Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Kultur har aldri vært viktigere og riktigere

Ytring · Publisert 15:56, 13 feb 2019

I januar gikk startskuddet for Diafon, Trøndelag fylkeskommunes treårige pilotsatsing på kultur i Ytre Namdal. Det er en mulighet som kommunepolitikerne i nye Nærøysund kommune bør utnytte. Aldri tidligere har kultur vært viktigere – og riktigere – i en trøndersk kommune.

Musikkutviklingsprosjektet Diafon er et samarbeidprosjekt som er mobiliserende og kompetansehevende for kulturlivet i Ytre Namdal. Prosjektet etablerer et forpliktende partnerskap mellom frivillig musikkliv, kulturskoler, skoler, kommuner og fylkesmusikerne i Trøndelag. I hvert av de neste tre årene, avsetter Trøndelag fylkeskommune profesjonelle kompetanse- og utviklingsressurser tilsvarende en million kroner i Nærøy, Vikna og Leka.

Kultur handler om alt som er skapt av mennesker, og inkluderer alle sider av livet. Kulturen din sier noe om hvem du er, hvor du kommer fra og hva du tror på. Uansett hvem du er, er du en del av et miljø som påvirker dine holdninger og hvem du identifiserer deg med. Kultur endrer seg over tid og fra sted til sted. De som har levd en stund, vil sannsynligvis bekrefte at ungdomskulturen i dag er forskjellig fra den som rådet da dagens Vikna og Nærøy kommuner ble etablert i 1964.

Fra 1. januar 2020 er Vikna og Nærøy kommuner historie. Viknaværinger og nærøyværinger skal ikke lenger ha hver sin identitet. Nærøysund skal utvikle en felles identitet, som flertallet av innbyggerne føler seg trygge og «hjemme» i. Hvis ikke, vil vi få en «identitetsforvirring» og et Nærøysund som er utydelig for oss selv og utenomverden. Vi vet hvordan de to jevnstore identitetene Vikna og Nærøy tidvis har samhandlet…

De fleste av oss vet at næringslivet vårt er i vekst, og at Matregionen Ytre Namdal er en av de raskest voksende regionene i hele Midt-Norge. De neste 10-15 årene skaper vi 1000 nye arbeidsplasser, dobler matproduksjonen og øker innbyggertallet med 20%.

Nærøysund, som blir landets største havbrukskommune, har et samlet rekrutteringsbehov på 2500 mennesker. Det er så mange at vi ikke vil klare å dekke behovet for arbeidskraft fra egen region. Både næringslivet og det offentlige er nødt til å rekruttere arbeidsfolk – med stadig høyere kompetanse – utenfra. Allerede opplever man at det ikke er lett, selv om bedriftene har stadig flere spennende jobber, at det bygges rekordmange boenheter og at vi har både barnehager, skoler og leger. Likevel spør unge, velkvalifiserte mennesker på jobbjakt:

Hvorfor i all verden skal jeg bosette meg i Ytre Namdal?

Spørsmålet er velbegrunnet: Hvordan blir livet de 2/3 av døgnet utenfor jobb, når de flytter fra slekt og venner til et sted der de ikke har et sosialt nettverk?

Nærøysund er avhengig av å bygge en helt ny Nærøysund-kultur. Vi skaper jobbene, vi bygger boliger. Men tar vi vare på 24-timersmennesket? Alle trenger noe å føle tilhørighet til, og noen å identifisere seg med. Med både kommunesammenslåing og et nesten uforståelig stort behov for ny arbeidskraft, trenger vi gode verktøy for å utvikle Nærøysund-identiteten. Det betyr aktiviteter som engasjerer, inkluderer og skaper gode sosiale nettverk for tilflyttere og tilbakeflyttere.

Noen liker svømming, noen liker dans, noen liker å synge mens andre vil spille teater. Poenget er at aktivitetene skaper møteplasser for innbyggere på tvers av interesser, alder og utseende. Og dét er selve oppskriften på å bygge felles kultur og identitet i Nærøysund, innbyggerne må møtes.

Før kommunesammenslåingen er idrettsanlegg høyest prioritert på investeringsbudsjettene både i Vikna og Nærøy. Vel og bra. Men anlegg bygger ikke kultur av seg selv. Det er det menneskene som gjør.

