Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Lavterskeltilbud for barn og unge som trenger hjelp

Ytring · Publisert 09:13, 22 mai 2019

Vi har alle blitt berørt av historien til Lucas på 10 år som ønsker seg mest av alt venner å leke med på fritida. Lucas er ikke alene om å ønske seg venner. Ensomhet blant barn er tabubelagt og jeg vil takke Lucas sin mor Silje, for at hun tørr å sette ord på dette.

I vår kommune ønsker vi et lavterskeltilbud slik at barn og unge som trenger hjelp skal få dette. Det åpnes «ei dør inn» til hjelpeapparatet på Vikna i det nye helsehuset. Her har vi som politikere snakket varmt om å samlokalisere et «familiens hus», slik at familier med hjelpebehov kun skal inn ei dør for å få den hjelpa de trenger.

Nå er det ikke det offentlige sine hjelpetilbud som Lucas etterspør. Han vil bare ha lekekamerater. Dette håper jeg foreldre til andre barn i Lucas sin alder kjenner på, slik at også Lucas får oppleve lek med jevnaldrende barn.


Likevel tenker jeg at det er riktig at vi politisk sender ut signal om at det er behov for et lavterskeltilbud i kommunen vår. Det kan for eksempel være besøksfamilier med barn, som kan invitere med på hytta eller andre aktiviteter som familier gjør. Dette er tilbud som Barneverntjenesten kan tilby, derfor er SV garantisten for å fremsnakke denne tjenesten slik at den får tilført flere ressurser. Det å jobbe forebyggende vil være svært viktig i forhold til sårbare barn og deres familier.

En annen faktor som vi som kommune må tenke over, er hvordan vi tilrettelegger våre uteområder, slik at vi kan møte hverandre utenom øvinga i korpset eller fotballtrening. Parken på Rørvik kan være en slik plass, der det er planlagt lekeapparat for både store og små etter modell fra Lasse Tufte. Det er etablert over 100 slike parker i Norge og erfaringen viser at det skapes inkluderende miljø, der Tufteparken blir en sosial arena for alle som bruker parken. Vi gleder oss til vi kan møtes gamle og unge i parken.

Likedan er det viktig å lytte til lærerne på Rørvik skole når de ønsker vegger på basene. Skolen ble bygd som baseskole og det kan være utfordrende, spesielt i forhold barn og unge som har behov for tilpasset opplæring. Forskning på hva som er god læring, støtter ganske entydig opp om klasserommodellen, og en lærerstyrt organisering av undervisning og elevers arbeid. Det er satt av penger til dette formålet i økonomiplanen i Vikna. Vi i SV ønsker også skolemåltid integrert i skolehverdagen, der annen forskning sier at på skoler der barna er mette og spiser sammen, er det mindre konflikter.

Jeg håper at det løser seg for Lucas og at hans drøm om å finne lekekamerater realiseres.

Merethe Lervåg

Nærøysund SV

– Taco er den perfekte maten

Inne på Barnehage 1 sin avdeling på Strand møter vi fem år gamle Åsa Camilla Stene. Hun er glad for at det begynner å bli sommer. lørdag 08:00

Det bør ansettes miljø- og klimasjef i Nærøysund kommune!

Svein Kåre Johansen, førstekandidat for Miljøpartiet de grønne i Nærøysund fredag 09:11

Nærøysund SV ønsker mer åpne bibliotek i kommunen

Nærøysund SV ønsker å finne gode møteplasser for innbyggerne i kommunen og ble heltent på ideen om meråpne bibliotek. Det handler om at bibliotekets låntakere får oppdatert... søndag 11:00

Skoletur med dur

Jeg har overvunnet en frykt! Eller overvunnet var vel å ta i, for frykten vil nok være ganske stor også neste gang. Hvis det skulle bli en neste gang... Men 1. gangs overvinning... fredag 20:57

Fylkesmannen og Eiternes

I Ytringen kunne vi nylig lese både redaksjonell omtalte og en kommentar på en langvarig byggesak på Eiternes. I omtalen brukes det harde ordelag mot Fylkesmannen. Vi tror det er... onsdag 15:12