som arbeidsgiver

Med sine 1000 ansatte blir kommunen den klart største arbeidsplassen i Nærøysund kommune. Dette forplikter oss politikere som arbeidsgiver. Skal vi skape den beste velferden, må... fredag 11:58

Fritidsaktiviteter for barn og (nesten)unge er mer enn bare idrett!

Selv om jeg nå nettopp har passert 30 så regner jeg meg selv som ung. Jeg var tidligere aktiv i både fotball og håndball, noe som har gitt meg mye glede, kameratskap og følelsen... torsdag 22:49

Psykisk helse - eldreomsorg

Barn trenger trygghet, støtte og omsorg. Eldre trenger trygghet, støtte og omsorg. Alle vil ha det trygt og godt helt fra vi blir født og til vi ligger på livets slutt. Alle har... torsdag 07:12

Hvorfor er valget viktig for deg?

Vil du at Amund Hellesø skal bli ordfører i Nærøysund og Terje Sørvik skal bli vår representant på fylkestinget? Da må du stemme Arbeiderpartiet i kommune- og fylkestingsvalget.... onsdag 10:00