Trøndelag fylkeskommune gir med Diafon kommunene Nærøysund og Leka en treårig gavepakke av langt større strategisk betydning enn det Fellesnemnda (= kommunestyrene i Vikna og Nærøy) så langt har skjønt.

Diafon mobiliserer kulturlivet utenom idretten. Diafon leverer kompetanse til dette kulturlivet. Diafon utvikler samhandling mellom kulturutøverne i regionen.

Kor, korps, storband osv. er nå med, og ønsker å utvikle sine tilbud for å nå flere, bli bedre og skape nye aktiviteter og tilbud.

Gjennom Diafon tar frivillig kulturliv på seg sin del av dugnadsarbeidet for å bygge Nærøysund-identiteten og bygge bo- og blilyst-kapasitet for tilflyttervekst. Nå ber vi kommunepolitikerne åpne Kinderegget, og bli med på jobben for å legge til rette for å nå +1000-målene:

Kultur må bli et helt sentralt satsingsområde i Nærøysund. Nærøysund trenger en egen kommunalsjef for kultur.

På vegne av våre totalt 600 medlemmer:

Njård v/Rita Johansen, Kolvereid Mannskor v/Wiggo Johansen, Mixdur v/Gretha Nordbøe, Variabel v/Elfrid Eraker, Kolvereid Barnekor v/Tor Morten Rosenvinge, Kolvereid Skolekorps v/Anne Kjersti Sørenmo, Gjallarhorn musikkforening v/Nina Møllevik, Nærøysundet Musikkorps v/Elfrid Eraker, Foldereid Hornmusikklag v/Aud Henny Kjølstad, Namdal Storband v/Ove Petter Gansmo, Kolvereidkvintetten v/Eskil Laukvik, Kolvereid Hornmusikk v/Tommy Wold, Rørvik Juniorkorps v/Gry Duklæt Grunnan, Rørvik Gospelkor v/Bjørn Endre Buvarp, Ytre Namdal Tensing v/Bjørn Endre Buvarp, Barbroteatret v/Ingunn Kjønsø, Rørvik Musikkforrening v/Dagfinn Eriksen, Værum Musikkorps v/Lill Hege Thomassen, Salsbruket Hornmusikk v/Roy Angelo, Laugen UL v/Åse Møllevik, Nærøy Musikkråd v/Brynjulf Flasnes,
Namdalskysten Næringsforening v/Lars Fredrik Mørch - på vegne av sine
111 medlemsbedrifter

Hvor ble politikerne av?

Mandag 16.09.2019 hadde LHL Nærøy og LHL Vikna besøk av Mads Gilbert, for å holde allmøte om blant annet responstiden for ambulansene. Mads Gilbert er en flink lege og... onsdag 17:37

Hallutbyggingen i Ytre Namdal er utilfredsstillende

Hallplanene som legges fram nå tilfredstiller ikke dagens krav. Og jeg undres veldig over behovsprøvingen i denne saken. Det legges faktisk opp til flere tilbud om flere... tirsdag 14:41

Nærøysund kommune som arbeidsgiver

Med sine 1000 ansatte blir kommunen den klart største arbeidsplassen i Nærøysund kommune. Dette forplikter oss politikere som arbeidsgiver. Skal vi skape den beste velferden, må... fredag 11:58

Fritidsaktiviteter for barn og (nesten)unge er mer enn bare idrett!

Selv om jeg nå nettopp har passert 30 så regner jeg meg selv som ung. Jeg var tidligere aktiv i både fotball og håndball, noe som har gitt meg mye glede, kameratskap og følelsen... torsdag 22:49

Psykisk helse - eldreomsorg

Barn trenger trygghet, støtte og omsorg. Eldre trenger trygghet, støtte og omsorg. Alle vil ha det trygt og godt helt fra vi blir født og til vi ligger på livets slutt. Alle har... torsdag 07:12

Hvorfor er valget viktig for deg?

Vil du at Amund Hellesø skal bli ordfører i Nærøysund og Terje Sørvik skal bli vår representant på fylkestinget? Da må du stemme Arbeiderpartiet i kommune- og fylkestingsvalget.... onsdag 10:00