Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Vikna-ordfører Amund Hellesø og Kirsti Leirtrø fra Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget krever endringer i avgiftsregime på kortbanenettet.

Krever endringer i avgiftsregime på kortbanenettet

- Avgiftregime på distriktsflyrutene må endres før fylket tar over FOT-rutenettet, mener Arbeiderpartiet.

Ytring · Publisert 12:03, 21 aug 2019

Kortbanenettet er «bybussen» i store deler av distrikts-Norge. Riktig rutetilbud er avgjørende for at folk og bedrifter skal kunne bosette seg og ikke minst etablere næringsvirksomhet i disse områdene.

Situasjonen i dag er at FOT-rutene ikke dekker det behovet som et ekspansivt næringsliv langs kysten av landet behøver. I den forbindelse er det behov for å bedre rutetilbudene. Naturressursene som vi skal leve av i fremtiden ligger i distriktet.

Aktøren som i dag flyr de fleste FOT-rutene i landet Widerøe har også prøvd å opprette kommersielle ruter mellom regionflyplassene og kortbaneflyplassene. Dette viser seg å være vanskelig da rammebetingelsene for å fly kommersielt fra og mellom kortbaneflyplassene er krevende.

Et eksempel vi kan vise til er at det forrige vinter ble opprettet en kommersiell rute mellom Rørvik - Namsos - Oslo Lufthavn Gardermoen t/r. Dette var et tilbud som ble meget godt mottatt av befolkningen. Rammebetingelsene gjorde at denne i år ble omgjort til å gå bare Namsos - Oslo Lufthavn Gardermoen tur retur. Nå viser det seg at denne endringen ikke var nok til å få denne ruten i balanse og derfor kutter Widerøe nå to av tre avganger fra førstkommende oktober. Dette er et eksempel. Vi er kjent med at det er mange slike eksempler der tilbudet har blitt vesentlig svekket med bakgrunn i for krevende rammebetingelser.

Avgiftene har i følge Widerøe økt med 70 prosent de siste seks årene. Det skyldes innføring av flyseteavgift og økt CO2-avgift.

Disse svekkelsen i flytilbudet i distrikts-Norge får og vil i fremtiden få store konsekvenser for mulighetene vi har for å få ut potensialet for verdiskapning i disse områdene.

Fra 1. januar 2020 skal fylkeskommunene ta over FOT-rutene. Dette vil kunne gi muligheter, men dessverre ser vi store økonomiske begrensninger. Vi ønsker ikke at FOT-rutenettet skal måtte konkurrere med kollektivtilbud, vegutbygging og videregående skole. Vi vil derfor kreve at tilbudet fullfinansieres. Vi vil også sette som en forutsetning at avgiftsnivået går betydelig ned eller fjernes helt, slik at det blir større samsvar mellom behovet vi har i distriktet, og muligheten til å drive ei flyrute uten fylkeskommunal støtte.

Det finnes helt sikkert mange måter å løse denne utfordringen på. Man kan ved anbudsrundene bruke mer penger på kjøp av flyruter, eller man kan lage rammebetingelser som gjør at disse rutene blir mer attraktive på et kommersielt grunnlag.

Arbeiderpartiet mener at verdiskapningen i distrikts-Norge er så viktig at vi ønsker å finne løsninger som gjør at det å fly i disse områdene blir lønnsomt slik at tilbudet da styrkes.

Arbeiderpartiet mener at vi bør fjerne passasjeravgiften på reiser til og fra kortbanenettet. Deretter bør man endre avgiftene når det gjelder start og landing på ruter til og mellom disse flyplassene.

Og vi ønsker for de reisende å øke pendlerfradraget.

Disse endringene vil bedre rammevilkårene for tilbyderne slik at flyruter kan bli kommersielt lønnsomt, og vi ser det kunne bidra til et vesentlig bedre tilbud for befolkningen som bor i de områdene der vi er avhengig av at fremtidens verdiskapning økes betraktelig for å opprettholde norges totale verdiskapning.

Med vennlig hilsen

Arbeiderpartiet v/
Kirsti Leirtrø – Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget
Tore O. Sandvik – Fylkesordfører i Trøndelag
Amund Hellesø – Ordfører Vikna Kommune, Nestleder i Flyplassalliansen
Arnhild Holstad – Ordfører Namsos Kommune

Kastrering og ID-merking er gode tiltak mot hjemløshet

Av Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge mandag 09:11

Lite tips til lokalpolitikere

Hilsen en innbygger lørdag 08:32

Usikkerhet for reisende fra Leka

For Leka Senterpartiet Ole A. Helmersen torsdag 18:25

Skatt har et dårlig rykte

Terje Kilen torsdag 18:23

Så klart forskjellsbehandler vi!

Terje Settenøy, varaordfører for hele Nærøysund kommune fredag 18:32
Smånytt

Hvor er dette?

Notis Send svaret på «Hvor er dette?» til oss enten på SMS eller e-post. SMS: Skriv YTKONK ditt svar, ditt navn og adresse og send svaret til nummer 2470 (kr 5,-). E-post:... lørdag 09:43

Et nytt selskap

Notis Leka Utmarkslag SA samler beitebrukere for å få til en best mulig utnytting av utmarksbeite og organisert tilsyn av dyrene. Styreleder er Jacob Andreas Sandvik, nestleder Jan... tirsdag 09:03