Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Konsekvenser av budsjettforslag 2021 i Nærøysund kommune etter Utdanningsforbundets mening

Utdanningsforbundet ved Mariann Oddvik og Paul Woxeng Sollid

Ytring · Publisert 08:34, 9 des 2020

I administrasjonsutvalget kom utdanningsforbundet sammen med Fagforbundet med følgende protokolltilførsel

PROTOKOLLTILFØRSEL FRA PAUL WOXENG SOLLID (UTDANNINGSFORBUNDET) PÅ VEGNE AV UTDANNINGSFORBUNDET OG FAGFORBUNDET: Vi vil uttrykke bekymring for konsekvenser av dette budsjettet med bakgrunn i nedskjæringer i drift i vår kommune. Vi tror at dette kan føre til dårligere kvalitet på de tjenester som skal utføres og vi tror at det vil skape dårligere og mer usikre arbeidsforhold for ansatte.

Den satsingen på skole som tidligere har vært gjort i de gamle kommunene Vikna og Nærøy, blir nå reversert. Budsjettet for 2021 sammen med kutt i løpet av 2020 - legger opp til en redusert bemanning på skolene med totalt 10 stillinger, hvor Rørvik skole alene har tatt ned 5,5 stillinger. Ansatte i de kommunale barnehagene reduseres også. Det vil føre til et dårligere tilbud for elevene - barnehagebarna og større arbeidsbelastning på de ansatte. Konsekvensen av økt arbeidsbelastning for ansatte, vil føre til økt sykefravær. Vår kommune går mer i retning av minstekravet i lærenormen når det gjelder lærertetthet, selv om vi fortsatt ligger litt over.

Kommunale barnehager reduserer ned til bemanningsnormen, færre ansatte pr. barn – mer belastning på ansatte

MAKS reduserer med 7 årsverk, noe med bakgrunn i færre flyktninger, men det kuttes mye.

Er det det vi ønsker - eller vil vi ha en kommune som satser mer på skole, barnehage og utdanning.

Fra rabagast til leder

Helg torsdag 10:00
Ytring - les folkets meninger
Fiskeri & havbruk
Smånytt

Bartebil legges ned i april

Notis onsdag 10:36

Innstilte ferger

Notis onsdag 19:20