Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Krav om forskriftsfestet responstid for ambulansen

Leder i LHL Nærøy Guri Minnie Sagvik

Ytring · Publisert 13:26, 10 sep 2020

KRAV OM FORSKRIFTSFESTET RESPONSTID FOR AMBULANSEN

LHL Nærøys rundt 100 medlemmer ber ordføreren gå i bresjen for å sørge for at innbyggerne i Ytre Namdal sikres trygg responstid for ambulansen, på linje med den veiledende responstida Stortinget har vedtatt. Distriktene frarøves nå stadig flere tjenester som for innbyggerne i bynære strøk er en selvfølge. Vi kan ikke lenger akseptere at utkantkommunenes innbyggere vurderes som annenrangs borgere og mindre verdt enn sine landsmenn i sentrale strøk.

Øyeblikkelig hjelp ved livstruende sykdom må være en forskriftsfestet rett, slik at det blir trygt å velge Ytre Namdal som bosted og oppfylle lokalpolitikernes intensjon og visjon +1000. Det hadde vært ekstra trygt å få det nye kommunestyret i ryggen med et krav om dette, i tråd med kravet fra LHL og en rekke andre pasientgrupper i Norge.

Stortingets veiledende responstid er at ambulansen skal være fremme innen 12 minutter i 90 prosent av hendelsene i tettbygd strøk, og innen 25 minutter i 90 prosent av hendelsene i grisgrendt strøk. Kvalitetsindikatoren fra 2017 viser at det dessverre er variasjon mellom fylkene, men ingen av fylkene oppnår de veiledende responstidene.

I Nærøysund kommune skjønner alle at en ambulanse på Rørvik alene ikke kan etterleve disse responstidene per i dag. I tillegg er ambulansetjenesten her svekket ved at ambulanse er fjernet. Leka og Terråk har egen ambulanse, disse kan heller ikke bidra til at responstida oppnås i Nærøysund. Det foreligger tanker om å samle ambulansene i de to nabokommunene ved Kjella, men dette endrer heller ingen ting rundt situasjonen i vår kommune.

LHL Nærøy mener det ut fra den beskrevne situasjonen er et berettiget krav av Nærøysund kommune må få ytterligere én ambulanse til stasjonen på Rørvik, og at denne bilen plasseres på Kolvereid. Vi er klar over at det rent faglig er ønske om at biler og personell er samlet, men det må gå an å betjene en ambulanse på Kolvereid i turnus. Dette vil bedre responstida betraktelig, og det vil være en glimrende sikring for periodene der Nærøysund-brua er stengt.

Det regjeringsoppnevnte Akuttutvalget har foreslått at nasjonale responstider blir 8, 12 og 25 minutter, noe Sp, SV og KrF fremmet forslag om i Stortinget høsten 2018. LHL Nærøy vil samtidig minne ordfører Hellesø om at landsmøtet i Arbeiderpartiet har vedtatt at responstid for «blålys-etatene» skal forskriftsfestes.

Vi håper vårt krav også kan være et innspill til alle partienes programmer for perioden 2021-2025.

«Arbeid for alle» er et godt, gammelt, politisk motto. Nærøysund har nesten oppfylt dette, men for å hente arbeidsfolket hit trengs det også «Trygghet for alle»!

Ytring - les folkets meninger
Fiskeri & havbruk
Smånytt

Koronanytt - 4. mai

Notis fredag 08:47