Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Konklusjonen er klar,- finn premissene!

Tilsvar Av Hogne Hongset, vindkraftmotstander

Ytring · Publisert 10:20, 29 feb 2020

Fjellregel nr 8 gjelder i mange forhold, og anbefales for ledergruppen i NTE: «Vend i tide,- det er ingen skam å snu.»

Energidirektør Kenneth Brandsås i NTE har svart på min kritikk av NTEs ønske om å bygge Ytre Vikna 2 vindkraftverk. Han skriver i Ytringen 27.2. under tittelen: «Jo, vi trenger mer fornybar energi». Det kan vi være enige om,- vi trenger mer fornybar energi. Så kan det nok hende vi er noe uenige om hvor mye ny energi vi trenger.

Og vi skiller helt klart lag når det gjelder hvordan vi skal få fram den nye energien, og også hvordan vi bør gå fram i prosessen. Min tilnærming er at vi da må starte med å se åpent på alle mulige løsninger, gjerne også på noen som i dag ser «umulige» ut,- for utviklingen av teknologi på energiområdet går fort for tiden. Vi snakker her om mer vannkraft, energieffektivisering, energisparing(!), vindkraft, geovarme, solenergi (som er både solceller og solvarme). Vi snakker også om varmepumper, som frigjør elkraft. Vi må kanskje til og med gå inn i den vanskelige diskusjonen om vi som samfunn skal fortsette med stadig å øke vårt forbruk. Da er vi inne på det viktige ordet bærekraft, et prioritert begrep på NTEs etiske plattform!

De ulike løsningene som er aktuelle må så analyseres hver for seg. Både ut fra teknisk løsning, økonomi og – ikke minst – konsekvenser! Da også ut fra konsekvenser ved bruk av arealer/natur som er viktige for folks livskvalitet, og for å bevare liv og artsmangfold i den naturen vi alle er glade i,- og som vi er helt avhengig av.

Først deretter skal prioriteringen begynne. Økonomi må holdes opp mot konsekvenser, i form av naturinngrep og livskvalitet. Slike diskusjoner er ikke nødvendigvis enkle eller lette. For det kan godt tenkes av det som gir mest i kassa for et kraftselskap som NTE, er det tiltaket som gir de største negative konsekvensene. Men da for andre enn NTE!

Årsaken til NTEs hardkjør på å få bygge Ytre Vikna 2 ligger trolig i dagens rammebetingelser for energiproduksjon, og NTEs regneark har nokså sikkert kommet opp med best resultat for vindkraft. Det skjer i tilfelle fordi vi i dag har et økonomisk regime for vindkraft som er hinsides enhver fornuft, og som private og offentlig eide vindbaroner av ulik bonitet jakter på å utnytte.

Vindkraft blir direkte subsidiert via de såkalt «grønne sertifikatene», som vi alle er med å betale for. I tillegg får vindkraft indirekte subsidier gjennom eventyrlige beskatnings-og avskrivningsregler. Hvis vindkraftverk hadde vært underlagt det samme økonomiske regimet som vannkraften har, ville vi ikke sett en eneste vindturbin i norsk natur! Her har vindkraftlobbyen gjort en strålende innsats for bransjen, ingen tvil om det. For godt ti år siden fikk bransjen til og med utvirket at Stortinget tok fra fylkene og kommunene reell innflytelse over tildelingen av nye konsesjoner.

Det innlegget energidirektør Brandsås har skrevet, oser av å styre mot en ferdig klarert konklusjon: Vi må ha mer vindkraft! Uten det vil den nordlige delen av Trøndelag ifølge direktøren gå en mørk framtid i møte, både i direkte og overført betydning. Med den konklusjonen i boks, blir jobben å finne premissene som passer. Der gjør direktør Brandsås et ærlig forsøk. Det spørs om folket i regionen, som faktisk eier NTE, lar seg overbevise?

Heldigvis ser det nå ut til at grasrota har begynt å få nok, både av naturrasering og av manipulerende argumentasjon!

Inviterer til tre folkemøter

Nyheter tirsdag 09:57

Sterk vind gir fergetrøbbel

Nyheter tirsdag 08:02